32004L0082[1]

A Tanács 2004/82/EK irányelve (2004. április 29.) a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről

A TANÁCS 2004/82/EK IRÁNYELVE

(2004. április 29.)

a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről

E jogi aktus magyar nyelvi változatát az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában teszik közzé, az intézmények és az Európai Központi Bank által 2004. május 1-je előtt elfogadott dokumentumokkal együtt. E különkiadás kötetei 2004. május 1-je és 2004 vége között folyamatosan jelennek meg.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0082 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0082&locale=hu