31997D0129[1]

A Bizottság határozata (1997. január 28.) a csomagolóanyagok azonosítási rendszerének a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő meghatározásárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság határozata

(1997. január 28.)

a csomagolóanyagok azonosítási rendszerének a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő meghatározásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(97/129/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel a jelölési rendszer, legalábbis az első fázisban önkéntes, de módosítható annak érdekében, hogy a későbbiekben kötelező érvénnyel bevezessék;

mivel a jelölési rendszert rendszeres időközönként felülvizsgálják, és ha szükséges, a 94/62/EK irányelv 21. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően módosítják;

mivel az ebben a határozatban előírt intézkedések megfelelnek a 94/62/EK irányelv 21. cikkének megfelelően felállított bizottság véleményének,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ennek a határozatnak, amely minden, a 94/62/EK irányelv hatálya alá tartozó csomagolásra vonatkozik, az a célja, hogy meghatározza azokat a számozásokat és rövidítéseket, amelyeken a jelölési rendszer alapul, feltüntetve a használt csomagolóanyag(ok) anyagi minőségét és megadva, hogy mely anyagok tartoznak a jelölési rendszerbe.

2. cikk

E határozatban:

- alkalmazott fogalmak azonosak a 94/62/EK irányelv 3. cikke által meghatározott fogalmakkal,

- "társított anyag (kompozit) csomagolás": olyan csomagolás, amely különböző, kézi erővel szét nem választható anyagokból áll, egyik összetevő sem haladja meg a 94/62/EK irányelv 21. cikk szerinti eljárással megállapított, ott megadott tömegszázalék-értéket. Néhány anyag vonatkozásában esetleg szükséges kivételt ugyanezen eljárás állapíthat meg.

3. cikk

A jelölési rendszer számozásait és rövidítéseit a mellékletek tartalmazzák.

Használatuk önkéntes az I. mellékletben felsorolt műanyagokra, a II. mellékletben felsorolt papír- és kartonfajtákra, a III. mellékletben felsorolt fémekre, a IV. mellékletben felsorolt faanyagokra, az V. mellékletben felsorolt textilfajtákra, a VI. mellékletben felsorolt üvegekre és a VII. mellékletben felsorolt társított anyagokra (kompozitok).

Arra vonatkozó határozatot, hogy a jelölési rendszer bármely anyagra vagy anyagokra kötelezően bevezetésre kerüljön-e, a 94/62/EK irányelv 21. cikkében meghatározott bizottsági eljárásnak megfelelően lehet elfogadni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. január 28-án.

a Bizottság részéről

Ritt Bjerregaard

a Bizottság tagja

[1] HL L 365., 1994.12.31., 10. o.

--------------------------------------------------

1. MELLÉKLET

Műanyagok számozási és rövidítési rendszere [1]

Anyag | Rövidítés | Számozás |

Polietilén-tereftalát | PET | 1 |

Nagysűrűségű polietilén | HDPE | 2 |

Polivinilklorid | PVC | 3 |

Kissűrűségű polietilén | LDPE | 4 |

Polipropilén | PP | 5 |

Polisztirol | PS | 6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

[1] Csak nagybetűket használunk

--------------------------------------------------

2. MELLÉKLET

Papír és karton számozási és rövidítési rendszere [1]

Anyag | Rövidítés | Számozás |

Hullámlemez | PAP | 20 |

Nem hullámlemez jellegű karton | PAP | 21 |

Papír | PAP | 22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

32 |

33 |

34 |

35 |

36 |

37 |

38 |

39 |

[1] Csak nagybetűket használunk

--------------------------------------------------

3. MELLÉKLET

Fémek számozási és rövidítési rendszere

Anyag | Rövidítés | Számozás |

Acél | FE | 40 |

Alumínium | ALU | 41 |

42 |

43 |

44 |

45 |

46 |

47 |

48 |

49 |

--------------------------------------------------

4. MELLÉKLET

Faanyagok számozási és rövidítési rendszere [1]

Anyag | Rövidítés | Számozás |

Fa | FOR | 50 |

Parafa | FOR | 51 |

52 |

53 |

54 |

55 |

56 |

57 |

58 |

59 |

[1] Csak nagybetűket használunk

--------------------------------------------------

5. MELLÉKLET

Textíliák számozási és rövidítési rendszere [1]

Anyag | Rövidítés | Számozás |

Gyapot | TEX | 60 |

Juta | TEX | 61 |

62 |

63 |

64 |

65 |

66 |

67 |

68 |

69 |

[1] Csak nagybetűket használunk.

--------------------------------------------------

6. MELLÉKLET

Üvegek számozási és rövidítési rendszere [1]

Anyag | Rövidítés | Számozás |

Színtelen üveg | GL | 70 |

Zöld üveg | GL | 71 |

Barna üveg | GL | 72 |

73 |

74 |

75 |

76 |

77 |

78 |

79 |

[1] Csak nagybetűket használunk.

--------------------------------------------------

7. MELLÉKLET

Társított anyagok (kompozitok) számozási és rövidítési rendszere [1]

Anyag | Rövidítés | Számozás |

Papír és karton/különböző fémek | | 80 |

Papír és karton/műanyag | | 81 |

Papír és karton/alumínium | | 82 |

Papír és karton/ónozott lemez | | 83 |

Papír és karton/műanyag/alumínium | | 84 |

Papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez | | 85 |

| 86 |

| 87 |

| 88 |

| 89 |

Műanyag/alumínium | | 90 |

Műanyag/ónozott lemez | | 91 |

Műanyag/különböző fémek | | 92 |

| 93 |

| 94 |

Üveg/műanyag | | 95 |

Üveg/alumínium | | 96 |

Üveg/ónozottlemez | | 97 |

Üveg/különböző fémek | | 98 |

| 99 |

[1] Csak nagybetűket használunk.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997D0129 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997D0129&locale=hu