28/2013. (VI. 28.) KüM közlemény

a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló Szerződés kihirdetéséről szóló 2012. évi III. törvény 2-3. §-ának, valamint a melléklet hatálybalépéséről

A 2012. évi III. törvénnyel a Magyar Közlöny 2012. február 15-én megjelent, 17. számában kihirdetett, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló Szerződés 3. cikkének (3) bekezdése a hatálybalépésről az alábbiak szerint rendelkezik

"(3) E szerződés 2013. július 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy addig az időpontig valamennyi megerősítő okiratot letétbe helyezik."

Tekintettel arra, hogy valamennyi megerősítő okirat letétbehelyezése megtörtént, a Szerződés hatálybalépésének napja: 2013. július 1.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2012. évi III. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar Közlöny 2012. február 15-én megjelent, 17. számában kihirdetett, a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló Szerződés kihirdetéséről szóló 2012. évi III. törvény 2. és 3. §-a, valamint a melléklet 2013. július 1-jén, azaz kettőezer-tizenhárom július elsején lép hatályba.

Martonyi János s. k.,

külügyminiszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére