PK 195. szám

Ha a keresettel érvényesített jog fennállása és a felperest ennek alapján megillető követelés összege (mennyisége) tekintetében a vita elkülöníthető, és a bíróság a jog fennállását előzetesen közbenső ítélettel állapítja meg. [Pp. 213. § (3) bek.], a közbenső ítélettől utóbb akkor sem térhet el, ha a követelés összegének (mennyiségének) megállapítása iránt folytatott eljárás során felvett bizonyítás anyaga erre alapot adna. A jogerős közbenső ítélethez anyagi jogerő [Pp. 229. § (1) bek.] fűződik, s ezért azt csak perújítási kérelemmel vagy törvényességi óvással lehet megtámadni. A közbenső ítélet elleni perújítás esetén a bíróság az összegszerűség kérdésében folyó per tárgyalását a perújítási ügy befejezéséig felfüggesztheti [Pp. 152. § (2) bek.].