31993D0626[1]

A Tanács határozata (1993. október 25.) a biológiai sokféleségről szóló egyezmény megkötéséről

A Tanács határozata

(1993. október 25.)

a biológiai sokféleségről szóló egyezmény megkötéséről

(93/626/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Közösség és a tagállamok részt vettek az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja égisze alatt folytatott tárgyalásokon a Biológiai Sokféleségről szóló Egyezmény előkészítésében;

mivel az 1992. június 3. és 14. között Rio de Janeiróban tartott, az Egyesült Nemzetek környezetről és fejlődésről szóló konferenciáján a Közösség és a tagállamok aláírták a Biológiai Sokféleségről szóló Egyezményt;

mivel az Egyezmény, annak 34. cikke értelmében, nyitva áll bármely tagállam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet ratifikálása, elfogadása vagy jóváhagyása előtt;

mivel a környezet védelme, a Szerződés 130r. cikke értelmében, egyike a Közösség célkitűzéseinek, amely magában foglalja a természet és a biológiai sokféleség megőrzésének szükségességét;

mivel a Közösség a biológiai sokféleség megőrzése érdekében már több intézkedést végrehajtott azokon a területeken, amelyekre a Szerződés vonatkozik; ezen szabályozás nagymértékben hozzájárul és a jövőben is hozzá fog járulni a biológiai sokféleség világméretű megőrzéséhez;

mivel a biológiai sokféleség megőrzése globális törekvés, ezért helyénvaló, hogy a Közösség és a tagállamok részt vegyenek az erre irányuló nemzetközi erőfeszítésekben, különösképpen a biológiai sokféleség megőrzésének és fenntartható használatának ösztönzésében, továbbá a használatra vonatkozó szabályok elfogadásában és az abból származó előnyök egymás közti megosztásában;

mivel az Egyezmény által érintett területeken, ahol a Közösség már néhány intézkedést elfogadott, a Közösségnek nemzetközi szinten volna célszerű tevékenykednie;

mivel mind a Közösség, mind a tagállamok szempontjából kívánatos, hogy az Egyezményhez - az Egyezmény által szabályozott területekre vonatkozó megfelelő hatáskörük keretében - csatlakozzanak, az Egyezményben megállapított kötelezettségek megfelelő teljesítése céljából;

mivel az Egyezményt következésképpen jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az 1992. júniusában Rio de Janeiróban aláírt Biológiai Sokféleségről szóló Egyezményt az Európai Gazdasági Közösség ezennel jóváhagyja.

Az egyezmény szövege e határozat A. mellékletében található.

2. cikk

(1) Az Európai Gazdasági Közösség nevében a Tanács elnöke az Egyezmény 34. cikkének (1) bekezdése értelmében a jóváhagyásról szóló okiratot letétbe helyezi az Egyesült Nemzetek főtitkáránál.

(2) Ugyanakkor az Európai Gazdasági Közösség nevében a Tanács elnöke az Egyezmény 34. cikkének (3) bekezdése értelmében az e határozat B. mellékletében foglalt hatásköri nyilatkozatot, valamint a C. mellékletben foglalt nyilatkozatot is letétbe helyezi.

Kelt Luxembourgban, 1993. október 25-én.

a Tanács nevében

az elnök

Ph. Maystadt

[1] HL C 237., 1993.9.1., 4. o.

[2] HL C 194., 1993.7.19.

[3] HL C 249., 1993.9.13., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993D0626 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993D0626&locale=hu