10/2022. (X. 24.) MÜK szabályzat

a Magyar Ügyvédi Kamara egyes szabályzatainak az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetésének elhalasztásával összefüggő módosításáról

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva,

az Üttv. 156. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat és Országos Alkalmazott Ügyvédi Tagozat véleményének kikérésével,

az alábbi szabályzatot alkotja:

1-2.[1]

3. Ez a szabályzat az igazságügyi miniszter jóváhagyását követően, a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján történő közzétételét követő napon lép hatályba.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának XII/A.2. a) pontja alapján.