23/2012. (IV. 21.) KüM közlemény

a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv E, F és G Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 1., 2. és 4. §-ainak hatálybalépéséről és a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvény 3. §-ában foglalt fenntartás visszavonásának hatályosulásáról

Az A 56-01/503.2012 számú letéteményesi értesítés 3. pontja az alábbiak szerint rendelkezik a 2011. évi CXXXIX. törvénnyel a Magyar Közlöny 2011. október 25-i, 126. számában kihirdetett, a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv E, F és G Függelékeire tett fenntartások visszavonásának hatályosulásáról:

"A COTIF Egyezmény 42. Cikkének konkrét rendelkezése hiányában, a nemzetközi jog általános elveinek megfelelően, ha a fenntartást vagy a nyilatkozatot valamely egyéni függelék alkalmazásának az elkerülésére tették, a fenntartás, illetve a nyilatkozat visszavonásakor a tagállamok szabadon dönthetik el, hogy mikor kívánják az említett függeléket (újból) alkalmazni. A Főtitkárságnak megküldött értesítés alapján a visszavonás azonnal hatályosul."

A fenntartás visszavonásának napja: 2012. február 16.

A Jegyzőkönyv 1-2. § és 4. §-ai hatálybalépésének napja: 2012. február 16.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2011. évi CXXXIX. törvény 5. § (3) bekezdésével, megállapítom, hogy a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv E, F és G Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 1., 2. és 4. §-a, valamint a Jegyzőkönyv E, F és G Függelékeire tett fenntartások visszavonása 2012. február 16-án, azaz kettőezer-tizenkettő, február tizenhatodikán hatályba lépett.

Martonyi János s. k.,

külügyminiszter