Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31990R2377[1]

A Tanács 2377/90/EGK rendelete (1990. június 26.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról

A TANÁCS 2377/90/EGK RENDELETE

(1990. június 26.)

az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel az állatgyógyászati készítmények élelmiszertermelő állatokban való felhasználása azt eredményezheti, hogy a kezelt állatokból nyert élelmiszerekben maradékanyagok lehetnek jelen;

mivel a tudományos és műszaki haladás eredményeképpen lehetőség van arra, hogy az élelmiszerekben az állatgyógyászati készítmények maradékanyagainak egyre alacsonyabb szintű jelenlétét kimutassák; mivel ezért az állatgyógyászati készítményekben használt farmakológiai hatóanyagokra maradékanyag-határértékeket kell megállapítani valamennyi különféle állati eredetű élelmiszerre vonatkozóan, beleértve a húst, a halat, a tejet, a tojást és a mézet;

mivel a közegészség védelme érdekében a maradékanyag-határértékeket a biztonság-értékelés általánosan elismert alapelveinek megfelelően kell meghatározni, figyelembe véve az érintett anyagok biztonságának minden egyéb tudományos értékelését, amelyeket nemzetközi szervezetek, különösen a Codex Alimentarius, illetve amennyiben ilyen anyagokat más célokra is használnak, a Közösségben felállított más tudományos bizottságok végeztek;

mivel az állatgyógyászati készítmények alkalmazása fontos szerepet játszik a mezőgazdasági termelésben; mivel a maradékanyag-határértékek meghatározása könnyíteni fogja az állati eredetű élelmiszerek forgalmazását;

mivel a tagállamok által különböző maradékanyag-határértékek meghatározása akadályozná az élelmiszereknek és maguknak az állatgyógyászati készítményeknek a szabad mozgását;

mivel ezért a Közösségnek kell az állatgyógyászati készítmények maradékanyag-határértékeinek meghatározására szolgáló eljárást megállapítani a lehető legkiválóbb egyszeri tudományos értékelést követően;

mivel az egész Közösségre érvényes maradékanyag-határértékek meghatározásának szükségességét az állati eredetű élelmiszerek kereskedelmére vonatkozó közösségi szabályokban már elismerték;

mivel rendelkezéseket kell elfogadni az élelmiszertermelő állatoknak beadásra szánt, farmakológiai hatásra képes új anyagokra vonatkozó maradékanyag-határértékek rendszeres meghatározása érdekében;

mivel az élelmiszertermelő állatokon alkalmazott állatgyógyászati készítményekben jelenleg alkalmazott anyagokra vonatkozó maradékanyag-határértékek meghatározására is kell rendelkezéseket hozni; mivel azonban ennek a problémának az összetettségére és az érintett anyagok nagy számára való tekintettel hosszú átmeneti rendelkezések szükségesek;

mivel az állatgyógyászati készítmények bizottsága által végzett tudományos értékelést követően a maradékanyag-határértékeket egy gyors eljárással kell elfogadni, amely szoros együttműködést biztosít a Bizottság és a tagállamok között a legutóbb a 87/20/EGK irányelvvel ( 4 ) módosított, az állatgyógyászati készítmények vizsgálatával kapcsolatos analitikai, farmako-toxikológiai és klinikai előírásokra és vizsgálati tervekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1981. szeptember 28-i 81/852/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) értelmében felállított bizottság révén; mivel egy sürgős eljárásra is szükség van minden olyan tűréshatár gyors felülvizsgálatának biztosítására, amely elégtelennek bizonyulhat a közegészség védelme érdekében;

mivel a gyógyszerrel kiváltott immunológiai válaszok rendszerint nem különböztethetők meg a természetes módon felmerülőktől, és nem érintik az állati eredetű élelmiszerek fogyasztóit;

mivel a maradékanyagok biztonságának értékeléséhez szükséges információkat a 81/852/EGK irányelvben meghatározott elveknek megfelelően kell rendelkezésre bocsátani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában a következő fogalom-meghatározásokat kell használni:

a) "állatgyógyászati készítmények maradékanyagai": minden olyan farmakológiai hatóanyag - legyen az aktív elem, hordozóanyag vagy bomlási termék - és annak metabolitja, amely bennmarad az azokból az állatokból nyert élelmiszerekben, amelyeknek a kérdéses állatgyógyászati készítményt beadták;

b) "maximális maradékanyag-határérték": az állatgyógyászati készítmény alkalmazásából származó maradékanyag legnagyobb koncentrációja (nyers tömeg alapon mg/kg-ban, illetve μg/kg-ban kifejezve), amely a Közösség által az élelmiszerben, illetve az élelmiszeren jogilag megengedettként elfogadható vagy megengedhetőként elismerhető.

A maradékanyag-határérték a kérdéses maradékanyagnak a megengedett napi bevitel segítségével kifejezett, az emberi egészségre semmiféle toxikológiai veszélyt nem jelentő mennyiségén és típusán, illetve valamilyen további biztonsági tényezőt alkalmazó ideiglenes megengedett napi felvétel értéken alapszik. Figyelembe vesz más fontos közegészségügyi kockázatokat és élelmiszertechnológiai szempontokat is.

A maradék határérték meghatározása során figyelembe veszik a növényi eredetű élelmiszerben előforduló és/vagy a környezetből származó maradékanyagokat is. Továbbá az állatgyógyászati készítmények felhasználása során alkalmazott helyes gyakorlattal való összhang érdekében és ameddig gyakorlati analitikai módszerek rendelkezésre állnak, a maradékanyag- határérték csökkenthető.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni az immunológiai állatgyógyászati készítményekben az aktív vagy passzív immunitás kiváltására, illetve az immunállapot felmérésére használt biológiai eredetű aktív elemekre.

2. cikk

Azoknak az állatgyógyászati készítményekben használt farmakológiai hatóanyagoknak a listáját, amelyekre vonatkozóan maradék határértékek kerültek meghatározásra, az I. melléklet tartalmazza, amely a 8. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kerül elfogadásra. A 9. cikkben előírtak kivételével az I. melléklet bármely módosítását ugyanennek az eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

3. cikk

Amennyiben az állatgyógyászati készítményekben használt farmakológiai hatóanyag értékelését követően úgy tűnik, hogy a közegészség védelme érdekében nem szükséges maradék határértéket meghatározni, akkor az az anyag a II. mellékletben található listára kerül, amelyet a 8. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kerül elfogadásra. A 9. cikkben előírtak kivételével a II. melléklet bármely módosítását ugyanennek az eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

4. cikk

Azon farmakológiai hatóanyagra, amelyet e rendelet hatálybalépésének napján állatgyógyászati készítményekben használnak ideiglenes maradékanyag-határérték határozható meg abban az esetben, ha nem feltételezhető, hogy a kérdéses anyag maradékanyagai a javasolt szinten veszélyt jelentenének a fogyasztó egészségére. Az ideiglenes maradékanyag-határértéket pontosan meghatározott időtartamig lehet alkalmazni, amely nem lehet hosszabb öt évnél. Ez az időtartam kivételes esetben legfeljebb egyszer, egy két évnél nem hosszabb időtartammal hosszabbítható meg, amennyiben ez a folyamatban lévő tudományos vizsgálatok befejezésének érdekében célszerűnek bizonyul.

Kivételes esetben, azon farmakológiai hatóanyagra is, amelyet e rendelet hatálybalépésének napján állatgyógyászati készítményekben nem használnak, ideiglenes maradékanyag-határérték határozható meg, abban az esetben, ha nem feltételezhető, hogy a kérdéses anyag maradékanyagai a javasolt szinten veszélyt jelentenének a fogyasztó egészségére.

Azoknak az állatgyógyászati készítményekben használt farmakológiai hatóanyagnak a listáját, amelyekre vonatkozóan ideiglenes maradékanyag-határértékek kerültek meghatározásra, az III. melléklet tartalmazza, amely a 8. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kerül elfogadásra. A 9. cikkben előírtak kivételével a III. melléklet bármely módosítását ugyanennek az eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

5. cikk

Amennyiben bebizonyosodik, hogy egy állatgyógyászati készítményekben használt farmakológiai hatóanyagra nem lehet maradékanyag-határértéket meghatározni, mivel a kérdéses anyagok maradékanyagainak bármilyen szintű jelenléte az állati eredetű élelmiszerekben veszélyt jelent a fogyasztó egészségére, akkor az anyag a IV. mellékletben található listára kerül, amelyet a 8. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni. A 9. cikkben előírtak kivételével az IV. melléklet bármely módosítását ugyanennek az eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A IV. mellékletben felsorolt anyagok élelmiszertermelő állatokon történő alkalmazása az egész Közösség területén tilos.

6. cikk

(1) Azért, hogy egy olyan farmakológiai hatóanyagot, amelyet élelmiszer-termelő állatokon történő felhasználás céljából alkalmaznak állatgyógyászati készítményekben, felvegyenek az I., II. vagy III. mellékletbe, egy maradékanyag-határérték meghatározására irányuló kérelmet kell benyújtani a 2309/93/EGK tanácsi rendelet ( 6 ) által létrehozott Európai Gyógyszerértékelő Ügynökséghez (a továbbiakban »az Ügynökség«).

E kérelem az e rendelet V. mellékletében említett információt és adatokat tartalmazza, és megfelel a 81/852/EGK irányelvben megállapított alapelveknek.

(2) A kérelemhez mellékelni kell az Ügynökség részére fizetendő díjat.

7. cikk

(1) A 2309/93/EK rendelet 27. cikkében említett Állatgyógyászati Készítmények Bizottsága (a továbbiakban a »bizottság«) felelős az Ügynökség véleményének kialakításáért az e rendelet I., II., III. és IV. mellékleteiben említett anyagok besorolását illetően.

(2) A 2309/93/EGK rendelet 52. és 53. cikkeit e rendelet értelmezésében kell alkalmazni.

(3) Az Ügynökség biztosítja, hogy a bizottság az érvényes kérelem beérkezését követő 120 napon belül véleményt nyilvánítson.

Amennyiben a kérelmező által benyújtott információ nem elegendő a vélemény kialakításához, a bizottság felkérheti a kérelmezőt, hogy pontosan meghatározott határidőn belül kiegészítő információt szolgáltasson. A véleményre vonatkozó határidő ekkor a kiegészítő információ megérkezéséig kitolódik.

(4) Az Ügynökség eljuttatja a véleményt a kérelmezőhöz. A vélemény kézhezvételét követő 15 napon belül a kérelmező írásban értesítheti az Ügynökséget arról, hogy fellebbezni kíván. Ebben az esetben a vélemény kézhezvételét követő 60 napon belül eljuttatja az Ügynökséghez fellebbezésének részletes indokait. A fellebbezés indokainak kézhezvételét követő 60 napon belül a bizottság megfontolja, hogy véleményét módosítja-e, és a fellebbezéssel kapcsolatban hozott döntés indokait csatolja az (5) bekezdésben említett jelentéshez.

(5) Az elfogadását követő 30 napon belül az Ügynökség eljuttatja a bizottság végleges véleményét mind a Bizottsághoz, mind a kérelmezőhöz. A véleményt egy, az anyaggal kapcsolatban a bizottság által végzett biztonsági értékelést leíró jelentés kíséri, amely megindokolja a bizottság döntését.

(6) A Bizottság a közösségi joganyagot figyelembe vevő intézkedési terveket készít, és megkezdi a 8. cikkben előírt eljárást. A 8. cikkben említett bizottság átalakítja eljárási szabályait az e rendelet által ráruházott feladatok figyelembevétele érdekében.

8. cikk

(1) A Bizottságot az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottsága segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 7 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) Az állandó bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

9. cikk

(1) Amennyiben új információk, illetve a meglévő információk újraértékelésének eredményeképpen egy tagállam úgy ítéli meg, hogy az emberi, illetve állati egészség védelme érdekében szükség van az I-IV. mellékletekben található valamely rendelkezés sürgős módosítására, és ezért gyors intézkedést igényel, az a tagállam a saját területén ideiglenesen felfüggesztheti a kérdéses rendelkezés alkalmazását. Ebben az esetben azonnal értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az intézkedésekről, az azokra alapul szolgáló indokokkal együtt.

