84/1993. (XI. 11.) OGY határozat

a területfejlesztési támogatás irányelveiről és a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről

MK 1993/164. (XI. 11.)