31984R3440[1]

A Bizottság 3440/84/EGK rendelete (1984. december 6.) a tartozékoknak a vonóhálókra, a kerítőhálókra és a hasonló hálókra történő felszereléséről

A BIZOTTSÁG 3440/84/EGK RENDELETE

(1984. december 6.)

a tartozékoknak a vonóhálókra, a kerítőhálókra és a hasonló hálókra történő felszereléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2664/84/EGK rendelettel ( 1 ) módosított, a halászati erőforrások védelme érdekében bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 1983. január 25-i 171/83/EGK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 21. cikkére,

mivel a 171/83/EGK rendelet 7. cikke megtiltja az olyan tartozékok használatát, amelyek a halászháló bármely részén elzárják vagy más módon jelentősen csökkentik a hálószemek méretét;

mivel - tekintettel a 171/83/EGK rendelet 2. cikkére - e rendelkezések csak a vonóhálókra, a kerítőhálókra és hasonló hálókra vonatkoznak;

mivel a 171/83/EGK rendelet 7. cikke lehetővé teszi a hálókra szerelt tartozékok engedélyezését;

mivel indokolt a vonóháló egyes részeinek meghatározása;

mivel nem szükséges a tartozékok vonóhálókra való felszerelésének tiltása olyan hajfajták halászata esetén, amelyekre a 171/83/EGK rendelet nem ír elő legkisebb szembőséget;

mivel engedélyezhető egyes olyan tartozékok használata, amelyek csökkentik a vonóhálók, kerítőhálók és hasonló hálók elhasználódását, megerősítik ezeket a hálókat, csökkentik annak lehetőségét, hogy a fogás a hálók első részébe szökjön, vagy javítják a hálók hatékonyságát és alkalmazásuk biztonságát;

mivel az alsó kopásvédő feladata, hogy védje a vonóháló alsó részét az elhasználódástól;

mivel a felső kopásvédő feladata, hogy védje a zsákvég felső vagy oldalsó mezőit az elhasználódástól, ha a vonóháló hátsó része a halászati műveletek közben a tengelye körül elcsavarodna;

mivel az erősítő zsák feladata, hogy megerősítse a zsákvéget, és megakadályozza annak kiszakadását, amikor tele van hallal, és amikor a vonóhálót a fedélzetre húzzák;

mivel a kopásvédő elem feladata annak megakadályozása, hogy az emelőpánt elvágja a zsákvég hálóját;

mivel a zsákkötél feladata a zsákvég lezárása;

mivel a zsákvég leghátsó része csak korlátozott hosszban hajtható vissza magának a zsákvégnek a nyílásába annak érdekében, hogy a zsákvég jobban záródjon;

mivel az emelőpánt feladata, hogy lehetővé tegye a zsákvég hátsó szakaszának a lezárását annak érdekében, hogy azt könnyebb legyen a fedélzetre emelni;

mivel a körpánt feladata, hogy korlátozza a zsákvég átmérőjének megnövekedését;

mivel a belső terelőháló feladata annak lehetővé tétele, hogy a fogás a vonóháló első részéből a hátsóba kerüljön, de korlátozza a visszatérés lehetőségét;

mivel a léhés feladata, hogy lehetővé tegye a halak, a garnélák és egyéb fajok külön fogását;

mivel az erősítő kötél feladata, hogy megerősítse a vonóhálót, vagy megakadályozza, hogy kő és törmelék kerüljön a zsákvégbe;

mivel a zsákvégerősítő hálópanel feladata, hogy megkönnyítse a zsákvégnek a zsákkötéllel való lezárását;

mivel a kettős zsákvég feladata, hogy csökkentse annak kockázatát, hogy egyenetlen tengerfenéken történő halászat esetén a teljes fogás elvesszen;

mivel e célból szükséges a tartozékok használatára vonatkozó részletes előírásoknak, és különösen a tartozékok műszaki leírásának a kidolgozása, és használatuk feltételeinek meghatározása;

mivel szükség esetén, egyedi esetben, ettől a rendelettől való eltérés fogadható el;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatierőforrás-gazdálkodási Irányítóbizottság véleményével;

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában a "vonóháló" szó megfelel a "vonóháló, kerítőháló vagy hasonló háló" kifejezéseknek.

2. cikk

Az e rendeletben használt műszaki kifejezéseknek, vagy a szokásosan a vonóháló szerves részét alkotó, vagy azzal együtt használható tartozékok és szerkezetek nevének a meghatározása a mellékletben található.

