Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

PK 90. szám

Az örökös mindaddig, amíg a hagyatéki tartozásokat nem rendezték, a hagyatéki hitelezőknek a hagyatéki vagyontárgyak hasznaival is felel.

Az örökös az örökhagyó vagyonjogi személyiségének folytatója, akire a hagyaték a benne levő jogokkal és kötelezettségekkel együtt mint egység átszáll (universalis successor).

A hagyatéki tartozásokat és azok kielégítési sorrendjét a Ptk. 677-678. §-ai határozzák meg.

A hagyatéki tartozásokért való felelősség elsődleges módja a hagyatékkal (cum viribus) való felelősség, míg a hagyaték értékével (pro viribus) felelősség csupán másodlagos.

A Ptk. 679. §-ának (1) bekezdése ugyanis kimondja, hogy az örökös a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel a hitelezőnek. Amennyiben a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, annyiban az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.

Hasznokon természetszerűen a hagyatéki vagyontárgyaknak az öröklés megnyílta után keletkezett hasznait kell érteni, mert az öröklés megnyílta előtt beszedett hasznok nem haszonként, hanem hagyatéki vagyonként szállnak át az örökösre. A hasznokkal, illetőleg a hasznok erejéig való felelősség azt jelenti, hogy az örökös mindaddig, amíg a hagyatéki tartozásokat nem rendezték, a hagyatéki vagyontárgyak hasznaival is felel a hagyatéki hitelezőnek. A hitelező tehát nemcsak a hagyatéki vagyontárgyakból, hanem azok hasznaiból is kielégítést kereshet.

A hagyatéki vagyontárgyak meg nem levő hasznait a Ptk. 679. §-ának (2) bekezdése szerint csak annyiban lehet az örökös felelősségének megállapításánál számításba venni, amennyiben az örökös ezektől neki felróható okból esett el.