(2) A Bizottság a lehető leghamarabb megvizsgálja az érintett tagállam által előterjesztett indokokat, majd az Állatgyógyászati Készítmények Bizottságával folytatott konzultációt követően haladéktalanul véleményt ad, és megteszi a szükséges intézkedéseket; a forgalmazásért felelős személyt felkérhetik arra, hogy a bizottság számára szóbeli vagy írásos magyarázatot szolgáltasson. A Bizottság bármely meghozott intézkedésről azonnal értesíti a Tanácsot és a tagállamokat. Az ilyen értesítéstől számított 15 napon belül bármely tagállam a Tanács elé terjesztheti a Bizottság intézkedéseit. A Tanács az ügy előterjesztését követő 30 napon belül minősített többséggel eltérő döntést hozhat.

(3) Amennyiben a Bizottság véleménye szerint az (1) bekezdésben említett nehézségek megoldása és az emberi egészség védelmének biztosítása érdekében az I-IV. mellékletek szóban forgó rendelkezését módosítani szükséges, akkor a módosítások elfogadása céljából kezdeményezi a 10. cikkben magállapított eljárást; az a tagállam, amely az (1) bekezdés alapján intézkedéseket hozott, azokat fenntarthatja, míg a fent említett eljárásnak megfelelően a Tanács vagy a Bizottság döntést nem hoz.

10. cikk

(1) A Bizottságot az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottsága segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

11. cikk

Az V. mellékletnek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő minden változtatását a 81/852/EGK irányelv 2c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

12. cikk

Az I., II., III. és IV. mellékletek módosítását követően a Bizottság a lehető leghamarabb közzéteszi az érintett anyagok biztonságára vonatkozó értékelés összefoglalását, amelyet az Állatgyógyászati Készítmények Bizottsága készített. Valamennyi ipari tulajdonjoghoz kapcsolódó adat bizalmas jellegét tiszteletben tartják. Az Ügynökség az illetékes hatóságok és a Bizottság rendelkezésére bocsátja azon farmakológiai hatóanyagoknak az azonosítására szolgáló megfelelő módszereket, amelyekre az I. és III. mellékletben a maradékanyag-határértékeket meghatározták.

13. cikk

A tagállamok nem tilthatják, illetve nem akadályozhatják meg a másik tagállamokból származó állati eredetű élelmiszerek területükön történő forgalomba hozatalát olyan indokkal, hogy azok állatgyógyászati készítmények maradékanyagait tartalmazzák, amennyiben a maradékanyag mennyisége nem haladja meg az I. vagy a III. mellékletben előírt maradékanyag-határértéket, illetve ha a szóban forgó anyag a II. mellékletben van felsorolva.

14. cikk

1997. január 1-jétől kezdődő hatállyal a Közösségen belül tilos az élelmiszertermelő állatokon olyan gyógyszerhatású hatóanyagokat tartalmazó állatgyógyászati készítmények alkalmazása, amelyek nincsenek megemlítve az I., a II. vagy a III. mellékletben, kivéve azokat a klinikai kísérleteket, amelyeket az illetékes hatóságok jóváhagytak, miután ezeket a hatályos jogszabályokkal összhangban bejelentették vagy engedélyezték, és amelyek következtében az ilyen kísérletben részt vevő állatállományból nyert élelmiszerek nem tartalmaznak az emberi egészségre veszélyt jelentő maradékanyagokat.

Mindazonáltal azokra az anyagokra vonatkozóan, amelyek használata a rendelet hatálybalépésének napján engedélyezve volt, és amelyekre 1996. január 1. előtt maradékanyag-határértékek meghatározására irányuló megalapozott kérelmeket nyújtottak be a Bizottsághoz vagy az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökséghez, az előző albekezdésben említett időpont kitolódik:

- 1998. január 1-jéig a pyrazolinonok (beleértve a pyrazolidinedionokat és a fenilbutazonokat), a nitroimidazolok és az arzalinsav esetében, és

- 2000. január 1-jéig a többi anyag esetében.

Az Ügynökség 1997. június 7. előtt közzéteszi ezeknek az anyagoknak a listáját.

15. cikk

E rendelet semmilyen módon nem sérti az állattartásban egyes hormonális hatással bíró anyagok alkalmazását tiltó közösségi jogszabályokat.

E rendelet nem sérti a tagállamok által az állatgyógyászati készítmények engedély nélküli alkalmazásának megelőzésére hozott intézkedéseket.

16. cikk

Ez a rendelet 1992. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

AZON GYÓGYSZERHATÁSÚ ANYAGOKNAK A LISTÁJA, AMELYEKRE VONATKOZÓAN MARADÉKANYAG-HATÁRÉRTÉKEKET HATÁROZTAK MEG

1. Fertőzések elleni hatóanyagok

1.1. Kemoterápiás szerek

1.1.1. Szulfonamidok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések A szulfonamid csoportba tartozó minden anyag Anyamolekula Minden élelmiszer-termelő állatfaj 100 μg/kg Izom A szulfonamid csoportba tartozó összes anyag kombinált, összes maradékanyagai nem haladhatják meg a 100 μg/kg-ot 100 μg/kg Zsír 100 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese Szarvasmarha-, juh-, kecskefélék 100 μg/kg Tej

1.1.2. Diamino-pirimidin származékok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Baquiloprim Baquiloprim Szarvasmarhafélék 10 μg/kg Zsír 300 μg/kg Máj 150 μg/kg Vese 30 μg/kg Tej Sertésfélék 40 μg/kg Bőr és zsír 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese Trimetoprim Trimetoprim Minden élelmiszertermelő állatfaj, kivéve a lóféléket 50 μg/kg Zsír (1) Nem alkalmazható az emberi fogyasztásra szánt tojást adó állatoknál 50 μg/kg Izom (2) 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese 50 μg/kg Tej Lófélék 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír 100 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese (1) Sertésfélék és baromfi esetében ez a maximális maradékanyag-határérték természetes arányban jelen levő bőrre és zsírra vonatkozik. (2) Uszonyos halaknál ez a maximális maradékanyag-határérték »természetes arányban jelen levő húsra és bőrre« vonatkozik.

1.2. Antibiotikumok

1.2.1. Penicillinek Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Amoxicillin Amoxicillin Minden élelmiszer-termelő állatfaj 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese 4 μg/kg Tej Ampicillin Ampicillin Minden élelmiszer-termelő állatfaj 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese 4 μg/kg Tej Benzylpenicillin Benzylpenicillin Minden élelmiszer-termelő állatfaj 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese 4 μg/kg Tej Cloxacillin Cloxacillin Minden élelmiszer-termelő állatfaj 300 μg/kg Izom 300 μg/kg Zsír 300 μg/kg Máj 300 μg/kg Vese 30 μg/kg Tej Dicloxacillin Dicloxacillin Minden élelmiszer-termelő állatfaj 300 μg/kg Izom 300 μg/kg Zsír 300 μg/kg Máj 300 μg/kg Vese 30 μg/kg Tej Nafcillin Nafcillin Valamennyi kérődző (1) 300 μg/kg Izom 300 μg/kg Zsír 300 μg/kg Máj 300 μg/kg Vese 30 μg/kg Tej Oxacillin Oxacillin Minden élelmiszer-termelő állatfaj 300 μg/kg Izom 300 μg/kg Zsír 300 μg/kg Máj 300 μg/kg Vese 30 μg/kg Tej Penethamat Benzylpenicillin Szarvasmarhafélék 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese 4 μg/kg Tej Sertésfélék 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese Minden élelmiszer előállítására szolgáló emlősfaj 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese 4 μg/kg Tej Fenoximetil-penicillin Fenoximetil-penicillin Sertésfélék 25 μg/kg Izom 25 μg/kg Máj 25 μg/kg Vese Csirkék (2) 25 μg/kg Izom 25 μg/kg Bőr + zsír 25 μg/kg Máj 25 μg/kg Vese (1) Csak intramammális használatra. (2) Nem alkalmazandó azokra az állatokra, amelyek tojását felhasználják emberi fogyasztásra.

1.2.2. Cefalosporinok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Cefacetril Cefacetril Szarvasmarhafélék 125 μg/kg Tej Csak intramammális használatra Cefalexin Cefalexin Szarvasmarhafélék 200 μg/kg Izom 200 μg/kg Zsír 200 μg/kg Máj 1 000μg/kg Vese 100 μg/kg Tej Cefalonium Cefalonium Szarvasmarhafélék 20 μg/kg Tej Cefapirin A cefapirin és a desacetyl-cefapirin összege Szarvasmarhafélék 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 100 μg/kg Máj 60 μg/kg Vese Cefazolin Cefazolin Szarvasmarha-, juh-, kecskefélék 50 μg/kg Tej Cefoperazon Cefoperazon Szarvasmarhafélék 50 μg/kg Tej Cefquinom Cefquinom Szarvasmarhafélék 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 100 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese 20 μg/kg Tej Sertésfélék 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Bőr + zsír 100 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese Equidae 50 μg/kg Muscle 50 μg/kg Fat 100 μg/kg Liver 200 μg/kg Kidney Ceftiofur A béta-laktám szerkezetet megőrző maradékanyagok összege, desfuroyle-ceftiofurként kifejezve Élelmiszer-előállítás céljából tartott valamennyi emlősállatfaj 1 000 μg/kg Izom 2 000 μg/kg Zsír (1) 2 000 μg/kg Máj 6 000 μg/kg Vese 100 μg/kg Tej (1) Sertésfélék esetében ez a maximális maradékanyag-határérték a természetes arányban jelen levő bőrre és zsírra vonatkozik.

1.2.3. Kinolonok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Danofloxacin Danofloxacin Minden, élelmiszer előállítása céljából tartott állatfaj, kivéve a szarvasmarhaféléket, juhféléket, kecskeféléket, sertésféléket és a baromfit 100 μg/kg Izom (1) 50 μg/kg Zsír (2) 200 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese Szarvasmarhafélék, juhfélék, kecskefélék 200 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír 400 μg/kg Máj 400 μg/kg Vese 30 μg/kg Tej Baromfi 200 μg/kg Izom Nem alkalmazható emberi fogyasztásra szánt tojást termelő állatoknál 100 μg/kg Bőr és zsír 400 μg/kg Máj 400 μg/kg Vese Difloxacin Difloxacin Minden, élelmiszer előállítása céljára tartott állatfaj, kivéve a szarvasmarhaféléket, 300 μg/kg Izom (2) 100 μg/kg Zsír 800 μg/kg Máj 600 μg/kg Vese Szarvasmarhafélék, juhfélék, kecskefélék 400 μg/kg Izom Nem alkalmazható emberi fogyasztásra szánt tejet a állatoknál 100 μg/kg Zsír 1 400 μg/kg Máj 800 μg/kg Vese Sertésfélék 400 μg/kg Izom 100 μg/kg Bőr és zsír 800 μg/kg Máj 800 μg/kg Vese Baromfi 300 μg/kg Izom Nem alkalmazható emberi fogyasztásra szánt tojást adó állatoknál 400 μg/kg Bőr és zsír 1 900 μg/kg Máj 600 μg/kg Vese Enrofloxacin Enrofloxacin és ciprofloxacin összesen Minden, élelmiszer előállítása céljára tartott állatfaj, kivéve a szarvasmarhaféléket, juhféléket, kecskeféléket, sertésféléket, nyulakat és a baromfit 100 μg/kg Izom (2) 100 μg/kg Zsír 200 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese Szarvasmarhafélék, juhfélék, kecskefélék 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír 300 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese 100 μg/kg Tej Sertésfélék, nyulak 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír (1) 200 μg/kg Máj 300 μg/kg Vese Baromfi 100 μg/kg Izom Nem alkalmazható emberi fogyasztásra szánt tojást termelő állatoknál 100 μg/kg Bőr és zsír 200 μg/kg Máj 300 μg/kg Vese Flumekvin Flumekvin Minden, élelmiszer előállítása céljára tartott állat, kivéve a szarvasmarhaféléket, juhféléket, kecskeféléket, sertésféléket, baromfit és uszonyos halakat 200 μg/kg Izom 250 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese Szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék, kecskefélék 200 μg/kg Izom 300 μg/kg Zsír (1) 500 μg/kg Máj 1 500 μg/kg Vese 50 μg/kg Tej Baromfi 400 μg/kg Izom Nem alkalmazható az emberi fogyasztásra szánt tojást termelő állatoknál 250 μg/kg Bőr és zsír 800 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese Uszonyos halak 600 μg/kg Hús és bőr természetes arányban Marbofloxacin Marbofloxacin Szarvasmarhafélék 150 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 150 μg/kg Máj 150 μg/kg Vese 75 μg/kg Tej Sertésfélék 150 μg/kg Izom 50 μg/kg Bőr és zsír 150 μg/kg Máj 150 μg/kg Vese Oxolinsav Oxolinsav Sertésfélék 100 μg/kg Izom 50 μg/kg Bőr és zsír 150 μg/kg Máj 150 μg/kg Vese Csirke 100 μg/kg Izom Emberi fogyasztásra szánt tojást termelő állatokon nem alkalmazható 50 μg/kg Bőr és zsír 150 μg/kg Máj 150 μg/kg Vese Úszós hal 100 μg/kg Izom és bőr természetes arányokban Valamennyi élelmiszer-előállítás céljából tartott állatfaj (3) 100 μg/kg Izom (1) 50 μg/kg Zsír (4) 150 μg/kg Máj 150 μg/kg Vese Sarafloxacin Sarafloxacin Házityúk 10 μg/kg Bőr és zsír 100 μg/kg Máj Lazacfélék 30 μg/kg Izom és bőr, természetes arányokban (1) Uszonyos halaknál ez a maximális maradékanyag-határérték természetes arányban jelen levő húsra és bőrre vonatkozik. (2) Sertésfélék esetében ez a maximális maradékanyag-határérték »természetes arányban jelen levő bőrre és zsírra« vonatkozik. (3) Nem alkalmazandó azokra az állatokra, amelyek tojását felhasználják emberi fogyasztásra; a zsír-, máj- és veseszövetekre vonatkozó MRL-ek nem alkalmazandók az úszós halakra. (4) Sertések és baromfifajok esetében ez az MRL a "természetes arányban jelen levő bőrre és zsírra" vonatkozik.

