A Kúria Pfv.20826/2012/7. számú precedensképes határozata birtokvédelem tárgyában. [1959. évi IV. törvény (Ptk.) 100. §, 191. §] Bírók: Csentericsné dr. Ágh Bíró Ágnes, Kiss Gábor, Orosz Árpád

A határozat elvi tartalma:

A tulajdonosoknak a dolog használatához fűződő érdekeinek az egybevetésével lehet állást foglalni abban a kérdésben, hogy a szomszéd milyen mértékű, a szomszédos ingatlan használatából eredő zavaró hatást köteles eltűrni.

***********

Pfv.I.20.826/2012/7. szám

A Kúria a dr. Pataricza Márk ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrásné ügyvéd által képviselt I. rendű, II. rendű alperesek ellen birtokvédelem iránt a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság előtt 2.P.20.364/2011. számon folyamatban volt és a Szegedi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Pf.20.027/2012/3. számú ítéletével befejezett perében a jogerős ítélet ellen a felperes részéről 27. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

í t é l e t e t:

A Kúria a Szegedi Törvényszék 1.Pf.20.027/2012/3. számú jogerős ítéletét hatályában fenntartja.

Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A felperes lakásával szomszédos ingatlanban található az I. rendű alperes által üzemeltetett Pizzéria és Söröző. A II. rendű alperes az I. rendű alperes beltagja. Az I. rendű alperes 2008 májusától üzemelteti a - fent megnevezett perbeli - vendéglátó egységet, amelynek nyitvatartási ideje délelőtt 11 órától éjjel 24 óráig tart. Délelőtt 11 órától este 23 óráig motoros pizzafutár-szolgálat is működik. A felperes ingatlana közelében található még egy söröző, egy benzinkút, a strandfürdő, egy iskola, valamint az ingatlana előtt halad el egy főút. A felperes ingatlana környezetében az alapzajt a nappali időszakban az utca gyakorlatilag folyamatos közúti forgalma határozza meg. Jellemzően az éjszaki időszakban, 23 óra után már kialakulnak viszonylag hosszabb forgalommentes időszakok, amikor az alapzaj értéke 40-41 dBA, amely közel azonos az adott övezetre előírt éjszakai határértékkel (40 dBA).

A felperes keresetében annak a megállapítását kérte, hogy az alperesek a perbeli söröző üzemeltetése során kibocsátott zajhatásokkal birtokháborítást követtek el a terhére. Kérte továbbá a perbeli vendéglátó egység nyitvatartásának a korlátozását akként, hogy este 22 órakor zárjon be. Arra hivatkozott, hogy a perbeli pizzériában reggel 8 órától nagy teherautóval hordják az árut, ami jelentős zajhatást okoz. 12 órakor kezdődik a motoros pizzafutár szolgálat működése, amely este 23 óráig tart. A motoros pizzafutár lakásának ablaka alatt megy el, a motorokat "bőgetik", amely jelentős zajhatással jár. A pizzériában a jó idő beköszöntétől kezdődően kerthelyiség működik, amelyben este 22 óra után nagy a zajhatás, az ott tartózkodó vendégek hangoskodnak, szól a zene.

Az alperesek kérték a kereset elutasítását.

Arra hivatkoztak, hogy a pizzéria működése okozta környezeti zajterhelés nem haladja meg a határértéket. A vendéglátóegység 22 órakor történő bezárásával kapcsolatban pedig előadták, hogy az súlyosan sértené az érdekeiket, hiszen a vendégforgalom csökkenne.

Az elsőfokú bíróság ítéletével megállapította, hogy az I. rendű alperes birtoksértést követett el a felperes terhére az általa üzemeltetett pizzéria által kibocsátott zajhatással, ezért eltiltotta a pizzériához tartozó kerthelyiség este 23 óra utáni nyitva tartásától. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!