PK 152. szám

A saját ügyében személyesen eljáró ügyvéd keresetkiesése összegének meghatározásánál egyrészt azt kell különösen figyelembe venni, hogy az ügynek más személy megbízásából való ellátása esetén milyen keresethez jutott volna, másrészt, hogy saját személyes ügyének ismerete munkamegtakarítással jár.[1]

Lábjegyzetek:

[1] A PK 152. állásfoglalás rendelkező részében szereplő jogértelmezés továbbra is helyes és megfelelően irányadó, azonban az indokolásban annak alapjaként hivatkozott jogszabályok nagymértékű változására, illetve az indokolásban megjelenő érvelés elavultságára tekintettel ennek az elvi iránymutatásnak az indokolását a 3/2015. PJE határozat 4. pontja nem tartotta fenn.