5/2008. (MK 94.) MeHVM utasítás

a Magyar Közlöny és a Határozatok Tára felelős szerkesztőjének kijelöléséről

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 57. § (4) bekezdésében és 58. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva - tekintettel a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés c) pontjára - a következő utasítást adom ki:

1. A Magyar Közlöny és a Határozatok Tára felelős szerkesztőjének dr. Tordai Csabát jelölöm ki.

1/A. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek a jogszabályok és más jogi aktusok kihirdetésével, illetve közzétételével kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását - véleményező és javaslattevő szervként - a Magyar Közlöny szerkesztőbizottsága segíti, amelynek elnökét és öt további tagját a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter kéri fel és hívja vissza. A szerkesztőbizottságnak tagja a Magyar Közlöny felelős szerkesztője, további egy-egy tagját az Országgyűlés Hivatala, a Köztársasági Elnöki Hivatal, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal állami vezetői vagy köztisztviselői közül kell felkérni. A szerkesztőbizottság ülésére a hivatalos lapot papíron kiadó szervezet vezetőjét meg kell hívni.[1]

2. A Magyar Közlöny és a Határozatok Tára felelős szerkesztőjének helyettesítésére

a) Sepsi Tibor Lajost, és

b) Gáli Csaba Jánost

jelölöm ki, akik e feladatuk ellátása során önállóan járnak el.

3. Dr. Tordai Csaba minősített elektronikus aláírásának nyilvános kulcsa a következő:

"30 8189 02 818100 b4 2b 88 8e 10 78 f7 72 ca 68 84 4f24 7d d6 ab 80 30 ca 09 8df7 06 4d ed f6 10 a1 57 92 bc 72 98 eb 0e 4c ef ac 9c 82 f9 65 17 a4 39 fb 41 ab 3c 29 ae ff 5b 94 52 4dbf 38 51 83 e5 f5 35 a3 95 01 2f 45 c0 0a b8 95 d9 4b a3 c9 61 0d 18 27 3a e0 ce cc 5e ab 90 8b df 8e de 42 11 51 34 b0 97 80 90 0d fc e7 9a ab c9 0f 9a cd e7 e3 ca 2b 5d 82 99 2e 1a 2e 9b 09 0d 28 31 94 93 e3 8f f1 02 03 01 00 01"

4. Sepsi Tibor Lajos minősített elektronikus aláírásának nyilvános kulcsa a következő:

"30 81 89 02 81 81 00 f2 05 b9 66 52 8a 77 ce 4f 3f 23 15 47 7c af 70 8c 34 28 c4 c4 1d f4 d4 7c 05 fa be d5 62 0a21 04 0e 17 b3 d1 be a6 ed e7 75 7e ec le f9 17 2d 2a 07 97 17 57 2a eb 82 cd 13 ea 79 1b 69 26 7b e2 ef 58 3a e7 8c d4 7c 0a 9c 1d ca 87 c4 fa 9c a9 2d 4c 85 c4 ef fc f6 03 fd ce 48 28 c6 d9 c9 4e 61 85 83 8e 97 f6 b1 ea ba 39 9a 3b 8a f0 18 68 d7 84 39 47 66 2d bb 1d 68 2a b8 3b 89 70 9d 02 03 01 00 01"

5. Gáli Csaba János minősített elektronikus aláírásának nyilvános kulcsa a következő:

"30 81 89 02 81 81 00 ac a8 7a 96 31 bde8 0de2 ee 83 a2 1a 92 f3aa 30 05 3c e7 2c 9c f9 12 8b f6 c7 f1 83 f1 bd 0d 7a f0 be e3 af d4 46 ca 27 84 03 4e 0e f1 e8 cb 6b 3f b2 98 8b 50 47 e0 d0 15 bb b1 43 7d 7d 12 43 78 2f f8 98 f8 9f 71 42 b8 c6 5a a4 75 b5 57 5e 82 96 10 33 ee dc a9 51 ed 8f 30 8f 9e 9a ae 0b 7e 27 79 L2 da 05 34 a4 d6 80 40 b4 56 c3 c7 d4 3d 14 32 07 fa 6a 82 de 1d 4c 61 f0 2e cd cf 02 03 01 00 01"

6. Ez az utasítás 2008. július 1-jén lép hatályba.

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 17/2008. (HÉ 53.) MeHVM utasítás 4. pontja. Hatályos 2008.01.02.