31994D0157[1]

A Tanács határozata (1994. február 21.) a Balti-tenger térsége tengeri környezetének védelméről szóló egyezménynek (az 1992-ben felülvizsgált Helsinki egyezmény) a Közösség nevében történő megkötéséről

A Tanács határozata

(1994. február 21.)

a Balti-tenger térsége tengeri környezetének védelméről szóló egyezménynek (az 1992-ben felülvizsgált Helsinki egyezmény) a Közösség nevében történő megkötéséről

(94/157/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 130s. cikkére, összefüggésben 228. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Bizottság a Közösség nevében részt vett az 1992-ben felülvizsgált Helsinki egyezmény tervezetéről folytatott tárgyalásokon;

mivel az egyezményt a Közösség nevében 1992. szeptember 24-én aláírták;

mivel az egyezmény létrehozza a Balti-tenger ökológiai helyreállításának biztosítására a regionális együttműködés kereteit, melynek célja, hogy a tengeri környezet regenerálódjon, és ökológiai egyensúlya fennmaradjon;

mivel a Közösség az egyezmény hatálya alá tartozó területen intézkedéseket fogadott el, és ezeken a területeken nemzetközi szinten kell eljárnia;

mivel a Közösség környezetvédelmi politikája hozzájárul a környezet megőrzéséhez és védelméhez, valamint minőségének javításához, az emberi egészség védelméhez, valamint a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosításához;

mivel a Közösség környezetvédelmi politikája a magas szintű védelmet tűzi ki célul; mivel a Közösség környezetvédelmi politikája az elővigyázatosság elvén, a megelőzés elvén, a környezeti károk elsősorban forrásnál történő helyreállításának elvén, valamint a szennyező fizet elvén alapul;

mivel a Közösség és a tagállamok a saját kötelezettségeik keretein belül harmadik országokkal és illetékes nemzetközi szervezetekkel működnek együtt;

mivel az egyezménynek a Közösség általi megkötése segíteni fogja a Szerződés 130r. cikkében meghatározott célok elérését,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Helsinkiben (Finnország) 1992. szeptember 24-én aláírt, a Balti-tenger térsége tengeri környezetének védelméről szóló egyezmény (az 1992-ben felülvizsgált Helsinki egyezmény) az Európai Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

Az egyezmény szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács Elnöke a jóváhagyó okiratot a Finn Kormánynál az egyezmény 38. cikkével összhangban letétbe helyezi.

Kelt Brüsszelben, 1994. február 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

Th. Pangalos

[1] HL C 226., 1993.8.21., 8. o.

[2] HL C 315., 1993.11.22.

[3] HL C 34., 1994.2.2., 5. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994D0157 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994D0157&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére