Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32000R1336[1]

A Tanács 1336/2000/EK rendelete (2000. június 19.) a nyersdohány piacának közös szervezéséről szóló 2075/92/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 1336/2000/EK rendelete

(2000. június 19.)

a nyersdohány piacának közös szervezéséről szóló 2075/92/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) A 2075/92/EGK rendelet [3] 9. cikkének (3) bekezdése a legutóbbi betakarítást megelőző három év során leszállított mennyiség átlagának arányában osztja szét a termelési kvótákat a termelők között.

(2) E rendelet 9. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a termeltetési szerződések megkötésének határideje előtt a tagállamok a (3) bekezdésnek megfelelően átadhatják garanciaküszöb-mennyiségeik részeit más fajtacsoportoknak. A "(3) bekezdésnek megfelelően" kifejezést egy olyan rendelkezésből vették át, ami megelőzte az átadásra vonatkozó intézkedés elfogadását. A (3) bekezdésre történő hivatkozást a (4) bekezdésben ezért törölni kell, tekintettel arra a tényre, hogy az átadás nem történhet meg a (3) bekezdés szerint anélkül, hogy az ne érintené hátrányosan azokat a termelőket, akik már megkapták termelési kvótáikat a legutóbbi betakarítás évét megelőző három évben leszállított átlagos mennyiség arányában, és akik a piaci keresletre reagálva más fajták termesztését kérelmezik. Hatása szerint a (3) bekezdésre történő hivatkozás alkalmazása azt jelentené, hogy az átadott mennyiségeket a legutóbbi betakarítás évét megelőző három évben általuk leszállított átlagos mennyiségek arányában kellene a termelők között szétosztani, figyelmen kívül hagyva az átadást kérelmező termelő szerzett jogát.

(3) A kérdéses intézkedést az 1999. évi betakarítástól kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2075/92/EGK rendelet 9. cikke (4) bekezdésének első albekezdése a következőképpen módosul:

"A termeltetési szerződések megkötésére meghatározott határidő előtt a tagállamok felhatalmazást kaphatnak arra, hogy garanciaküszöb-értékeik részeit más fajtacsoportoknak adják át."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet az 1999. évi betakarítástól kezdve kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlen alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2000. június 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. Capoulas Santos

[1] HL C 108., 1998.4.7., 87. o.

[2] 2000. március 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 215., 1992.7.30., 70. o. A legutóbb a 660/1999/EK rendelettel (HL L 83., 1999.3.27., 10. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R1336 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R1336&locale=hu