1.2.4. Makrolidok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Eritromicin Eritromicin A Minden, élelmiszer előállítása céljára tartott állatfaj 200 μg/kg Izom (1) 200 μg/kg Zsír (2) 200 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese 40 μg/kg Tej 150 μg/kg Tojás Spiramycin A spiramycin és a neospiramycin összege Szarvasmarhafélék 200 μg/kg Izom 300 μg/kg Zsír 300 μg/kg Máj 300 μg/kg Vese 200 μg/kg Tej Házityúk 200 μg/kg Izom 300 μg/kg Bőr és zsír 400 μg/kg Máj Spiramycin 1 Sertésfélék 250 μg/kg Izom 2 000 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese Tilmicosin Tilmicosin Minden, élelmiszer előállítása céljára tartott állatfaj, kivéve a baromfit 50 μg/kg Izom (1) 50 μg/kg Zsír (2) 1 000 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese 50 μg/kg Tej Baromfi 75 μg/kg Izom Nem alkalmazható emberi fogyasztásra szánt tojást termelő állatoknál 75 μg/kg Bőr és zsír 1 000 μg/kg Máj 250 μg/kg Vese Tulathromycin (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S, 13S,14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-ß-D-xylo-hexopy-ranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopent-decan-15-one tulathromycin egyenértékekben kifejezett maradékanyagok összege Szarvasmarhafélék (4) 100 μg/kg Zsír 3 000 μg/kg Máj 3 000 μg/kg Vese Sertésfélék 100 μg/kg Bőr + Zsír 3 000 μg/kg Már 3 000 μg/kg Vese Tilosin Tilosin A Minden élelmiszertermelő állatfaj 100 μg/kg Zsír (3) 100 μg/kg Zsír (1) 100 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese 50 μg/kg Tej 200 μg/kg Tojás Tilvalozin Tilvalozin és 3-O-acetil-tilozin összege Sertések 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír (2) 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese Baromfi (6) 50 μg/kg Zsír (7) 50 μg/kg Máj (1) Uszonyos halaknál ez a maximális maradékanyag-határérték természetes arányban jelen levő húsra és bőrre vonatkozik. (2) Sertésfélék esetében ez a maximális maradékanyag-határérték »természetes arányban jelen levő bőrre és zsírra« vonatkozik. (3) Sertésfélék és baromfi esetében ez a maximális maradékanyag-határérték »természetes arányban jelen levő bőrre és zsírra« vonatkozik. (4) Emberi fogyasztásra tejt termelő állatoknál nem alkalmazható. (5) Nem alkalmazandó azokra az állatokra, amelyek tojását felhasználják emberi fogyasztásra. (6) Nem alkalmazható az emberi fogyasztásra szánt tojást termelő állatoknál. (7) Baromfi esetében ez a maximális maradékanyag-határérték "természetes arányban jelen levő bőrre és zsírra" vonatkozik.

1.2.5. Florfenicol és rokon vegyületek Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok MRL-ek Célszövetek Thiamphenicol Thiamphenicol Valamennyi élelmiszer-előállítás céljából tartott állatfaj (1) 50 μg/kg Izom (2) 50 μg/kg Zsír (3) 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese 50 μg/kg Tej (1) Nem alkalmazandó azoknál az állatoknál, amelyeknek tojását emberi fogyasztás céljából állítják elő; a zsírra, májra és vesére vonatkozó maximális maradékanyag-határértékek az uszonyos halakra nem vonatkoznak. (2) Az uszonyos halak esetében az izom a "természetes arányban jelen levő izomra és bőrre" vonatkozik. (3) Sertésfélék és baromfik esetében ez a maximális maradékanyag-határérték "a természetes arányban jelen levő bőrre és zsírra" vonatkozik.

1.2.6. Tetraciklinek Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Klórtetraciklin Az anyamolekula és 4-epimerjének az összege Minden élelmiszer-termelő állatfaj 100 μg/kg Izom 300 μg/kg Máj 600 μg/kg Vese 100 μg/kg Tej 200 μg/kg Tojás Doxycyclin Doxycyclin Szarvasmarhafélék Emberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható 100 μg/kg Izom 300 μg/kg Máj 600 μg/kg Vese Sertésfélék 100 μg/kg Izom 300 μg/kg Bőr és zsír 300 μg/kg Máj 600 μg/kg Vese Baromfi Emberi fogyasztásra tojást termelő állatoknál nem alkalmazható 100 μg/kg Izom 300 μg/kg Bőr és zsír 300 μg/kg Máj 600 μg/kg Vese Oxytetracyclin Az anyamolekula és 4-epimerjének az összege Minden élelmiszer-termelő állatfaj 100 μg/kg Izom 300 μg/kg Máj 600 μg/kg Vese 100 μg/kg Tej 200 μg/kg Tojás Tetracyclin Az anyamolekula és 4-epimerjének az összege Minden élelmiszer-termelő állatfaj 100 μg/kg Izom 300 μg/kg Máj 600 μg/kg Vese 100 μg/kg Tej 200 μg/kg Tojás

1.2.7. Naftalin-gyűrűs ansamycin Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Rifaximin Rifaximin Szarvasmarhafélék 60 μg/kg Tej

1.2.8. Pleuromutilinek Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Tiamulin A 8-a-hidroxi-mutilinné hidrolizálható metabolitok összege Sertésfélék 100 μg/kg Izom 500 μg/kg Máj Házityúk 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Bőr és zsír 1 000μg/kg Máj Nyulak 100 μg/kg Izom 500 μg/kg Máj Pulyka 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Bőr és zsír 300 μg/kg Máj Tiamulin 1 000μg/kg Tojás Valnemulin Valnemulin Sertésfélék 50 μg/kg Izom 500 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese

1.2.9. Lincosamidok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Linkomicin Linkomicin Minden élelmiszertermelő állatfaj 50 μg/kg Zsír (1) 100 μg/kg Izom (2) 500 μg/kg Máj 1 500 μg/kg Vese 150 μg/kg Tej 50 μg/kg Tojás Pirlimicin Pirlimicin Szarvasmarhafélék 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír 1 000 μg/kg Máj 400 μg/kg Vese 100 μg/kg Tej (1) Sertésfélék és baromfi esetében ez a maximális maradékanyag-határérték természetes arányban jelen levő bőrre és zsírra vonatkozik. (2) Uszonyos halaknál ez a maximális maradékanyag-határérték »természetes arįányban jelen levő húsra és bőrre« vonatkozik.

1.2.10. Aminoglikozidok Gyógyszerhatású anyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Apramycin Apramycin Szarvasmarhafélék 1 000 μg/kg Izom Emberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható 1 000 μg/kg Zsír 10 000 μg/kg Máj 20 000 μg/kg Vese Dihidrosztreptomicin Dihidrosztreptomicin Minden kérődző 500 μg/kg Izom 500 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese 200 μg/kg Tej Sertések 500 μg/kg Izom 500 μg/kg Bőr + zsír 500 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese Nyulak 500 μg/kg Izom 500 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese Gentamicin gentamicin C1, gentamicin C1a, gentamicin C2 és gentamicin C2a összege Szarvasmarhafélék 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 200 μg/kg Máj 750 μg/kg Vese 100 μg/kg Tej Sertésfélék 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Bőr és zsír 200 μg/kg Máj 750 μg/kg Vese Kanamicin Kanamicin A Minden élelmiszertermelő faj, a halak kivételével (3) 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír (3) 600 μg/kg Máj 2 500 μg/kg Vese 150 μg/kg Tej Neomicin (beleértve a framicetint) Neomicin B Minden élelmiszertermelő állatfaj 500 μg/kg Zsír (1) 500 μg/kg Izom (2) 500 μg/kg Máj 5 000 μg/kg Vese 1 500 μg/kg Tej 500 μg/kg Tojás Paromomicin Paromomicin Minden élelmiszertermelő állatfaj 500 μg/kg Izom (2) Nem alkalmazható emberi fogyasztásra szánt tejet vagy tojást termelő állatoknál 1 500 μg/kg Máj 1 500 μg/kg Vese Spektinomicin Spektinomicin Minden élelmiszertermelő állatfaj, kivéve a juhféléket 500 μg/kg Zsír (1) Nem alkalmazható emberi fogyasztásra szánt tojást termelő állatoknál 300 μg/kg Izom (2) 1 000 μg/kg Máj 5 000 μg/kg Vese 200 μg/kg Tej Juhfélék 300 μg/kg Izom 500 μg/kg Zsír 2 000 μg/kg Máj 5 000 μg/kg Vese 200 μg/kg Tej Sztreptomicin Sztreptomicin Minden kérődző 500 μg/kg Izom 500 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese 200 μg/kg Tej Sertések 500 μg/kg Izom 500 μg/kg Bőr + zsír 500 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese Nyulak 500 μg/kg Izom 500 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese (1) Sertésfélék és baromfi esetében ez a maximális maradékanyag-határérték természetes arányban jelen levő bőrre és zsírra vonatkozik. (2) Uszonyos halaknál ez a maximális maradékanyag-határérték »természetes arányban jelen levő húsra és bőrre« vonatkozik. (3) Nem használható emberi fogyasztásra szánt tojást termelő állatok esetében.

1.2.11. Egyéb antibiotikumok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Novobiocin Novobiocin Szarvasmarhafélék 50 μg/kg Tej

1.2.12. Polipeptidek Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Bacitricin A bacitricin A, bacitricin B és bacitricin C összege Szarvasmarhafélék 100 μg/kg Tej Nyúl 150 μg/kg Izom 150 μg/kg Zsír 150 μg/kg Máj 150 μg/kg Vese

1.2.13. Béta-laktamáz gátlók Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Klavulánsav Klavulánsav Szarvasmarhafélék 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír 200 μg/kg Máj 400 μg/kg Vese 200 μg/kg Tej Sertések 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír 200 μg/kg Máj 400 μg/kg Vese

1.2.14. Polimixinek Farmakológiai hatóanyag Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Colistin Colistin Minden élelmiszertermelő állatfaj 150 μg/kg Zsír (1) 150 μg/kg Izom (2) 150 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese 50 μg/kg Tej 300 μg/kg Tojás (1) Sertésfélék és baromfi esetében ez a maximális maradékanyag-határérték természetes arányban jelen levő bőrre és zsírra vonatkozik. (2) Uszonyos halaknál ez a maximális maradékanyag-határérték »természetes arányban jelen levő húsra és bőrre« vonatkozik.

1.2.15. Orthosomicinek Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövet Egyéb rendelkezések Avilamicin Diklór-izoeverninsav Sertések 50 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír (1) 300 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese Nyúl 50 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír 300 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese Baromfi (2) 50 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír (3) 300 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese (1) Sertésfélék és baromfi esetében ez a maximális maradékanyag-határérték természetes arányban jelen levő bőrre és zsírra vonatkozik. (2) Nem alkalmazható az emberi fogyasztásra szánt tojást adó állatoknál. (3) Sertésfélék és baromfi esetében ez a maximális maradékanyag-határérték természetes arányban jelen levő bőrre és zsírra vonatkozik.