3. cikk

A 4-15. cikk olyan tartozékoknak a meghatározását és használatának feltételeit tartalmazza, amelyeket a vonóhálókra lehet felszerelni, és amelyek a vonóháló valamely részén képesek a hálószemeket elzárni vagy a szemek méretét csökkenteni.

4. cikk

Alsó kopásvédő

(1) Az alsó kopásvédő egy darab vitorlavászonból, hálóból vagy egyéb anyagból készülhet.

(2) Egyidejűleg több alsó kopásvédő is használható, és ezek átfedhetik egymást.

(3) Az alsó kopásvédők csak a vonóháló külső részére erősíthetők, a vonóháló bármely részének csak az alsó felére. Csak az első és az oldalsó éleik mentén rögzíthetők.

(4) Ha erősítő zsákokat és kopásvédő elemet is használnak, az alsó kopásvédő csak az erősítőzsák-hálók vagy a kopásvédő elem külső részére rögzíthető a (3) bekezdésben meghatározott módon.

5. cikk

Felső kopásvédő

(1) A felső kopásvédő két típusából - A és B típusú - bármelyik használata megengedett.

(2) Az "A" típusú felső kopásvédő bármilyen négyszögletes hálódarabból készülhet, amelynek szembősége legalább a zsákvégével megegyező. Szélessége legalább másfélszerese az általa védett zsákvég szélességének, a szélességeket a zsákvég hosszanti tengelyére merőlegesen kell mérni. A kopásvédő első és oldalsó élei mentén csak a zsákvég külsejének felső részéhez erősíthető. Ha a zsákvégre emelőpántot erősítenek, akkor a felső kopásvédőt úgy kell rögzíteni, hogy négy szemnél jobban ne nyúljon a hátsó emelőpánt elé. Ha nem használnak emelőpántot, akkor a felső kopásvédőt úgy kell rögzíteni, hogy a zsákvégnek legfeljebb a hátsó harmadát takarja. A felső kopásvédőnek mindkét esetben legalább négy szemmel a zsákkötél előtt kell végződnie.

(3) A "B" típusú felső kopásvédő bármilyen négyszögletes hálódarabból készülhet, amelynek a fonala ugyanolyan átmérőjű kell legyen, mint a zsákvégé, szembősége pedig a zsákvég szembőségének kétszerese. Teljesen betakarhatja a zsákvég sensu stricto felső felét; csak a négy éle mentén legyen rögzítve oly módon, hogy a rögzítési pontoknál, minden szem oldala egybeessen a zsákvég szemeinek két oldalával.

(4) Tilos egyszerre egynél több felső kopásvédőt alkalmazni.

(5) A legfeljebb 60 mm-es szembőségű vonóhálók kivételével a felső kopásvédő erősítő zsákokkal együtt történő használata tilos.

(6) Az (1) bekezdéstől eltérően, Skagerraknál és Kattegatnál az "A" típusú felső kopásvédő használata tilos.

(7) Skagerraknál és Kattegatnál a felső kopásvédőnek a 70 milliméternél nagyobb szembőségű vonóhálókra való felszerelése tilos.

6. cikk

Erősítőzsák

(1) Az erősítőzsák henger alakú hálószerkezet, amely teljesen körülveszi a vonóháló zsákvégét, és amely szakaszosan rögzíthető a zsákvéghez. Mérete (hosszúsága és szélessége) legalább akkora, mint a zsákvégnek az a része, amelyhez rögzítik.

(2) A (3) és (4) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak Skagerrakra és Kattegatra.

(3) A legfeljebb 60 milliméteres szembőségű vonóhálók kivételével, amelyek esetében két erősítőzsák használata megengedett, egynél több erősítőzsák használata tilos.

(4) A szembőség a zsákvég szembőségének legalább kétszerese. Második erősítőzsák használata esetén, annak legkisebb szembősége 120 mm.

(5) A (6), (7), (8) és (9) bekezdés rendelkezései csak Skagerrakra és Kattegatra vonatkoznak.

(6) A 70 millimétert meghaladó szembőségű vonóhálók esetében az erősítőzsák használata tilos.

(7) A felső kopásvédő és az erősítőzsák egyidejű használata tilos.

(8) A 80 milliméternél kisebb szembőségű erősítőzsák használata tilos.

