31998L0075[1]

A Bizottság 98/75/EK irányelve (1998. október 1.) az átviteli hálózatokon keresztül történő villamosenergia-tranzitról szóló 90/547/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó társaságok listájának frissítésérőlEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 98/75/EK irányelve

(1998. október 1.)

az átviteli hálózatokon keresztül történő villamosenergia-tranzitról szóló 90/547/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó társaságok listájának frissítéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 95/162/EK bizottsági határozattal [1] módosított, az átviteli hálózatokon keresztül történő villamosenergia-tranzitról szóló, 1990. október 29-i 90/547/EGK tanácsi irányelvre [2] , és különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére,

mivel 90/547/EGK irányelv hatálya alá tartozó, a tagállamokban lévő magasfeszültségű átviteli hálózatokat és az azokért felelős társaságokat az említett irányelv melléklete felsorolja;

mivel a listát a Bizottságnak az érintett tagállammal folytatott konzultációt követően frissítenie kell, minden alkalommal, amikor a 90/547/EGK irányelv célkitűzései értelmében erre szükség van, különös tekintettel az említett irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjára;

mivel társaságok egyesülése és/vagy független hálózati társaságok létrehozása Dániában, Németországban, Portugáliában és Finnországban, valamint a Luxemburgban egy második magasfeszültségű átviteli hálózat bevonására vonatkozó kérelem szükségessé teszi a lista frissítését;

az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 90/547/EGK irányelv melléklete helyébe ezen irányelv melléklete lép.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1999. február 28. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. október 1-jén.

a Bizottság részéről

Christos Papoutsis

a Bizottság tagja

[1] HL L 107., 1995.5.12., 53. o.

[2] HL L 313., 1990.11.13., 30. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

MELLÉKLET

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó társaságok és hálózatok listája

Ország | Társaság/hálózat |

Belgium | CPTE - Société pour la coordination de la production et du transport d'énergie électrique |

Dánia | Eltra Elkraft |

Németország | Bayernwerk AG Berliner Kraft- und Licht (Bewag)-AG EnBW Transportnetze AG Hamburgische Electricitäts-Werke AG (HEW) PreussenElektra Aktiengesellschaft RWE Energie AG Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW) VEAG Vereingte Energiewerke AG |

Görögország | Public Power Corporation (PPC) |

Spanyolország | Red Eléctrica de España, SA |

Franciaország | Électricité de France |

Írország | Electricity Supply Board |

Olaszország | Edison Edison Termoelettrica Enel |

Luxemburg | Cegedel Sotel |

Hollandia | SEP |

Ausztria | Österreichische Elektrizitätswirtschaft AG Tiroler Wasserkraftwerke AG Vorarlberger Kraftwerke AG Vorarlberger Illwerke AG |

Portugália | Rede Eléctrica Nacional SA (REN) |

Finnország | Suomen Kantaverkko Oyj ( Finnish Power Grid PLC) |

Svédország | Affärsverket svenska kraftnät |

Egyesült Királyság | National Grid Company Scottish Power Scottish Hydro-Electric Northern Ireland Electricity |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998L0075 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0075&locale=hu

Tartalomjegyzék