1.2.16. Ionofórok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Monenzin Monenzin A Szarvasmarhafélék 2 μg/kg Izom 10 μg/kg Zsír 30 μg/kg Máj 2 μg/kg Vese 2 μg/kg Tej Lazalocid Lazalocid A Baromfi 20 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír (1) 100 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese 150 μg/kg Tojás (1) Baromfi esetében ez a maximális maradékanyag-határérték "természetes arányban jelen levő bőrre és zsírra" vonatkozik.

2. Paraziták elleni hatóanyagok

2.1. Endoparaziták elleni hatóanyagok

2.1.1. Szalicilanilidek Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Closantel Closantel Szarvasmarhafélék 1 000 μg/kg Izom 3 000 μg/kg Zsír 1 000 μg/kg Máj 3 000 μg/kg Vese Juhfélék 1 500 μg/kg Izom 2 000 μg/kg Zsír 1 500 μg/kg Máj 5 000 μg/kg Vese Rafoxanid Rafoxanid Szarvasmarhafélék 30 μg/kg Izom Emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatokon nem alkalmazható 30 μg/kg Zsír 10 μg/kg Máj 40 μg/kg Vese Juhfélék 100 μg/kg Izom 250 μg/kg Zsír 150 μg/kg Máj 150 μg/kg Vese

2.1.2. Tetrahidro-imidazolok (imidazolthiazolok) Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Levamisol Levamisol Szarvasmarha-, juh-, sertésfélék, baromfi 10 μg/kg Izom 10 μg/kg Zsír 100 μg/kg Máj 10 μg/kg Vese

2.1.3. Benzimidazolok és pro-benzimidazolok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Albendazol Az albendazol szulfoxid, albendazol szulfon és albendazol 2-amino szulfon, albendazolként kifejezve az összes kérődző 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír 1000 μg/kg Máj 500 μg/kg Vese 100 μg/kg Tej Albendazol-oxid Az albendazol-oxid, az albendazol-szulfon és az albendazol-2-aminoszulfon összege, albendazolként kifejezve Szarvasmarha-, juhfélék 100 ìg/kg Izom 100 ìg/kg Zsír 1 000 ìg/kg Máj 500 ìg/kg Vese 100 ìg/kg Tej Febantel Az oxfendazol szulfonná oxidálható összes extrahálható szermaradvány az összes kérődző 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese 10 μg/kg Tej Fenbendazol Az oxfendazol szulfonná oxidálható összes extrahálható szermaradvány az összes kérődző 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese 10 μg/kg Tej Flubendazol A flubendazol és a (2-amino 1H-benzimidazol-5-yl) (4fluoro-fenil) metanon összege Baromfi, sertés 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Bőr + zsír 400 μg/kg Máj 300 μg/kg Vese Flubendazol Flubendazol Baromfi 400 μg/kg Tojás Mebendazol Mebendazol-metil (5-(1-hidroxi, 1-fenil) metil-1H-benzimidazol-2-yl) karbamát és (2-amino-1H-bezimidazol-5-yl) fenilmetanon - a mebendazollal egyenértékű vegyületek - együttes mennyiségeként kifejezve Juh-, kecske-, lófélék 60 μg/kg Izom Nem használható emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatok kezelésére 60 μg/kg Zsír 400 μg/kg Máj 60 μg/kg Vese Netobimin Albendazol-oxid, albendazol-szulfon és albendazol-2-aminoszulfon összege, albendazolban kifejezve Szarvasmarha, juh 100 μg/kg Izom Csak szájon át történő felhasználásra 100 μg/kg Zsír 1 000 μg/kg Máj 500 μg/kg Vese 100 μg/kg Tej Oxfendazol Az oxfendazol szulfonná oxidálható összes extrahálható szermaradvány az összes kérődző 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese 10 μg/kg Tej Oxibendazol Oxibendazol Sertésfélék 100 μg/kg Izom 500 μg/kg Bőr és zsír 200 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese Tiabendazol A tiabendazol és 5-hidroxitiabendazol összege kecskék 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír 100 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese 100 μg/kg Tej Triclabendazol A keto-triclabendazollá oxidálható kivonható maradékok összege Valamennyi kérődző (1) 225 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír 250 μg/kg Máj 150 μg/kg Vese (1) Nem alkalmazandó azoknál az állatoknál, amelyek tejét emberi fogyasztásra használják fel.

2.1.4. Fenolszármazékok, a szalicilanidokkal együtt Farmakológiai hatóanyag, illetve hatóanyagok Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Nitroxinil Nitroxinil Szarvasmarha- és juhfélék 400 μg/kg Izom 200 μg/kg Zsír 20 μg/kg Máj 400 μg/kg Vese Oxiclozanid Oxyclozanid az összes kérődző 20 μg/kg Izom 20 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese 10 μg/kg Tej

2.1.5. Benzénszulfonamidok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Clorsulon Clorsulon Szarvasmarhafélék 35 μg/kg Izom 100 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese

2.1.6. Piperazin származékok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Piperazin Piperazin Sertésfélék 400 μg/kg Izom 800 μg/kg Bőr és zsír 2 000 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese Csirke 2 000 μg/kg Tojás

2.1.7. Tetrahidropirimidek Farmakológiailag aktív anyag(ok) Marker szermaradvány Állatfajok MRL-ek Célszövetek Egyéb rendelkezések Morantel Azon szermaradványok összege, amelyek hidrolizálhatók N-metil-1,3- propándiaminnal és morantel egyenértékben vannak kifejezve marhák, juhok 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír 800 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese 50 μg/kg Tej Valamennyi kérődző 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír 800 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese 50 μg/kg Tej

2.2. Ektoparaziták elleni hatóanyagok

2.2.1. Szerves foszfátok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Coumafos Coumafos Méhek 100 μg/kg Méz Diazinon Diazinon Szarvasmarha-, juh-, kecskefélék 20 μg/kg Tej Szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecskefélék 20 μg/kg Izom 700 μg/kg Zsír 20 μg/kg Máj 20 μg/kg Vese Phoxim Phoxim Juh 50 μg/kg Izom Emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatok esetében nem alkalmazható 400 μg/kg Zsír 50 μg/kg Vese Sertés 20 μg/kg Izom 700 μg/kg Bőr és zsír 20 μg/kg Máj 20 μg/kg Vese Csirkék 25 μg/kg Izom 550 μg/kg Bőr + zsír 50 μg/kg Máj 30 μg/kg Vese 60 μg/kg Tojás

2.2.2. Formamidinek Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Amitráz Az amitráz és a 2,4-DMA felerészt tartalmazó összes metabolit összege, amitrázként kifejezve Szarvasmarhafélék 200 μg/kg Zsír 200 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese 10 μg/kg Tej Juhfélék 400 μg/kg Zsír 100 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese 10 μg/kg Tej Sertésfélék 400 μg/kg Bőr és zsír 200 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese Méhek (méz) 200 ìg/kg Méz Kecskék 200 μg/kg Zsír 100 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese 10 μg/kg Tej

2.2.3. Piretroidok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Cihalotrin Cihalotrin (izomerek összege) Szarvasmarha 500 μg/kg Zsír A 94/29/EK tanácsi irányelv további rendelkezéseinek meg kell felelni 50 μg/kg Vese 50 μg/kg Tej 10 μg/kg Izom Ciflutrin Ciflutrin (izomerek összege) Szarvasmarha, kecske 50 μg/kg Zsír 10 μg/kg Máj 10 μg/kg Vese 20 μg/kg Tej A 94/29/EK tanácsi irányelv további rendelkezéseinek meg kell felelni Deltametrin Deltametrin Az összes kérődző 10 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 10 μg/kg Máj 10 μg/kg Vese 20 μg/kg Tej Uszonyos halak 10 μg/kg Izom és bőr természetes arányokban Fenvalerát Fenvalerát (az RR, SS, RS és SR izomérek összege) Szarvasmarhafélék 25 μg/kg Izom 250 μg/kg Zsír 25 μg/kg Máj 25 μg/kg Vese 40 μg/kg Tej Flumethrin Flumethrin (a transz-Z izomerek összege) Szarvasmarhafélék 10 μg/kg Izom 150 μg/kg Zsír 20 μg/kg Máj 10 μg/kg Vese 30 μg/kg Tej Juhfélék 10 μg/kg Izom Nem használható emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatok esetében. 150 μg/kg Zsír 20 μg/kg Máj 10 μg/kg Vese Permetrin Permetrin (izomerek összessége) Szarvasmarhafélék 50 μg/kg Izom 500 μg/kg Zsír 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese 50 μg/kg Tej (1) Cypermethrin Cypermethrin (izomerek összessége) Lazacfélék 50 μg/kg Izom és bőr természetes arányban Az összes kérődző 20 μg/kg Izom 200 μg/kg Zsír 20 μg/kg Máj 20 μg/kg Vese 20 μg/kg Tej (1) Alfa-cypermethrin Cypermethrin (az izomerek összessége) Szarvasmarhafélék, juhfélék 20 μg/kg Izom 200 μg/kg Zsír 20 μg/kg Máj 20 μg/kg Vese 20 μg/kg Tej (1) (1) A 98/82/EK bizottsági irányelv további rendelkezéseit be kell tartani (HL L 290., 1998.10.29., 25. o.)

2.2.4. Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Diflubenzuron Diflubenzuron Lazacfélék 1 000 μg/kg Izom és bőr, természetes arányokban Fluazuron Fluazuron Szarvasmarhafélék (1) 200 μg/kg Izom 7 000 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 500 μg/kg Vese Teflubenzuron Teflubenzuron Lazacfélék 500 μg/kg Izom és bőr, természetes arányokban (1) Nem alkalmazható olyan állatoknál, amelyek emberi fogyasztásra való tejet termelnek.

2.2.5. Pirimidin-származékok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfaj Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Diciklanil Diciklanil és 2,4,6-triamino-pirimidin-5-karbonitril, összesen Juhfélék 200 μg/kg Izom Nem használható emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatok esetében 150 μg/kg Zsír 400 μg/kg Máj 400 μg/kg Vese

2.2.6. Triazin-származékok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Cyromazin Cyromazin Juhfélék 300 μg/kg Izom Emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatokon nem alkalmazható 300 μg/kg Zsír 300 μg/kg Máj 300 μg/kg Vese

2.3. Endo- és ektoparaziták elleni hatóanyagok

2.3.1. Avermectinek Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Abamectin Avermectin B1a Szarvasmarhafélék 10 μg/kg Zsír 20 μg/kg Máj Juhfélék 20 μg/kg Izom Emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem alkalmazható 50 μg/kg Zsír 25 μg/kg Máj 20 μg/kg Vese Doramectin Doramectin Valamennyi, élelmiszer előállítására szolgáló emlősfaj (1) 40 μg/kg Izom 150 μg/kg Zsír 100 μg/kg Máj 60 μg/kg Vese Enamectin Enamectin B1a Úszós hal 100 μg/kg Izom és bőr természetes arányokban Eprinomectin Eprinomectin B1a Szarvasmarhafélék 50 μg/kg Izom 250 μg/kg Zsír 1 500 μg/kg Máj 300 μg/kg Vese 20 μg/kg Tej Ivermectin 22,23-Dihidro-avermectin B1a Szarvasmarhafélék 40 μg/kg Zsír 100 μg/kg Máj Sertés-, juh-, lófélék 20 μg/kg Zsír 15 μg/kg Máj Szarvas, beleértve a rénszarvast is 20 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír 50 μg/kg Máj 20 μg/kg Vese Minden élelmiszer előállítására szolgáló emlősfaj (1) 100 μg/kg Zsír 100 μg/kg Máj 30 μg/kg Vese Moxidectin Moxidectin Szarvasmarha-, juhfélék 50 μg/kg Izom 500 μg/kg Zsír 100 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese Szarvasmarhafélék 40 μg/kg Tej Lófélék 50 μg/kg Izom 500 μg/kg Zsír 100 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese Juhok 40 μg/kg Tej (1) Nem alkalmazandó azoknál az állatoknál, amelyek tejét emberi fogyasztás céljából állítják elő.