(9) A 16 milliméternél kisebb szembőségű vonóhálók kivételével, amelyek esetében két erősítőzsák használata megengedett, egynél több erősítőzsák használata tilos. A (8) bekezdéstől eltérően, ezen erősítőzsákok egyikének szembősége 80 milliméternél kisebb lehet, de legalább 35 milliméter.

(10) A zsákvég elé nyúló erősítőzsák használata tilos.

(11) Ha az erősítőzsák hengeres hálórészekből áll, az összeillesztési pontokon az egyes részek közötti átfedés legfeljebb négy szem lehet.

(12) A 60 millimétert meghaladó szembőségű vonóhálóra szerelt erősítőzsák legfeljebb két méterrel nyúlhat a hátsó emelőpánt elé.

(13) Az (1) bekezdéstől eltérően, a zsákvég méreténél kisebb erősítőzsák is felszerelhető a legfeljebb 60 milliméter szembőségű hálókra.

7. cikk

Kopásvédő elem

(1) A kopásvédő elem a zsákvéggel vagy az esetleges erősítő zsákéval megegyező kerületű, rövid hengeres hálódarab, amely az emelőpánt csatlakozási pontjánál körülveszi a zsákvéget vagy az erősítő zsákokat.

(2) Tilos kopásvédelmet használni, ha nem erősítettek emelőpántot a zsákvégre.

(3) Tilos egy méternél hosszabb kopásvédelmet használni.

(4) A kopásvédelmet csak az emelőpántok elé és mögé szabad felszerelni.

(5) A kopásvédő elem szembőségének legalább a zsákvég szembőségével kell megegyeznie.

(6) A kopásvédő elem kerületét olyan módon kell a zsákvég vagy az esetleges erősítő zsákok kerületéhez mérni, hogy ugyanolyan erővel nyújtsák meg azt.

8. cikk

Zsákkötél

(1) A zsákkötél az a kötél, amellyel a zsákvég és/vagy erősítő zsákok hátsó része lezárható, akár könnyen kioldható csomó, akár mechanikus szerkezet segítségével.

(2) A zsákkötelet legfeljebb 1 méteres távolságra kell rögzíteni a zsákvégnek a zsákvégbe visszahajtható hátsó szemeitől. Mindazonáltal a 14. cikknek megfelelő zsákvégerősítő hálópanelt csatlakoztatásakor a zsákkötelet a zsákvég leghátsó szemein kell keresztülfűzni.

(3) Vonóhálónként több zsákkötél is használható. A zsákkötél nem foghat körül alsó vagy felső kopásvédőt.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott rendelkezésektől eltérve a halszivattyút használó hajók esetében engedélyezik zsákkötél rögzítését olyan távolságban, amely a zsákvég hátsó szemeitől legfeljebb 10 m-es távolságra helyezkedik el, ha a halászat 70 mm-nél kisebb szemméretű vonóhálóval történik.

9. cikk

Emelőpántok

(1) Az emelőpánt olyan kötél- vagy huzaldarab, amely lazán körülveszi a zsákvéget vagy az esetleges erősítő zsákokat, és azokhoz hurkokkal vagy gyűrűkkel kapcsolódik. Egyszerre több emelőpánt is használható.

(2) Az emelőpántok legkisebb hosszára ugyanazok, a 10. cikkben meghatározott előírások vonatkoznak, mint a körpántokra, kivéve a zsákkötélhez legközelebb eső emelőpántot, amely lehet rövidebb is.

10. cikk

Körpántok

(1) A körpántok gyűrű alakú kötelek, amelyek egyenletes kiosztásban körülveszik a zsákvéget vagy az erősítő zsákokat, és rögzítve vannak azokhoz.

(2) A körpánt hossza nem lehet a zsákvég kerületének 40 %-ánál kisebb, a kerületet pedig a zsákvég kerületén található szemek számának és a tényleges szembőségnek a szorzataként kell kiszámítani, kivéve a leghátsó körpántot, amelyet "hátsó pántnak" neveznek, amennyiben a zsákkötélnél lévő hálószemektől legfeljebb két méterre rögzítették, a távolságot úgy mérve, hogy a szemeket hosszirányban megnyújtják.

(3) Két egymás melletti körpánt távolsága egy méternél nem lehet kisebb.

(4) A körpánt körbeveheti az erősítő zsákokat, a felső és alsó kopásvédőket viszont nem.

