31973L0361[1]

A Tanács irányelve (1973. november 19.) a drótkötelek, láncok és horgok tanúsítására és jelölésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1973. november 19.)

a drótkötelek, láncok és horgok tanúsítására és jelölésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

(73/361/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel számos tagállamban előírások szabályozzák az emelésre és anyagmozgatásra használt bizonyos drótkötelek, láncok és horgok tanúsítását és jelölését; mivel ezen előírások tagállamonként különbözőek; mivel különbözőségük miatt e rendelkezések akadályozzák az Európai Gazdasági Közösségen belüli kereskedelmet;

mivel a közös piac létrehozásához és működéséhez ezen akadályozó tényezőket csökkenteni lehet - vagy akár megszüntetni -, ha a drótkötelek, láncok és horgok tanúsítására és jelölésére vonatkozó rendelkezéseket minden tagállamban elfogadják a jelenlegi nemzeti rendelkezések kiegészítéseként vagy azok helyett;

mivel ezen irányelv a drótkötelek, láncok és horgok tanúsítására és jelölésére vonatkozó rendelkezésekre korlátozódik; mivel a tanúsítások és jelölések lehetővé teszik az emelőszerkezetek gyártóinak és használóinak, hogy megismerjék többek között az ilyen drótkötelek, láncok és horgok jellemzőit; mivel ezen felül a későbbiekben elfogadásra kerülő, a különböző emelőszerkezetek szerkezeti követelményeiről szóló irányelvek magukban foglalják majd a drótkötelek, láncok és horgok különleges használatára vonatkozó rendelkezéseket;

mivel a műszaki fejlődés megköveteli az emelőszerkezetekre és -eszközökre vonatkozó műszaki rendelkezések gyors kiigazítását; mivel az e célból szükséges intézkedések végrehajtásának megkönnyítése érdekében olyan eljárást kell meghatározni, amely megalapozza a szoros együttműködést a tagállamok és a Bizottság között egy olyan bizottság formájában, amely az emelőszerkezetek és -eszközök ágazatában a Közösségen belüli kereskedelem technikai akadályainak megszűntetéséről szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv az emelőeszközökre vonatkozik a következők kivételével:

- a nem új emelőeszközök,

- a hajók fedélzetén, a vasútnál, a függővasutaknál és a drótkötélpályákon használt emelőeszközök.

Ezen irányelvben emelőeszközök alatt a következőket kell érteni: emelésre és gépi rakodásra szánt drótkötelek, köracél láncok és horgok.

4. cikk

(1) Létrejön egy bizottság annak érdekében, hogy az emelőszerkezetek és -eszközök kereskedelmében a technikai akadályok megszüntetéséről szóló irányelveket a műszaki fejlődéshez igazítsák (a továbbiakban: bizottság). A bizottság a tagállamok képviselőiből áll, és elnöke a Bizottság képviselője.

(3) A műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításhoz szükséges változtatások érdekében a melléklet rendelkezéseit az 5. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

5. cikk

(1) A Bizottságot az emelőszerkezetek és -berendezések kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 1 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

6. cikk

(1) A tagállamok a kihirdetéstől számított tizennyolc hónapon belül hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek az ezen irányelvnek történő megfeleléshez, és erről haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv által érintett területeken elfogadott nemzeti jogszabályok lényeges rendelkezéseinek szövegét a Bizottsággal közöljék.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

ANNEX

1. GENERAL PROVISIONS

1.1.

Every length of wire-rope and chain and every hook shall bear a mark or, if marking is not possible, a small plate or ring securely attached, which shall carry information as to the manufacturer or his authorized agent established in the European Economic Community and indentify the relevant certificate (cf. points 2.1, 3.1 and 4.1).

1.2.

The manufacturer or his authorized agent established in the European Economic Community shall certify by means of the relevant certificate that every length of wire-rope and chain and each hook complies with the characteristics indicated (cf. points 2.1, 3.1 and 4.1).

2. PROVISIONS CONCERNING WIRE-ROPES

2.1.

