Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

BK 75. szám

Az átlagos kábítószerélvező mintegy egy évi fogyasztásának megfelelő mennyiségű káros élvezetre alkalmas kábítószert kell a Btk. 282. §-a (3) bekezdésének c) pontja szerinti minősítés szempontjából jelentős mennyiségűnek tekinteni.

A kóros élvezetre alkalmas kábítószerek előállítása, élvezete és forgalma az utóbbi években világszerte elterjedt, s ez számos országban a bűnözés igen veszélyes fajtájává vált. Mindez a közrendet és közbiztonságot elsősorban azáltal veszélyezteti, hogy különösen az ifjúság körében az életre, egészségre és a személyiségre egyre szélesebb és elmélyülő romboló hatást vált ki.

Annak ellenére, hogy hazánkban ez idő szerint a kábítószerélvezők száma csekély, s a Btk. 282. §-nak (1) bekezdésében meghatározott bűncselekményt túlnyomórészt az ország területén átutazó személyek valósítják meg, az ilyen bűncselekményekkel szembeni hatásos fellépést nemzetközi jogi kötelezettségeink is szükségesség teszik. (A New Yorkban 1961. március 30. napján kelt Egységes Kábítószer Egyezményt az 1965. évi 4. sz. törvényerejű rendelet hirdette ki.)

A Btk. 282. §-a (3) bekezdésének c) pontja szerint két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés a büntetés, ha a kábítószerrel visszaélést jelentős mennyiségű (illetőleg értékű) kóros élvezetre alkalmas kábítószerrel követték el.

Az ítélkezési gyakorlat iránymutatást igényel abban a vonatkozásban, hogy milyen feltételek megvalósulása esetén kerülhet sor a szóban forgó minősített eset megállapítására.

A Btk. 282. §-a (3) bekezdésének c) pontja alá eső bűntett megvalósulása szempontjából a kábítószernek jelentős mennyiség szerinti minősítése sem súlyhatárhoz, sem pedig meghatározott forintértékhez nem köthető, mivel a kábítószerek sokfélék, hatásuk nagymértékben eltér egymástól, hatásmechanizmusuk az egyén biológiai adottságaitól is függően alakul. Minthogy továbbá a kábítószerek forgalma tilos, többnyire csak a zugárfolyamon kialakult értékük válhat ismertté.

A kábítószer jelentős mennyiségének minősítésénél a kórós élvezetre alkalmas szereknek e sajátos jellegéből, felhasználási módjából, a kábítószerek különbözőségéből és nem utolsó sorban az ember életére, egészségére, testi épségére gyakorolt romboló hatásából, végül abból kell kiindulni, hogy az ilyen szerek rendszeres fogyasztása a társadalomra is fokozott veszélyt jelentő kriminogén tényező.

A Btk. 282. §-a (3) bekezdésének c) pontjában foglalt, jelentős mennyiségű kábítószer fogalmát az előbb említett szempontok szem előtt tartásával megítélve: ilyenek általában az átlagos kábítószerélvező mintegy egy évi fogyasztásának megfelelő mennyiségű kábítószer tekintendő.

Abban a kérdésben, hogy valamely kábítószerből a rendszeres kábítószerélvező évente kb. milyen mennyiséget fogyaszt, a bíróságnak általában orvosszakértői vélemény beszerzése útján kell állást foglalnia.