PK 221. szám

A fizetési meghagyás ellen a kötelezett örököse (jogutóda) perújítással élhet attól az időponttól számított hat hónapon belül, amikor a perújítási okról tudomást szerzett, feltéve, hogy ekkor a jogelődre nézve a perújítási határidő még nem telt le.