GK 2. szám

a) Ha a gazdálkodó szervezetek egymással kötött szerződéseinek késedelmes teljesítése esetén az arra kötelezett póthatáridőt nem vállal, vagy az általa vállalt póthatáridő a jogosultnak nem felel meg, a jogosult a póthatáridő megállapítása végett abban az esetben is gazdasági pert indíthat, ha a konkrét esetben olyan szerződésről van szó, amelyre nézve nincs szerződéskötési kötelezettség.

b) A póthatáridő megállapítása iránt indított perben a pertárgy értéke az érvényesített kötbér összege, ennek hiányában, illetőleg abban az esetben, ha az ügy tárgya csak a kötbérfizetési kötelezettség, vagy a póthatáridő megállapítása, a kiszabható kötbér legmagasabb összege.

Hatályon kívül helyezte a GK 71. számú állásfoglalás. Kelt 1995. II. 13.