2.4. Protozoák elleni hatóanyagok

2.4.1. Triazinetrionszármazék Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Toltrazuril Toltrazuril-szulfon Házityúk 100 μg/kg Izom Emberi fogyasztásra tojást termelő állatoknál nem alkalmazható 200 μg/kg Bőr és zsír 600 μg/kg Máj 400 μg/kg Vese Pulyka 100 μg/kg Izom 200 μg/kg Bőr és zsír 600 μg/kg Máj 400 μg/kg Vese Sertésfélék 100 μg/kg Izom 150 μg/kg Bőr és zsír 500 μg/kg Máj 250 μg/kg Vese Minden élelmiszer előállítására szolgáló emlősfaj (1) 100 μg/kg Izom 150 μg/kg Zsír (2) 500 μg/kg Máj 250 μg/kg Vese Baromfi (3) 100 μg/kg Izom 200 μg/kg Bőr + zsír 600 μg/kg Máj 400 μg/kg Vese (1) Nem alkalmazandó azoknál az állatoknál, melyeknek tejét emberi fogyasztás céljából állítják elő. (2) Sertésfélék esetében ez a maximális maradékanyag-határérték természetes arányban jelen levő bőrre és zsírra vonatkozik. (3) Nem alkalmazandó azokra az állatokra, melyeknek tojását emberi fogyasztásra használják fel.

2.4.2. Kinazolon-származékok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfaj Maximális maradékanyag-határértékek Célszövet Egyéb rendelkezések Halufuginon Halufuginon Szarvasmarhafélék 10 μg/kg Izom Nem használható emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatok esetében. 25 μg/kg Zsír 30 μg/kg Máj 30 μg/kg Vese

2.4.3. Carbanilidek Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradék anyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Imidocarb Imidocarb Szarvasmarhafélék 300 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 2 000 μg/kg Máj 1 500 μg/kg Vese 50 μg/kg Tej Ovine (1) 300 μg/kg Muscle 50 μg/kg Fat 2 000 μg/kg Liver 1 500 μg/kg Kidney (1) Not for use in ovine from which milk is produced for human consumption.

2.4.4. Ionofórok Farmakológiailag aktív anyag(ok) Markermaradvány Állatfajok MRL-ek Célszövetek Egyéb rendelkezések

3. Az idegrendszerre ható anyagok

3.1. A központi idegrendszerre ható anyagok

3.1.1. Butyrophenon nyugtatók Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Azaperon Az azaperon és az azaperol összege Sertésfélék 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Bőr és zsír 100 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese

3.2. Az autonóm idegrendszerre ható anyagok

3.2.1. Antiadrenergikumok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Carazolol Carazolol Sertésfélék 5 μg/kg Izom 5 μg/kg Bőr és zsír 25 μg/kg Máj 25 μg/kg Vese Szarvasmarhafélék 5 μg/kg Izom 5 μg/kg Zsír 15 μg/kg Máj 15 μg/kg Vese 1 μg/kg Tej

3.2.2. β2 szimpatomimetikus anyagok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövet Egyéb rendelkezések Klenbuterol-klorid Klenbuterol Szarvasmarhafélék 0,1 μg/kg Izom 0,5 μg/kg Máj 0,5 μg/kg Vese 0,05 μg/kg Tej Lófélék 0,1 μg/kg Izom 0,5 μg/kg Máj 0,5 μg/kg Vese

4. Gyulladáscsökkentő hatóanyagok

4.1. Nem szteroid gyulladáscsökkentő hatóanyagok

4.1.1. Arilpropionsav-származék Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Carprofen Carprofen Szarvasmarhafélék Emberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható 500 μg/kg Izom 1 000 μg/kg Zsír 1 000 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese Lófélék 500 μg/kg Izom 1 000 μg/kg Zsír 1 000 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese Vedaprofen Vedaprofen Lófélék 50 μg/kg Izom 20 μg/kg Zsír 100 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese Carprofen Carprofen és carprofen-glukuronid konjugátum összesen Szarvasmarhák, lófélék 500 μg/kg Izom 1 000 μg/kg Zsír 1 000 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese

4.1.2. Fenamát csoport származékai Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Flunixin Flunixin Szarvasmarhafélék 20 μg/kg Izom 30 μg/kg Zsír 300 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese 5-Hidroxiflunixin 40 μg/kg Tej Flunixin Sertésfélék 50 μg/kg Izom 10 μg/kg Bőr és zsír 200 μg/kg Máj 30 μg/kg Vese Lófélék 10 μg/kg Izom 20 μg/kg Zsír 100 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese Tolfenaminsav Tolfenaminsav Szarvasmarhafélék 50 μg/kg Izom 400 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese 50 μg/kg Tej Sertésfélék 50 μg/kg Izom 400 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese

4.1.3. Enolsav származékok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Meloxicam Meloxicam Lófélék 20 μg/kg Izom 65 μg/kg Máj 65 μg/kg Vese

4.1.4. Oxican származékok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Meloxicam Meloxicam Sertés- és lófélék, nyulak 20 μg/kg Izom 65 μg/kg Máj 65 μg/kg Vese Szarvasmarha- és kecskefélék 20 μg/kg Izom 65 μg/kg Máj 65 μg/kg Vese 15 μg/kg Tej

4.1.5. Pirazolon származékok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfaj Maximális maradékanyag-határérték Célszövet Egyéb rendelkezések Metamizol 4-metilamino-antipyrin Szarvasmarhafélék 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír 100 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese 50 μg/kg Tej Sertésfélék 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Bőr és zsír 100 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese Lófélék 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír 100 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese

4.1.6. Fenil-ecetsav származékok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfaj Maximális maradékanyag-határérték Célszövet Egyéb rendelkezések Diklofenak Diklofenak Szarvasmarhafélék (1) 5 μg/kg Izom 1 μg/kg Zsír 5 μg/kg Máj 10 μg/kg Vese Sertésfélék 5 μg/kg Izom 1 μg/kg Bőr és zsír 5 μg/kg Máj 10 μg/kg Vese (1) Nem használható emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatok esetében.

4.1.7. Szulfonált fenil-laktonok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövet Egyéb rendelkezések Firokoxib Firokoxib Lófélék 10 μg/kg Izom 15 μg/kg Zsír 60 μg/kg Máj 10 μg/kg Vese

5. Kortikoidok

5.1. Glükokortikoidok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Betamethason Betamethason Szarvasmarhafélék 0,75 μg/kg Izom 2,0 μg/kg Máj 0,75 μg/kg Vese 0,3 μg/kg Tej Sertésfélék 0,75 μg/kg Izom 2,0 μg/kg Máj 0,75 μg/kg Vese Dexamethason Dexamethason Szarvasmarhafélék 0,3 μg/kg Tej Szarvasmarha-, sertés-, lófélék 0,75 μg/kg Izom 2 μg/kg Máj 0,75 μg/kg Vese Kecskék 0,75 μg/kg Izom 2 μg/kg Máj 0,75 μg/kg Vese 0,3 μg/kg Tej Metil-predniszolon Metil-predniszolon Szarvasmarhafélék 10 μg/kg Izom Nem használható emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatok esetében 10 μg/kg Zsír 10 μg/kg Máj 10 μg/kg Vese Prednizolon Prednizolon Szarvasmarhafélék 4 μg/kg Izom 4 μg/kg Zsír 10 μg/kg Máj 10 μg/kg Vese 6 μg/kg Tej

6. A szaporító szervrendszerre ható hatóanyagok

6.1. Progesztogének Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Klórmadinon Klórmadinon Szarvasmarhafélék 4 μg/kg Zsír Kizárólag tenyésztéstechnikai használatra 2 μg/kg Máj 2,5 μg/kg Tej Flugeszton-acetát Flugeszton-acetát Juhfélék 1 μg/kg Tej Intravaginális használatra, kizárólag tenyésztéstechnikai célokra Kecske 1 μg/kg Tej Csak állattenyésztés technikai célból történő intravaginális használatra Juh- és kecskefélék 0,5 μg/kg Izom Kizárólag állatgyógyászati és tenyésztéstechnikai célokra 0,5 μg/kg Zsír 0,5 μg/kg Máj 0,5 μg/kg Vese Altrenogest (1) Altrenogest Sertések 1 μg/kg Bőr + zsír 0,4 μg/kg Máj Lovak 1 μg/kg Zsír 0,9 μg/kg Máj Norgesztomet (2) Norgesztomet Szarvasmarhák 0,2 μg/kg Izom 0,2 μg/kg Zsír 0,2 μg/kg Máj 0,2 μg/kg Vese 0,12 μg/kg Tej (1) Csak állattenyésztési felhasználásra és a 96/22/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően. (2) Csak gyógyászati és állattenyésztési célra.

II. MELLÉKLET

AZON ANYAGOK LISTÁJA, AMELYEKRE MARADÉKANYAG-HATÁRÉRTÉKEK NEM VONATKOZNAK

1. Szervetlen vegyületek

Farmakológiai hatóanyag(ok)ÁllatfajokEgyéb rendelkezések
Alumínium-disztearátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Alumínium-hidroxid-acetátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Alumínium-foszfátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Alumínium-trisztearátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Ammónium-kloridMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Bárium-szelenátSzarvasmarha- és juhfélék
Bázikus alumínium-szilikátSzarvasmarhafélékCsak szájon át történő alkalmazásra. Nem használható emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál
Bizmut-szubkarbonátMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag orális felhasználásra
Bizmut-szubgallátMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag orális felhasználásra
Bizmut-szubnitrátMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag orális felhasználásra
Bizmut-szubszalicilátMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag orális felhasználásra
Bórsav és borátokMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Bromid, kálisóMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Bromid, konyhasóMinden élelmiszer-termelő emlős állatfajKizárólag külsőleg
Kalcium-acetát
Kalcium-benzoát
Kalcium-karbonát
Kalcium-klorid
Kalcium-glukonát
Kalcium-hidroxid
Kalcium-hipofoszfit
Kalcium-malát
Kalcium-oxid
Kalcium-foszfát
Kalcium-polifoszfátok
Kalcium-propionát
Kalcium-szilikát
Kalcium-sztearát
Kalcium-szulfát
Minden élelmiszer-termelő állatfaj
Kalcium-glukoheptonátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Kalcium-glukono-glukoheptonátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Kalcium-glukonolaktátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Kalcium-glutamátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Kalcium-glicerofoszfátMinden élelmiszer-termelő faj
Kobalt-karbonátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Kobalt-dikloridMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Kobalt-glukonátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Kobalt-oxidMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Kobalt-szulfátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Kobalt-trioxidMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Réz-kloridMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Réz-glukonátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Réz-heptanoátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Réz-metionátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Réz-oxidMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Réz-szulfátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Diréz-oxidMinden élelmiszer-termelő állatfaj
SósavMinden élelmiszer-termelő állatfajHordozóanyagként való felhasználásra
Hidrogén-peroxidMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Jód és szervetlen jódvegyületek, beleértve:
— Nátrium- és kálium-jodid
— Nátrium- és kálium-jodát
— Jodoforok, a polivinil-pirrolidon-jóddal együtt
Minden élelmiszer-termelő állatfaj
Vas-dikloridMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Vas-szulfátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Magnézium
Magnézium-szulfát
Magnézium-hidroxid
Magnézium-sztearát
Magnézium-glutamát
Magnézium-orotát
Magnézium-alumínium-szilikát
Magnézium-oxid
Magnézium-karbonát
Magnézium-foszfát
Magnézium-glicerofoszfát
Magnézium-aszparát
Magnézium-citrát
Magnézium-acetát
Magnézium-triszilikát
Minden élelmiszer-termelő állatfaj
Nikkel-glukonátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Nikkel-szulfátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Kálium-DL-aszpartátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Kálium-glucuronátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Kálium-glicerofoszfátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Kálium-nitrátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Kálium-szelenátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Nátrium-kloritSzarvasmarhafélékKizárólag külsőleg
Nátrium-diklórizocianurátSzarvasmarha-, juh-, kecskefélékKizárólag külsőleg
Nátrium-glicerofoszfátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Nátrium-hipofoszfitMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Nátrium-nitritSzarvasmarhafélékKizárólag helyi alkalmazásra
Nátrium-propionátMinden élelmiszer-termelő faj
Nátrium-szelenátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Nátrium-szelenitMinden élelmiszer-termelő állatfaj
KénMinden élelmiszer-termelő faj
Cink-acetát
Cink-klorid
Cink-glukonát
Cink-oleát
Cink-sztearát
Minden élelmiszer-termelő állatfaj