The manufacturer or his authorized agent established in the European Economic Community shall issue for each wire-rope a certificate containing at least the following information:

(1) the name and address of the manufacturer or his authorized agent established in the European Economic Community;

(2) nominal diameter;

(3) nominal mass per linear metre;

(4) type of lay (ordinary lay, Lang's lay, alternate lay) and direction of lay (right hand, left hand);

(5) preformed or not preformed;

(6) construction (composition and type of wire-rope, number of strands, number of wires per strand, nature of core and composition if of steel;

(7) tensile grade(s) of the wires;

(8) minimum breaking load of rope (that is the minimum load which shall be reached in the tensile test to destruction). If a tensile test to destruction has been carried out information about the test shall be given;

(9) surface finish of wire: if wire is galvanized give grade or quality. If other protective finish give details;

(10) if the wires are not made of carbon steel, state specifications;

(11) if the wire-rope is made to a national or international standard, identify this standard;

(12) if tests have been carried out on the wires, and/or on the ropes state the standard or specification to which the tests comply. If not to a standard or specification, these tests should be detailed, as well as the results;

(13) if the construction or composition of the rope is such as to require special maintenance and/or inspection, instructions shall be supplied;

(14) signature in accordance with point 1;

(15) position of signatory in manufacturing company or the manufacturer's authorized agent;

(16) place and date.

3. PROVISION CONCERNING ROUND STEEL CHAINS

3.1.

The manufacturer or his authorized agent established in the European Economic Community shall issue for each chain a certificate bearing at least the following information:

(1) the name and address of the manufacturer or his authorized agent established in the European Economic Community;

(2) characteristics for non-calibrated chains:

nominal external length of the link, nominal external width, nominal diameter of the wire with indication of tolerances; enclose a schematic drawing of at least two consecutive links showing the dimensions;

(3) characteristics for calibrated chains:

nominal external length of the link, nominal external width, nominal diameter of the wire, nominal pitch, with indication of tolerances relating to all these dimensions; enclose a schematic drawing of at least two consecutive links showing the dimensions;

(4) nominal mass per linear metre;

(5) the method of welding the links;

(6) the value of the proof load applied to the whole chain after heat treatment;

(7) minimum breaking load of the chain (that is the minimum load which shall be reached in the tensile test to destruction);

(8) the minimum total ultimate elongation expressed as a percentage also state length of samples or number of links tested;

(9) material properties of the chain (e.g. international grade of the chain or alternatively specification of the steel of the chain);

(10) the type of the heat treatment applied;

(11) if the chain is made to a national or international standard, identify this standard;

(12) if tests have been carried out on the chain, state the standard or specification to which the tests comply. If not to a standard or specification, these tests should be detailed and the results given;

(13) if the properties of the chain require special treatment, maintenance and/or inspection information shall be given;

(14) signature in accordance with point 1;

(15) position of signatory in manufacturing company or the manufacturer's authorized agent;

(16) place and date.

3.2. Chain manufactured to a national or an international standard shall bear legible and permanent quality marks in accordance with the relevant standard. These quality marks shall be put on each length of chain: there shall be at least one mark per metre or one mark on one link in every 20 links, whichever is the lesser interval. The marks shall have the following dimensions: Nominal diameter of the wire (in mm) Minimum dimensions of the figures (in mm) up to 8 inclusive 2 over 8 up to 12·5 inclusive 3 over 12·5 up to 26 inclusive 4·5 over 26 6

4. PROVISIONS CONCERNING HOOKS

4.1.

The manufacturer or his authorized agent established in the European Economic Community shall issue for each batch of hooks, or at the request of the user, for each hook, a certificate bearing at least the following information:

(1) the name and address of the manufacturer or his authorized agent established in the European Economic Community;

(2) if this certificate applies to a batch of hooks state how many were in the batch;

(3) the type of hook;

(4) the dimensional characteristics:

enclose schematic drawing of the hook showing principal dimensions;

(5) the maximum proof load which can be applied to the hook such that after removal of the proof load there is no significant permanent deformation; in no case shall the permanent deformation as measured across the opening of the hook exceed 0·25 %;

(6) the load at which the hook just opens or would open to such an extent that it is no longer capable of supporting the load; in the case of a hook the construction of which is such, that it is or would be likely to break rather than drop the load due to opening of the hook, the minimum breaking load should be stated;

(7) material properties of the hook (e.g. international grade of the hook or alternatively specification of the steel of the hook);

(8) type of heat treatment applied during manufacture of the hook;

(9) if the hook is made to a national or international standard, identify this standard and identify the hook according to this standard;

(10) if tests have been carried out on the hook(s) state the standards or specifications to which the tests comply. If not to a standard or specification, these tests should be detailed (in the case of batches the number of samples) as well as the results;

(11) if the properties of the hook require special treatment, maintenance and/or inspection information shall be given;

(12) signature in accordance with point 1;

(13) position of signatory in manufacturing company or the manufacturer's authorized agent;

(14) place and date.

4.2.

A hook manufactured to a national or international standard must bear a legible and permanent quality mark in accordance with that standard.

( 1 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31973L0361 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31973L0361&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01973L0361-20030605 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01973L0361-20030605&locale=hu