61/2021. (XII. 22.) KKM közlemény

az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye kihirdetéséről szóló 2021. évi CXXV. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

A 2021. évi CXXV. törvénnyel a Magyar Közlöny 2021. november 17-i 208. számában kihirdetésre került az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye (a továbbiakban: Egyezmény) amelynek 27. cikk 3. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik az Egyezmény hatálybalépéséről:

"Ezen Egyezmény azt a hónapot követő hónap első napján lép hatályba, amelyben letelt a három hónapos időszak azt követően, hogy öt aláíró állam, köztük az Európa Tanács legalább három tagállama, az előző bekezdés rendelkezéseinek megfelelően kifejezésre juttatta, hogy magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az Egyezményt."

Az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2021. december 2.

Az Egyezmény hatálybalépésének naptári napja: 2022. április 1.

A fentiekre tekintettel, összhangban az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye kihirdetéséről szóló 2021. évi CXXV. törvény 5. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye, illetve az annak kihirdetéséről szóló 2021. évi CXXV. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete 2022. április 1-jén, azaz kettőezerhuszonkettő április elsején lép hatályba.

Szijjártó Péter s. k.,

külgazdasági és külügyminiszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére