PK 217. szám

Apaság megállapítása iránt indított perben [Pp. 293. §] a bíróság nem dönthet abban a kérdésben, hogy a gyermek melyik szülő nevét viselje.

Ha az apaság megállapítása iránt indított perben vita merül fel a tekintetben, hogy a gyermek melyik szülő nevét viselje (pl. az anya kéri, hogy a gyermek az ő nevét viselje, az apa pedig ehhez nem járul hozzá), a bíróságnak - az ügy befejezése után - a névviselés kérdésének eldöntése érdekében az illetékes gyámhatóságot kell megkeresnie.