2. Szerves vegyületek

Farmakológiai hatóanyag(ok)ÁllatfajokEgyéb rendelkezések
17ß-ÖsztradiolMinden élelmiszer-termelő emlős állatfajKizárólag terápiás és zootechnikai célokra
2-Amino-etilalkoholMinden élelmiszer-termelő állatfaj
2-Amino-etil dihidrogén-foszfátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
2-PyrrolidonMinden élelmiszer-termelő állatfajLegfeljebb 40 mg/ttkg parenterális dózisokban
8-Hidroxi-kinolinMinden élelmiszer-termelő emlős állatfajKizárólag külsőleg, újszülött állatokban
Acetil-ciszteinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
AlfacalcidolSzarvasmarhafélékKizárólag ellő teheneknél
AlfaprostolNyulak
Szarvasmarha-, sertés-, lófélék
BacitracinSzarvasmarhafélékKizárólag tejelő teheneknél tőgybe és a tej kivételével az összes szövetre
Benzalkonium-kloridMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag hordozóanyagként, legfeljebb 0,05 %-os koncentrációkban
BenzocainMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag helyi érzéstelenítésre
Benzil-alkoholMinden élelmiszer-termelő állatfajHordozóanyagként való felhasználásra
BetainMinden élelmiszer-termelő állatfaj
BronopolLazacfélékKizárólag tenyésztett, megtermékenyített ikrákon
BrotizolamSzarvasmarhafélékKizárólag terápiás célokra
BuserelinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Butorfanol-tartarátLófélékKizárólag intravénás bevitelre
Butil-4-hidroxi-benzoátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Butilscopolaminium-bromidMinden élelmiszer-termelő állatfaj
KoffeinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
CarbetocinMinden élelmiszer-termelő emlős állatfaj
CefazolinSzarvasmarhafélék
Juh-, kecskefélék
Intramammális felhasználásra, kivéve ha a tőgyet emberi fogyasztásra szánt élelmiszerként hasznosíthatják
Cetosztearil-alkoholMinden élelmiszer-termelő állatfaj
CetrimideMinden élelmiszer-termelő állatfaj
KlórhexidinMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
KlórkrezolMinden élelmiszer-termelő állatfaj
ClazurilGalamb
CloprostenolSzarvasmarha-, sertés-, lófélék
Coco-alkil-dimetil-betainokMinden élelmiszer-termelő állatfajSegédanyagként való felhasználásra
KortikotropinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
D-Phe 6-luteinizáló-hormon- felszabadító hormonMinden élelmiszer-termelő állatfaj
DembrexinLófélék
Denaverin-hidrokloridSzarvasmarhafélék
DetomidinSzarvasmarhafélék, lófélékKizárólag terápiás célokra
DiclazurilMinden kérődző (2)
Sertésfélék (2)
Dietil-ftalátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Dietilén-glikol-monoetil-éterSzarvasmarha-, sertésfélék
Dimangán-trioxidMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag szájon át történő felhasználásra
Dimetil-ftalátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
DinoprostMinden élelmiszer-termelő emlős állatfaj
Dinoprost tromethaminMinden élelmiszer-termelő emlős állatfaj
DiprophyllinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Etamiphyllin-camsylátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Etil-alkoholMinden élelmiszer-termelő állatfajHordozóanyagként való felhasználásra
Etil-laktátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Etiproston tromethaminSzarvasmarha-, sertésfélék
Fertirelin-acetátSzarvasmarhafélék
FlumethrinMéhek (méz)
FolsavMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Glicerin-formálMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Gonadotropin felszabadító hormonMinden élelmiszer-termelő állatfaj
HeptaminolMinden élelmiszer-termelő állatfaj
HesperidinLófélék
Hesperidin-metil-chalkonLófélék
HexetidinLófélékKizárólag külsőleg
Emberi koriogonadotropin (HCG)Minden élelmiszer-termelő állatfaj
Emberi, menopauzális vizeletből izolált gonadotropinSzarvasmarhafélék
HidrokortizonMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Szerves jódvegyületek:
— Jodoform
Minden élelmiszer-termelő állatfaj
IzobutánMinden élelmiszer-termelő állatfaj
IzofluranLófélékKizárólag anesztetikumként való felhasználásra
IzoxsuprinSzarvasmarha-, lófélékKizárólag terápiás célra, a 96/22/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően (HL L 125., 1996. 5.23., 3. o.)
KetaminMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Ketanserin-tartarátLófélék
KetoprofenSzarvasmarha-, sertés-, lófélék
L-borkősav és annak egy- és kétbázisú nátrium-, kálium- és kalciumsóiMinden élelmiszer-termelő állatfajHordozóanyagként való felhasználásra
TejsavMinden élelmiszer-termelő állatfaj
LecirelinSzarvasmarha-, lófélék, nyúl
LobelinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
LuprostiolMinden emlősállat
AlmasavMinden élelmiszer-termelő állatfajHordozóanyagként való felhasználásra
Mangán-karbonátMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag szájon át történő felhasználásra
Mangán-kloridMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag szájon át történő felhasználásra
Mangán-glukonátMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag szájon át történő felhasználásra
Mangán-glicerofoszfátMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag szájon át történő felhasználásra
Mangán-oxidMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag szájon át történő felhasználásra
Mangán-pidolátMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag szájon át történő felhasználásra
Mangán-ribonukleátMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag szájon át történő felhasználásra
Mangán-szulfátMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag szájon át történő felhasználásra
MecillinamSzarvasmarhafélékKizárólag intrauterin felhasználásra
Medroxyprogesteron-acetátJuhfélékKizárólag intravaginálisan, zootechnikai célokra
MelatoninJuh-, kecskefélék
MenadionMinden élelmiszer-termelő állatfaj
MenbutonSzarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés-, lófélék
MentolMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Metil-nikotinátSzarvasmarha-, lófélékKizárólag külsőleg
Ásványi széhnidrogének, alacsonytól a magas viszkozitásúakig, beleértve a mikrokristályos viaszokat, kb. C10–C60; alifás, elágazó alifás és aliciklikus összetevőkMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárja az aromás és telítetlen összetevőket
N-butánMinden élelmiszer-termelő állatfaj
N-butanolMinden élelmiszer-termelő állatfajSegédanyagként való felhasználásra
NatamycinSzarvasmarha-, lófélékKizárólag külsőleg
NeostigminMinden élelmiszer-termelő állatfaj
NicoboxilLófélékKizárólag külsőleg
NonivamidLófélékKizárólag külsőleg
Oleil-oleátMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
OxytocinMinden élelmiszer-termelő emlős állatfaj
PancreatinMinden élelmiszer-termelő emlős állatfajKizárólag külsőleg
PapainMinden élelmiszer-termelő állatfaj
PapaverinSzarvasmarhafélékKizárólag újszülött borjaknál
PerecetsavMinden élelmiszer-termelő állatfaj
FenolMinden élelmiszer-termelő állatfaj
FloroglucinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
FitomenadionMinden élelmiszer-termelő állatfaj
PolicresulenMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Polietilén-glikol-15-hidroxisztearátMinden élelmiszer-termelő állatfajHordozóanyagként való felhasználásra
Polietilén-glikol-7-gliceril-cocoátMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Polietilén-glikol-sztearátok 8-40 oxietilén egységekkelMinden élelmiszer-termelő állatfajHordozóanyagként való felhasználásra
Poliszulfatid-glycosaminoglycanLófélék
PraziquantelJuhfélék
Lófélék
Kizárólag nem tejelő juhoknál
Vemheskancaszérum-gonadotropinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Prethcamid (crotethamid és cropropamid)Minden élelmiszer-termelő emlős állatfaj
ProcainMinden élelmiszer-termelő állatfaj
PropánMinden élelmiszer-termelő állatfaj
PropilénglikolMinden élelmiszer-termelő állatfaj
QuatresinMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag tartósítószerként való felhasználásra, legfeljebb 0,5 %-os koncentrációkban
R-CloprostenolSzarvasmarha-, sertés-, lófélék
RifaximinMinden élelmiszer-termelő emlős állatfajKizárólag külsőleg
SzarvasmarhafélékIntramammálisan, kivéve ha a tőgyet emberi fogyasztásra szánt élelmiszerként hasznosíthatják
RomifidinLófélékKizárólag terápiás célokra
Nátrium-2-metil-2-fenoxi-propanoátSzarvasmarha-, sertés-, kecske-, lófélék
Nátrium-benzil-4-hidroxi-benzoátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Nátrium-butil-4-hidroxi-benzoátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Nátrium-ceril-sztearil-szulfátMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
SomatosalmLazac
TanninumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Tau fluvalinat
Terpin-hidrátSzarvasmarha-, sertés-, juh-, kecskefélék
TetracainMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag anesztetikumként való felhasználásra
TeobrominMinden élelmiszer-termelő állatfaj
TeofillinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
TiomersalMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag többadagos vakcinákban tartósítószerekként való felhasználásra, legfeljebb 0,02 %-os koncentrációban
TimolMinden élelmiszer-termelő állatfaj
TimerfonatMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag többadagos vakcinákban tartósítószerekként való felhasználásra, legfeljebb 0,02 %-os koncentrációban
Trimetil-floroglucinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
D vitaminMinden élelmiszer-termelő állatfaj
GyapjúalkoholokMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
1-Metil-2-pyrrolidonLófélék
CefacetrilSzarvasmarhafélékKizárólag intramammális felhasználásra és a tej kivételével az összes szövetre
EnilconazolSzarvasmarha-, lófélékKizárólag külsőleg
EtamsylátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
SztrichinSzarvasmarhafélékKizárólag orálisan, 0,1 mg/ttkg dózisig
ParconazolGyöngytyúk
BiotinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
BrómhexinSzarvasmarhafélék
Emberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható
Sertésfélék
Baromfi
Emberi fogyasztásra tojást termelő állatoknál nem alkalmazható
Mercaptamin-hidrokloridMinden élelmiszer-termelő emlős állatfaj
PraziquantelJuhfélék
Pyrantel-embonátLófélék
B1-vitaminMinden élelmiszer-termelő állatfaj
B12-vitaminMinden élelmiszer-termelő állatfaj
B2-vitaminMinden élelmiszer-termelő állatfaj
B3-vitaminMinden élelmiszer-termelő állatfaj
B5-vitaminMinden élelmiszer-termelő állatfaj
B6-vitaminMinden élelmiszer-termelő állatfaj
E-vitaminMinden élelmiszer-termelő állatfaj
TiaprostSzarvasmarha-, juh-, sertés-, lófélék
ApramycinSertésfélék, nyulak
Juhfélék
Emberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható
Házityúk
Emberi fogyasztásra tojást termelő állatoknál nem alkalmazható
Kizárólag szájon át tőrténő felhasználásra
AzamethiphosLazacfélék
DoxapramMinden élelmiszer-termelő emlős állatfaj
Piperonil-butoxidSzarvasmarha-, juh-, kecske-, lófélékKizárólag külsőleg
SzulfogvajakolMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Vetrabutin-hidrokloridSertésfélék
Fenpipramid-hidrokloridLófélékKizárólag intravénás alkalmazásra
HidrochlorothiazidSzarvasmarhafélék
LevomethadonLófélékKizárólag intravénás alkalmazásra
Tricain mezilátHalakKizárólag vízi alkalmazásra
TriklórmethiazidMinden élelmiszer-termelő emlős állatfajEmberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható
VincaminSzarvasmarhafélékKizárólag újszülött állatoknál
AtropinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
CefoperazonSzarvasmarhafélékKizárólag tejelő teheneknél intramammálisan, és a tej kivételével az összes szövetre
2-aminoetanol-glükuronátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Betain-glükuronátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Bituminoszulfonátok, ammónium- és nátriumsókMinden élelmiszertermelő emlős fajKizárólag helyi alkalmazásra
ChlorphenaminMinden élelmiszer-termelő emlős állatfaj
Humin savak és azok nátriumsóiMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag szájon át történő felhasználásra
ParacetamolSertésfélékKizárólag szájon át történő felhasználásra
Tosylchloramid-nátriumHalakKizárólag vízi felhasználásra
SzarvasmarhafélékKizárólag külsőleg
LófélékKizárólag helyi alkalmazásra
1-metil-2-pyrrolidonMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Ergometrin maleátMinden élelmiszer-termelő emlős állatfajKizárólag ellő állatokon történő felhasználásra
Jecoris oleumMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
MepivacainLófélékKizárólag helyi érzéstelenítőként intra-articuláris és epidurális felhasználásra
NovobiocinSzarvasmarhafélékKizárólag intramammális felhasználásra, és a tej kivételével minden szövetre
Piperazin-dihidrokloridHázityúkA tojás kivételével minden szövetre
30–40 oxi-etilén egységű polyoxyl ricinusolajMinden élelmiszer-termelő állatfajHordozóanyagként való felhasználásra
40–60 oxi-etilén egységű polyoxyl hidrogénezett ricinusolajMinden élelmiszer-termelő állatfajHordozóanyagként való felhasználásra
Xylazin-hidrokloridSzarvasmarha-, lófélékEmberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható
ButafoszfánSzarvasmarhafélékKizárólag intravénás használatra
CefaloniumSzarvasmarhafélékKizárólag intramammálisan és szemkezelésre, és a tej kivételével az összes szövetre
FurosemidSzarvasmarha-, lófélékKizárólag intravénás bevitelre
LidokainLófélékKizárólag helyi-területi érzéstelenítésre
3,5-Dijód-L-tirozinMinden élelmiszer-termelő emlős állatfaj
LevotiroxinMinden élelmiszer-termelő emlős állatfaj
Alumínium-szalicilát, bázikusMinden élelmiszer-termelő faj, a halak kivételével
Kizárólag helyi alkalmazásra
Bizmut-szubnitrátSzarvasmarhafélékTejmirigyen belüli használatra
Kalcium-aszpartátMinden élelmiszer-termelő faj
Metil-szalicilátMinden élelmiszer-termelő faj, a halak kivételévelKizárólag helyi alkalmazásra
SzalicilsavMinden élelmiszer-termelő faj, a halak kivételévelKizárólag helyi alkalmazásra
Nátrium-szalicilátSzarvasmarha, sertés (3)
Cink-aszpartátMinden élelmiszer-termelő faj
ToldimfosMinden élelmiszertermelő faj
DekokvinátSzarvasmarhafélék, juhfélékKizárólag szájon át történő használatra. Nem használható emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatok esetében.
Nátrium-boroformiátMinden élelmiszer-termelő faj
TiamilálMinden élelmiszert adó emlősfajCsak intravénás kezelésre
Nátrium-tiopentálMinden élelmiszert adó fajCsak intravénás kezelésre
AcetilszalicilsavMinden élelmiszer-termelő faj, a halak kivételévelNem használható emberi fogyasztásra szánt tejet vagy tojást termelő állatok esetében
Acetilszalicilsav-dl-lizinMinden élelmiszer-termelő faj, a halak kivételévelNem használható emberi fogyasztásra szánt tejet vagy tojást termelő állatok esetében
Carbasalat-kalciumMinden élelmiszer-termelő faj, a halak kivételévelNem használható emberi fogyasztásra szánt tejet vagy tojást termelő állatok esetében
Acetilszalicilsav-nátriumMinden élelmiszer-termelő faj, a halak kivételévelNem használható emberi fogyasztásra szánt tejet vagy tojást termelő állatok esetében
C9–C13 lánchosszúságú, egyenes láncú alkil-benzolszulfonsavak, amelyek kevesebb mint 2,5 % C13 hosszúságúnál nagyobb láncot tartalmaznakSzarvasmarhaCsak helyi kezelésre
Juhok (5)
AmproliumBaromfiKizárólag szájon át történő felhasználásra
Tiludronsav, dinátrium-sóLófélékKizárólag intravénás felhasználásra
Szorbitán-trioleátMinden élelmiszertermelő faj
A-vitaminMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Ammónium-lauril-szulfátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
BronopolUszonyos halak
Kalcium-pantotenátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
AllantoinMinden élelmiszer-termelő állatfajCsak helyi alkalmazásra
BenzokainLazacfélék
DexpanthenolMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Azagli-nafarelinLazacfélékNem használható olyan halaknál, amelyek ikráját emberi fogyasztás céljából feldolgozzák
Deslorelin-acetátLófélék
Hidroxietil-szalicilátMinden élelmiszer-termelő állatfaj, a halak kivételévelCsak helyi használatra
Xilazin-hidrokloridSzarvasmarhafélék, lófélék
OmeprazolLófélékCsak szájon át történő alkalmazásra
TriklórmetiazidValamennyi élelmiszer-előállítás céljából tartott állatfaj
Progeszteron (1)Szarvasmarhafélék, juhfélék, kecskefélék, lófélék (nőstény)
Beclomethasone-dipropionátLovak (4)
CloprostenolKecskék
R-CloprostenolKecskék
Sorbitan-szeszkviolátAz összes élelmiszer-termelő állatfaj
Dietilén-glikol-monoetil-éterValamennyi kérődző és sertésfaj
PeforelinSertésfélék
DinoprostonMinden emlős állatfaj
(1) Kizárólag intravaginális terápiás vagy tenyésztéstechnikai célra és a 96/22/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban.
(2) Kizárólag szájon át történő alkalmazásra.
(3) Orális adagoláshoz; nem alkalmazható olyan állatoknál, amelyek emberi fogyasztásra való tejet termelnek.
(4) Csak inhalációs felhasználásra.
(5) Csak alkalomszerű felhasználásra.

