GKT 28/1973. szám

[1]Ha a felek az építési szerződésben kezdési határidőt kötöttek ki és részhatáridőben is megállapodtak, s a vállalkozó kezdési késedelembe esett, kötbéralapnak nem a részszolgáltatás, hanem a teljes szolgáltatás értékét kell tekinteni.

Lábjegyzetek:

[1] Az 1/2014. Polgári jogegységi határozat 2. pontja értelmében meghaladottá vált. (Az új Ptk.-tól függetlenül a régi Ptk., illetve más, hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján elbírálandó ügyekre nézve is.)