Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

32008D0308[1]

2008/308/EK: A Tanács határozata 2008. április 7. a Régiók Bizottsága két osztrák tagjának és két osztrák póttagjának kinevezéséről

A TANÁCS HATÁROZATA

2008. április 7.

a Régiók Bizottsága két osztrák tagjának és két osztrák póttagjának kinevezéséről

(2008/308/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 263. cikkére,

tekintettel az osztrák kormány javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2006. január 24-én elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2006. január 26-tól2010. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2006/116/EK határozatot (1).

(2) Markus LINHART lemondását követően a Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedett. Walter ZIMPER elhalálozását követően a Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedett. Helmut MÖDLHAMMER és Bernd VÖGERLE lemondását követően a Régiók Bizottsága két póttagjának helye megüresedett,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A hivatali idő hátralévő részére, azaz 2010. január 25-ig a következők kinevezésére kerül sor a Régiók Bizottságában:

a) tagként: és

- Marianne FÜGL, Vizebürgermeisterin, Marktgemeinde Traisen,

- Erwin MOHR, Bürgermeister, Marktgemeinde Wolfurt;

b) póttagként:

- Johannes PEINSTEINER, Bürgermeister, Marktgemeinde St. Wolfgang,

- Markus LINHART, Bürgermeister der Stadt Bregenz.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2008. április 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

R. ŽERJAV

(1) HL L 56., 2006.2.25., 75. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0308 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0308&locale=hu