3. Általában biztonságosnak elismert anyagok

Farmakológiai hatóanyag(ok)ÁllatfajokEgyéb rendelkezések
Absinthium kivonatMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Acetil-metioninMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Alumínium-hidroxidMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Alumínium-monosztearátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Ammónium-szulfátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Benzil-benzoátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Benzil-p-hidroxi-benzoátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Kalcium-boroglukonátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Kalcium-citrátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
KámforMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
CardamonkivonatMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Dietil-szebacátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
DimethiconMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Dimetil-acetamidMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Dimetil-szulfoxidMinden élelmiszer-termelő állatfaj
EpinefrinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Etil-oleátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Etilén-diamin-tetraecetsav és sóiMinden élelmiszer-termelő állatfaj
EukaliptuszolajMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Folliculusstimuláló hormon (az összes állatfaj természetes FSH-i és azok szintetikus analógjai)Minden élelmiszer-termelő állatfaj
FormaldehidMinden élelmiszer-termelő állatfaj
HangyasavMinden élelmiszer-termelő állatfaj
GlutáraldehidMinden élelmiszer-termelő állatfaj
GvajakolMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Heparin és sóiMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Humán koriogonadotropin (természetes HCG és annak szintetikus analógjai)Minden élelmiszer-termelő állatfaj
Vas-ammónium-citrátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Vas-dextránMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Vas-glukoheptonátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Izopropil-alkoholMinden élelmiszer-termelő állatfaj
LanolinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Luteinizáló hormon (az összes állatfaj természetes LH-i és azok szintetikus analógjai)Minden élelmiszer-termelő állatfaj
Magnézium-kloridMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Magnézium-glukonátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Magnézium-hipofoszfitMinden élelmiszer-termelő állatfaj
MannitMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Metil-benzoátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Monotio-glicerinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
MontanidMinden élelmiszer-termelő állatfaj
MyglyolMinden élelmiszer-termelő állatfaj
OrgoteinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
PoloxalenMinden élelmiszer-termelő állatfaj
PoloxamerMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Polietilén-glikolok (200 és 10 000 közötti molekulasúllyal)Minden élelmiszer-termelő állatfaj
Polisorbat 80Minden élelmiszer-termelő állatfaj
SzerotoninMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Nátrium-kloridMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Nátrium-kromoglikátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Nátrium-dioktilszulfoszukcinátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Nátrium-formaldehid-szulfoxilátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Nátrium-laurilszulfátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Nátrium-piroszulfitMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Nátrium-sztearátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Nátrium-tioszulfátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
TragakantaMinden élelmiszer-termelő állatfaj
KarbamidMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Cink-oxidMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Cink-szulfátMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Adenozin és annak 5'-mono-, 5'-di- és 5'-trifoszfátjaiMinden élelmiszer-termelő állatfaj
AlaninMinden élelmiszer-termelő állatfaj
ArgininMinden élelmiszer-termelő állatfaj
AszparaginMinden élelmiszer-termelő állatfaj
AszparaginsavMinden élelmiszer-termelő állatfaj
KarnitinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
KolinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
kimotripszinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
CitrullinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
CiszteinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Cytidin és annak 5'-mono-, 5'-di- és 5'-trifoszfátjaiMinden élelmiszer-termelő állatfaj
GlutaminsavMinden élelmiszer-termelő állatfaj
GlutaminMinden élelmiszer-termelő állatfaj
GlicinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Guanozin és annak 5'-mono-, 5'-di- és 5'-trifoszfátjaiMinden élelmiszer-termelő állatfaj
HisztidinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
HialuronsavMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Inozin és annak 5'-mono-, 5'-di- és 5'-trifoszfátjaiMinden élelmiszer-termelő állatfaj
InozitolMinden élelmiszer-termelő állatfaj
IzoleucinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
LeucinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
LizinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
MetioninMinden élelmiszer-termelő állatfaj
OrnitinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
OrotsavMinden élelmiszer-termelő állatfaj
PepszinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
FenilalaninMinden élelmiszer-termelő állatfaj
ProlinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
SzerinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
TiokarbonsavMinden élelmiszer-termelő állatfaj
TreoninMinden élelmiszer-termelő állatfaj
TimidinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
TripszinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
TriptofánMinden élelmiszer-termelő állatfaj
TirozinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Uridin és annak 5'-mono-, 5'-di- és 5'-trifoszfátjaiMinden élelmiszer-termelő állatfaj
ValinMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Polioxietén-szorbitán-monooleátÉlelmiszer-előállítás céljából tartott valamennyi állatfaj
Polioxietilén szorbitán monoleát és trioleátÉlelmiszer-előállítás céljából tartott valamennyi állatfaj

4. A homeopátiás állatgyógyászati készítményekben használt anyagok

Farmakológiai hatóanyag(ok)ÁllatfajokEgyéb rendelkezések
Az összes homeopátiás állatgyógyászati készítményekben használt anyag, amennyiben azok koncentrációja a készítményben nem haladja meg az egy tízezred résztMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Adonis vernalisMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a termékekben egy századrészt meg nem haladó koncentrációkban
Aqua leviciMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra
Atropa belladonnaMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a termékekben egy századrészt meg nem haladó koncentrációkban
Convallaria majalisMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a termékekben egy ezredrészt meg nem haladó koncentrációkban
Apocynum cannabinumMinden élelmiszer-termelő állatfajA homeopátiás gyógyszerkönyvek szerint készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a készítményben az egy századrészt meg nem haladó koncentrációkban.
Kizárólag szájon át történő alkalmazásra.
Harunga madagascariensisMinden élelmiszer-termelő állatfajA homeopátiás gyógyszerkönyvek szerint készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a készítményben az egy századrészt meg nem haladó koncentrációkban.
Selenicereus grandiflorusMinden élelmiszer-termelő állatfajA homeopátiás gyógyszerkönyvek szerint készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a készítményben az egy századrészt meg nem haladó koncentrációkban.
Thuja occidentalisMinden élelmiszer-termelő állatfajA homeopátiás gyógyszerkönyvek szerint készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a készítményben az egy századrészt meg nem haladó koncentrációkban.
Virola sebiferaMinden élelmiszer-termelő állatfajA homeopátiás gyógyszerkönyvek szerint készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a készítményben az egy ezredrészt meg nem haladó koncentrációkban.
Ruta graveolensMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a készítményekben egy ezredrészt meg nem haladó koncentrációkban.
Emberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható
Aesculus hippocastanumMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a készítményekben egy tizedrészt meg nem haladó koncentrációkban
Agnus castusMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Ailanthus altissimaMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Allium cepaMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Arnicae radixMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a készítményekben egy tizedrészt meg nem haladó koncentrációkban
Artemisia abrotanumMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Bellis perennisMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Calendula officinalisMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a készítményekben egy tizedrészt meg nem haladó koncentrációkban
CamphoraMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a készítményekben egy századrészt meg nem haladó koncentrációkban.
Cardiospermum halicacabumMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
CrataegusMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
EchinaceaMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Eucalyptus globulusMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Euphrasia officinalisMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Ginkgo bilobaMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a készítményekben egy ezredrészt meg nem haladó koncentrációkban.
GinsengMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Hamamelis virginianaMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a készítményekben egy tizedrészt meg nem haladó koncentrációkban
Harpagophytum procumbensMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Hypericum perforatumMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Lachnanthes tinctoriaMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a készítményekben egy ezredrészt meg nem haladó koncentrációkban.
Lobaria pulmonariaMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Okoubaka aubrevilleiMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Prunus laurocerasusMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a készítményekben egy ezredrészt meg nem haladó koncentrációkban.
Serenoa repensMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Silybum marianumMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Solidago virgaureaMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Syzygium cuminiMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Turnera diffusaMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Viscum albumMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban
Phytolacca americanaMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a készítményekben egy ezredrészt meg nem haladó koncentrációkban
Urginea maritimaMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a készítményekben egy századrészt meg nem haladó koncentrációkban
Kizárólag szájon át történő felhasználásra

5. Az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben élelmiszer adalékanyagokként használt anyagok

Farmakológiai hatóanyag(ok)ÁllatfajokEgyéb rendelkezések
E számmal rendelkező anyagokMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben adalékanyagokként engedélyezett anyagok, kivéve az Európai Parlament és a Tanács 95/2/EK irányelve III. mellékletének C. részében felsorolt tartósítószerek (HL L 61., 1995.3.18., 1. o.).

