8/1992. (III. 11.) OGY határozat

a nyugellátások, baleseti nyugellátások és egyéb ellátások emeléséről, illetőleg kiegészítéséről

Az Országgyűlés a nyugellátások, baleseti nyugellátások, továbbá a határozatban említett, egyes egyéb ellátások 1992. évi emeléséről (kiegészítéséről) a következő határozatot hozza:

I.

Az 1992. március 1-jei intézkedésekről

1. Az 1992. március 1-je előtti időponttól megállapított

a) saját jogú nyugellátást, baleseti rokkantsági nyugdíjat, átmeneti járadékot 13 százalékkal, legalább havi 800 forinttal, de legfeljebb havi 2000 forinttal;

b) hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátást 13 százalékkal, legalább havi 500 forinttal, de legfeljebb havi 2000 forinttal;

c) baleseti járadékot 13 százalékkal, de legfeljebb havi 800 forinttal

kell emelni.

2. Az 1992. január 1-je előtti időponttól megállapított nyugdíjnál az emelést 1992. január 1jétől, az 1992. január 1-je és március 1-je között megállapított nyugdíjnál az emelést a nyugdíjba menetel időpontjától kell számítani.

3. Az 1991. december 31-ét követő időponttól megállapított saját jogú nyugellátások, baleseti rokkantsági nyugdíjak, hozzátartozói nyugellátások és hozzátartozói baleseti nyugellátások legkisebb összegei és - a megállapítás időpontjától függetlenül - a meghatározott összegű nyugellátások, továbbá a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások havi 500 forinttal emelkednek.

4. Az egyes, személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés összegét, továbbá az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló törvény szerint pótlékként folyósított összeget önállóan 13 százalékkal kell emelni.

5. A saját jogú nyugellátást és a hozzátartozói nyugellátást havi 8610 forintig lehet együtt folyósítani.

6. Havi 500 forinttal kell kiegészíteni a házastársi pótlékot (házastárs utáni jövedelempótlékot), továbbá a rendszeres szociális járadékos eltartott hozzátartozójára tekintettel folyósított növelés összegét.

7. 500 forinttal kell emelni a házastársi pótlékra jogosultság szempontjából irányadó összeghatárt.

8. Havi 500 forinttal kell emelni a gyermekgondozási segélyhez járó jövedelempótlék összegét.

II.

Az 1992. szeptember 1-jei intézkedésekről

1. Az 1992. szeptember 1-je előtti időponttól megállapított

a) saját jogú nyugellátást, baleseti rokkantsági nyugdíjat, átmeneti járadékot 6,5 százalékkal, legalább havi 400 forinttal, de legfeljebb havi 1000 forinttal;

b) hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátást 6,5 százalékkal, legalább havi 300 forinttal, de legfeljebb havi 1000 forinttal;

c) baleseti járadékot 6,5 százalékkal, de legfeljebb havi 400 forinttal

kell emelni.

2. Az 1992. augusztus 31-ét követő időponttól megállapított saját jogú nyugellátások, baleseti rokkantsági nyugdíj, hozzátartozói nyugellátások és hozzátartozói baleseti nyugellátások legkisebb összegei és - a megállapítás időpontjától függetlenül- a meghatározott összegű nyugellátások, továbbá a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások havi 300 forinttal emelkednek.

3. Az egyes, személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés összegét, továbbá az egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló törvény szerint pótlékként folyósított összeget önállóan kell 6,5 százalékkal emelni.

4. A saját jogú nyugellátást és a hozzátartozói nyugellátást havi 9210 forintig lehet együtt folyósítani.

5. Havi 300 forinttal kell kiegészíteni a házastársi pótlékot (házastárs utáni jövedelempótlékot), továbbá a rendszeres szociális járadékos eltartott hozzátartozójára tekintettel folyósított növelés összegét.

6. 300 forinttal kell emelni a házastársi pótlékra jogosultság szempontjából irányadó összeghatárt.

7. Havi 300 forinttal kell emelni a gyermekgondozási segélyhez járó jövedelempótlék összegét.

III.

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 1992. május 15-ig terjessze az Országgyűlés elé az 1992. június 15-i korrekciós intézkedésekre irányuló javaslatát. Az előterjesztés számítási melléklete adjon tájékoztatást az 1992. január 1-jei intézkedések nyomán kialakult nyugdíjterhekről és mutassa be az átlagos nyugdíjak összegét születési év és nemek szerinti bontásban.

IV.

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt a végrehajtáshoz szükséges intézkedések megtételére.