32009R1254[1]

A Bizottság 1254/2009/EU rendelete ( 2009. december 18.) a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő feltételek meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 1254/2009/EU RENDELETE

(2009. december 18.)

a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő feltételek meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

A tagállamok eltérhetnek a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti közös alapkövetelményektől, és alternatív védelmi intézkedéseket fogadhatnak el, amelyek a megfelelő hatóság által jóváhagyott kockázatfelmérés révén a védelem megfelelő szintjét biztosítják olyan repülőtereken vagy a repülőterek olyan elkülönített területein, amelyeken a forgalom az alábbi kategóriák közül legalább egyre korlátozódik:

1. legfeljebb 15 000 kilogramm maximális felszállótömegű légi járművek

2. helikopterek

3. állami különjáratok, katonai járatok és rendfenntartó légi járatok

4. tűzoltó légi járatok

5. egészségügyi ellátást, sürgősségi ellátást vagy mentést végző légi járatok

6. kutatási és fejlesztési célú légi járatok

7. légi járművekkel folytatott munkavégzés

8. humanitárius segélyszolgáltatást végző légi járatok

9. fuvarozók, légijármű-gyártó vagy -karbantartó vállalkozások által üzemeltetett légi járatok, melyek nem szállítanak sem utast, sem poggyászt, sem árut, sem postai küldeményt

10. vállalat tulajdonában lévő, 45 500 kilogrammnál kisebb maximális felszállótömegű légi járművekkel a saját személyzet és a viteldíj megfizetésére nem kötelezett utasok és áruk szállítására a vállalat üzletvitelének elősegítése céljából végzett repülés

11. vállalat által írásos megállapodás alapján teljes egészében légijármű-üzemeltetőtől bérelt vagy tartósan bérelt, 45 500 kilogrammnál kisebb maximális felszállótömegű légi járművekkel a saját személyzet és a viteldíj megfizetésére nem kötelezett utasok és áruk szállítására a vállalat üzletvitelének elősegítése céljából végzett repülés

12. 45 500 kilogrammnál kisebb maximális felszállótömegű légi járművekkel a légi jármű tulajdonosa és a viteldíj megfizetésére nem kötelezett utasok és áruk szállítására végzett repülés.

A 10., a 11. vagy a 12. pont hatálya alá tartozó, de 45 500 kilogramm vagy annál nagyobb maximális felszállótömegű légi járművekkel végzett repülés esetén a megfelelő hatóság kivételes esetekben, eseti kockázatfelmérés alapján eltérhet a fenti kategóriákra előírt tömegkorlátozástól. A 45 500 kilogramm vagy annál nagyobb maximális felszállótömegű légi járművekkel üzemeltetett ilyen járatot fogadó tagállam - adott esetben az elvégezett kockázatfelmérés másolatát tartalmazó - előzetes értesítést vagy előzetes jóváhagyatást írhat elő. Az előzetes értesítésre, illetve jóváhagyatásra vonatkozó követelményről a tagállam írásban tájékoztatja a többi tagállamot.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott végrehajtási szabályokban meghatározott időponttól kezdődően, de legkésőbb 2010. április 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R1254 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R1254&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009R1254-20161221 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009R1254-20161221&locale=hu