11. cikk

Belső terelőháló

(1) A belső terelőháló a zsákvég szembőségével legalább megegyező szembőségű hálószerkezet, amelyet a vonóháló belsejében rögzítettek olyan módon, hogy lehetővé tegye a fogásnak a vonóháló első részéből a hátsóba való jutását, de korlátozza a visszatérés lehetőségét.

(2) A belső terelőhálót az első végénél és esetleg az oldalsó élei mentén a zsákvég belsejében vagy az előtt kell bekötni.

(3) A belső terelőháló első oldali bekötési pontjának és a zsákvég hátsó végének a távolsága legalább háromszorosa legyen a belső terelőháló hosszának.

(4) Skagerraknál és Kattegatnál a belső terelőháló legfeljebb 20 hálószemnek megfelelő hosszban nyúlhat be a zsákvégbe.

12. cikk

Léhés

(1) A léhés olyan hálódarab, amelynek szembősége legalább kétszerese a zsákvég szembőségének.

(2) A léhést a vonóháló belsejében, a zsákvég elé kell bekötni, és a zsákvégbe annak hosszának egyharmadánál mélyebbre nem nyúlhat be.

A léhés minden oldala mentén a vonóhálóhoz köthető.

(3) Egyidejűleg legfeljebb két léhés alkalmazható, amennyiben azok a vonóháló felső, illetve alsó feléhez vannak rögzítve, és egyetlen ponton sem fedik egymást.

13. cikk

Erősítő kötelek

(1) Az erősítő kötél az összefűző kötél kivételével bármely kötél lehet, amelyet a vonóháló bármely részéhez rögzítenek.

(2) Tilos erősítő köteleket alkalmazni a zsákvég belsejében.

14. cikk

Zsákvégerősítő hálópanel

(1) A "zsákvégerősítő hálópanel" a zsákvég hátsó végébe bekötött hálószerkezet. A "zsákvégerősítő hálópanel" a zsákvégbe visszahajtható.

(2) A "zsákvégerősítő hálópanel" szembősége nem lehet kisebb a zsákvég szembőségénél.

(3) A "zsákvégerősítő hálópanel" - t csak az elülső éle mentén szabad rögzíteni, és nem előrébb, mint a zsákvég utolsó öt szeme, és a zsákvég utolsó szemeinek hátsó végétől számított egy méternél nem nyúlhat jobban hátra.

15. cikk

A kettős zsákvég középső illesztése

A hálószemek összefűzésével kettős zsákvég alakítható ki oly módon, hogy a zsákvég felső és alsó felét hosszirányban összekötik.

16. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Egyes szakkifejezések, szokásosan a vonóháló szerves részét képező vagy azzal kapcsolatban használt tartozékok vagy szerkezetek meghatározása

Zsákvég:

A zsákvég a vonóháló leghátsó része, amely vagy henger alakú, tehát végig ugyanakkora a kerülete, vagy kúpos kialakítású.

A zsákvég magában foglalja a sensu stricto zsákvéget és annak meghosszabbítását.

Zsákvég sensu stricto:

A sensu stricto zsákvég egy vagy több azonos szembőségű hálómezőből (hálódarabból) készül, amelyeket az oldalaik mentén a vonóháló tengelye mentén összefűznek, esetleg fűzőkötél alkalmazásával.

Hosszabbító fűzés:

A hosszabbító darab egy vagy több, közvetlenül a sensu stricto zsákvég előtt lévő hálómezőkből áll.

Erősítő fűzőzsinór:

Az erősítőfűzés szemsorokból áll, amelyeket a háló erősítése érdekében össze lehet fűzni.

Fűzőkötél:

Az összefűző kötél két hálómező csatlakozása mentén, a vonóháló tengelyének irányában, hosszában futó kötél.

Hálóbója:

Az úszó olyan úszóképes tartozék, amely a vonóhálónak felhajtóerőt ad, vagy a helyzetét jelzi, vagy mindkét célra szolgál.

Felínemelő lap:

A felínemelő lap a vonóhálónak felhajtóerőt adó tartozék.

Elektromechanikus berendezések:

Olyan készülék, mint például a transzduktor, amely a háló vízbeli helyzetéről és a hallal való feltöltöttségéről ad tájékoztatást.

( 1 ) HL L 253., 1984.9.21., 1. o.

( 2 ) HL L 24., 1983.1.27., 14. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31984R3440 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31984R3440&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01984R3440-20070219 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01984R3440-20070219&locale=hu

Tartalomjegyzék