Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

31989D0382[1]

A Tanács határozata (1989. június 19.) az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról

A Tanács határozata

(1989. június 19.)

az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról

(89/382/EGK, Euratom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bizottság által benyújtott határozattervezetre,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel a statisztikai adatszolgáltatás terén kiemelt intézkedések tervének, az Európai Közösségek statisztikai programjának (1989-1992) végrehajtásáról szóló, 1989. június 19-i tanácsi határozat [2] hangsúlyozta, hogy az Európai Közösségek céljainak támogatása érdekében szükség van egy átfogó és koherens statisztikai programra;

mivel a statisztikai program végrehajtásához szükség van a Közösség igényeit kielégítő határozatokra, a prioritások meghatározására és olyan eljárások bevezetésére, amelyek fokozzák a meglévő szoros együttműködést a tagállamok és a Bizottság között;

mivel az ilyen együttműködés megvalósítása érdekében bizottságot kell létrehozni, amelynek feladata, hogy segítse a Bizottságot az Európai Közösségek statisztikai programjainak végrehajtásában;

mivel szükséges, hogy az ilyen együttműködés az Európai Közösségek statisztikai programjai által lefedett valamennyi területre kiterjedjen,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Létrejön a statisztikai programbizottság (a továbbiakban: bizottság), amely a tagállamok statisztikai intézeteinek képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság egyik képviselője (az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalának főigazgatója).

2. cikk

A bizottság segítséget nyújt a Bizottságnak a többéves statisztikai programok általános összehangolásában, annak érdekében, hogy a megteendő intézkedések összhangban legyenek a nemzeti statisztikai programokban elhatározottakkal.

3. cikk

A Bizottság egyeztet a bizottsággal az alábbiakról:

a) intézkedések a többéves statisztikai programokban említett célkitűzések megvalósítása érdekében, a célkitűzések megvalósításának módja és ütemezése;

b) a többéves statisztikai programok fejlesztése;

c) bármely más kérdés, különösen a statisztikai programok kialakításából vagy végrehajtásából eredő, az elnök által akár saját kezdeményezésére, akár egy tagállam kérelmére felvetett módszertani kérdések.

4. cikk

A bizottság továbbá elvégzi a statisztika területén a Tanács jogi aktusai által rá delegált feladatokat, a bennük meghatározott eljárásoknak megfelelően, a 87/373/EGK határozattal [3] összhangban.

5. cikk

A bizottság éves jelentést készít, amely tartalmazza a felelősségi körébe tartozó statisztikai munka áttekintését. A jelentést a Bizottság továbbítja az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

6. cikk

A bizottság eljárási szabályzatot dolgoz ki.

Kelt Luxembourgban, 1989. június 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. Solchaga Catalan

[1] HL C 158., 1989.6.26.

[2] HL C 161., 1989.6.29., 1. o.

[3] HL L 197., 1987.7.18., 33. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989D0382 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989D0382&locale=hu