6. Növényi eredetű anyagok

Farmakológiai hatóanyag(ok)ÁllatfajokEgyéb rendelkezések
Aloe vera zselé és aloe vera teljeslevél-kivonatMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Aloék, Barbados és Capae, ezek szabványosított száraz kivonata és azok készítményeiMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Angelicae radix aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Anisi aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Anisi stellati fructus, szabványosított kivonatai és készítményeiMinden élelmiszer-termelő faj
Arnica montana (arnicae flos és arnicae planta tota)Minden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Balsamum peruvianumMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Boldo foliumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Calendulae flosMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Capsici fructus acerMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Carlinae radixMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Carvi aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Caryophilli aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Centellae asiaticae extractumMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Chrysanthemi cinerariifolii flosMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Cimicifugae racemosae rhizomaMinden élelmiszer-termelő állatfajEmberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható
Cinchonae cortex, szabványosított kivonatai és készítményeiMinden élelmiszer-termelő faj
Cinnamomi cassiae aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Cinnamomi cassiae cortex, szabványosított kivonatai és készítményeiMinden élelmiszer-termelő faj
Cinnamomi ceylanici aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Cinnamomi ceylanici cortex, szabványosított kivonatai és készítményeiMinden élelmiszer-termelő faj
Citri aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Citronellae aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Condurango cortex, szabványosított kivonatai és készítményeiMinden élelmiszer-termelő faj
Coriandri aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Cupressi aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Echinacea purpureaMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Eucalypti aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Foeniculi aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Frangulae cortex, szabványosított kivonatai és készítményeiMinden élelmiszer-termelő faj
Gentianae radix, szabványosított kivonatai és készítményeiMinden élelmiszer-termelő faj
Ginseng és annak szabványosított kivonatai és készítményeiMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Hamamelis virginianaMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Hippocastani semenMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Hyperici oleumMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Juniperi fructusMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Lauri folii aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Lauri fructusMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Lavandulae aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Lespedeza capitataMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Lini oleumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Majoranae herbaMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Matricaria recutita és készítményeiMinden élelmiszer-termelő faj
Matricariae flosMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Medicago sativa extractumMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Melissae aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Melissae foliumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
MentaolajMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Menthae piperitae aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Millefolii herbaMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Myristicae aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag újszülött állatoknál való felhasználásra
A vörös veteménybabból Phaseolus vulgaris nyert lecitinSertésekKizárólag szájon át történő felhasználásra.
Piceae turiones recentes extractumÉlelmiszer-előállítás céljából tartott valamennyi állatfajKizárólag orális alkalmazásra
Terebinthinae oleum oxidációs készítményeiSzarvasmarha-, sertés- juh-, kecskefélék
Pyrethrum kivonatMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Quercus cortexMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Quillaia szaponinokMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Rhei radix, szabványosított kivonatai és készítményeiMinden élelmiszer-termelő faj
Ricini oleumMinden élelmiszer-termelő állatfajHordozóanyagként való felhasználásra
Rosmarini aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Rosmarini foliumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Ruscus aculeatusMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Salviae foliumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Sambuci flosMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Sinapis nigrae semenMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Strychni semenSzarvasmarha-, juh-, kecskefélékKizárólag orális felhasználásra, legfeljebb 0,1 mg sztrichin/ttkg egyenértékű dózisokban
Symphyti radixMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag ép bőrön, külsőleg
Terebinthinae aetheroleum rectificatumMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Terebinthinae laricinaMinden élelmiszer-termelő állatfajKizárólag külsőleg
Thymi aetheroleumMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Tiliae flosMinden élelmiszer-termelő állatfaj
Urticae herbaMinden élelmiszer-termelő állatfaj

7. Fertőzések elleni szerek

Farmakológiai hatóanyag(ok)ÁllatfajEgyéb rendelkezések
OxálsavMézelő méhek

8. Gyulladásgátló anyagok

Farmakológiailag aktív anyag(ok)ÁllatfajokEgyéb rendelkezések
CarprofenSzarvasmarhák (1)
(1) Kizárólag a szarvasmarhatejre.

III. MELLÉKLET

AZOKNAK AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEKBEN HASZNÁLT, GYÓGYSZERHATÁSÚ ANYAGOKNAK A LISTÁJA, AMELYEKRE VONATKOZÓAN IDEIGLENES MARADÉKANYAG-HATÁRÉRTÉKEKET HATÁROZTAK MEG

1. Fertőzések elleni hatóanyagok

1.1. Kemoterápiás szerek

1.1.2. Benzolszulfonamidok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Clorsulon Clorsulon Szarvasmarhafélék 50 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2000. január 1-jén hatályukat vesztik 150 μg/kg Máj 400 μg/kg Vese

1.2. Antibiotikumok

1.2.1. Béta-laktamáz inhibitorok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Klavulánsav Klavulánsav Szarvasmarha-, juhfélék 200 μg/kg Tej Az ideiglenes határértékek 2001. július 1-jén hatályukat vesztik Szarvasmarha-, juh-, sertésfélék 200 μg/kg Izom 200 μg/kg Zsír 200 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese

1.2.2. Makrolidok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Acetil-izovaleriltilozin Acetil-izovaleriltilozin és 3-O-acetiltilozin, összesen Sertésfélék 100 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2001.7.1-jén hatályukat vesztik. 100 μg/kg Bőr és zsír 100 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese Acetilizovaleriltilozin (1) Az acetil-izovaleriltilozin és a 3-O-acetiltilozin összege Baromfi (2) 50 μg/kg Bőr + Zsír 50 μg/kg Máj Erythromycin A határértékek minden mikrobiológiailag aktív maradékanyagra vonatkoznak, erythromycin egyenértékben kifejezve Szarvasmarha-, juhfélék 40 μg/kg Tej Az ideiglenes határértékek 2000. június 1-jén hatályukat vesztik Szarvasmarha-, juh-, sertésfélék, baromfi 400 μg/kg Izom 400 μg/kg Zsír 400 μg/kg Máj 400 μg/kg Vese Baromfi 200 μg/kg Tojás Josamycin Josamycin Házityúk 200 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2002.7.1-jén hatályukat vesztik 200 μg/kg Zsír 200 μg/kg Máj 400 μg/kg Vese 200 μg/kg Tojás A mikrobiológiailag aktív maradékanyagok összege, josamycinként kifejezve Sertésfélék 200 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2002. július 1-jén hatályukat vesztik 200 μg/kg Bőr és zsír 200 μg/kg Máj 400 μg/kg Vese Tilmicosin Tilmicosin Szarvasmarhafélék 40 μg/kg Tej Az ideiglenes határértékek 2001. január 1-jén hatályukat vesztik Tulatromicin (2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R)-2-etil-3, 4, 10, 13-tetrahidroxi-3, 5, 8, 10, 12, 14-hexametil-11-[[3, 4, 6-trideoxi-3-(dimetilamino)-ß-D-xilo-hexopiranozil]oxi]-1-oxa-6-azaciklopent-dekán-15-on tulatromicin-egyenértékben kifejezve Szarvasmarhafélék 100 μg/kg Zsír Az ideiglenes határértékek 2004. július 1-jén hatályukat vesztik; nem használható emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál 3 000 μg/kg Máj 3 000 μg/kg Vese Sertésfélék 100 μg/kg Bőr és zsír Az ideiglenes határértékek 2004. július 1-jén hatályukat vesztik 3 000 μg/kg Máj 3 000 μg/kg Vese Gamithromycin Gamithromycin Szarvasmarhafélék 20 μg/kg Zsír Az ideiglenes határértékek 2009. július 1-jén hatályukat vesztik. Nem alkalmazandó azoknál az állatoknál, amelyek tejét emberi fogyasztásra használják fel. 200 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese (1) Az ideiglenes MRL-ek 2006. 7. 1-jén járnak le. (2) Nem használható olyan állatok esetében, amelyek emberi fogyasztásra szánt tojásokat termelnek.

1.2.4. Cefalosporinok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Cefacetril Cefacetril Szarvasmarhafélék 125 μg/kg Tej Az ideiglenes határértékek 2002. január 1-jén hatályukat vesztik Kizárólag intramammális felhasználásra Cefalonium Cefalonium Szarvasmarhafélék 10 μg/kg Tej Az ideiglenes határértékek 2003. január 1-jén hatályukat vesztik Cefapirin A cefapirin és a desacetil-cefapirin összege Szarvasmarhafélék 50 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2001. január 1-jén hatályukat vesztik 50 μg/kg Zsír 50 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese 10 μg/kg Tej Cefoperazon Cefoperazon Szarvasmarhafélék 50 μg/kg Tej Az ideiglenes határértékek 2001. január 1-jén hatályukat vesztik Cefquinom Cefquinom Sertésfélék 50 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2000. január 1-jén hatályukat vesztik 50 μg/kg Bőr + zsír 100 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese

1.2.5. Aminoglikozidok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Aminosidin Aminosidin Szarvasmarha-, sertésfélék, nyúl, házityúk 500 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2000. július 1-jén hatályukat vesztik 1 500 μg/kg Máj 1 500 μg/kg Vese Apramycin Apramycin Szarvasmarhafélék Kizárólag nem tejelő szarvasmarháknál 1 000 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 1999. július 1 -jénhatályukat vesztik 1 000 μg/kg Zsír 10 000 μg/kg Máj 20 000 μg/kg Vese Sertésfélék 1 000 μg/kg Izom 1 000 μg/kg Bőr és zsír 1 000 μkg Máj 5 000 μg/kg Vese Dihidrostreptomicin Dihidrostreptomicin Szarvasmarha- és juhfélék 500 μg/kg Izom Az ideiglenes határérékek 2002.6.1-jén hatályukat vesztik 500 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese 200 μg/kg Tej Sertésfélék 500 μg/kg Izom 500 μg/kg Bőr és zsír 500 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese Gentamicin Gentamicin Szarvasmarhafélék 100 μg/kg Tej Az ideiglenes határérékek 2002.6.1-jén hatályukat vesztik Szarvasmarha- és sertésfélék 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 200 μg/kg Máj 750 μg/kg Vese Kanamycin Kanamycin Nyulak 100 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2004. január 1-jén hatályukat vesztik 100 μg/kg Zsír 600 μg/kg Máj 2 500 μg/kg Vese Szarvasmarha-, juhfélék 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír 600 μg/kg Máj 2 500 μg/kg Vese 150 μg/kg Tej Sertésfélék, házityúk 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Bőr + zsír 600 μg/kg Máj 2 500 μg/kg Vese Neomicin (beleértve a framicetint is) Neomicin B Szarvasmarhafélék, sertésfélék, csirke 500 μg/kg Izom Az ideiglenes határérékek 2002.6.1-jén hatályukat vesztik 500 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 5 000 μg/kg Vese Szarvasmarhafélék 500 μg/kg Tej Csirke 500 μg/kg Tojás Spectinomycin Spectinomycin Szarvasmarhafélék 200 μg/kg Tej Az ideiglenes határértékek 2000. július 1-jén hatályukat vesztik Szarvasmarha-, sertésfélék, baromfi 300 μg/kg Izom 500 μg/kg Zsír 2 000 μg/kg Máj 5 000 μg/kg Vese Juhfélék Emberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható 300 μg/kg Izom 500 μg/kg Zsír 2 000μg/kg Máj 5 000μg/kg Vese Házityúk 200 μg/kg Tojás Streptomicin Streptomicin Szarvasmarha- és sertésfélék 500 μg/kg Izom Az ideiglenes határérékek 2002.6.1-jén hatályukat vesztik. 500 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese 200 μg/kg Tej Sertésfélék 500 μg/kg Izom 500 μg/kg Bőr és zsír 500 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese

1.2.6. Kinolonok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Danofloxacin Danofloxacin Sertésfélék 100 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2000. január 1-jén hatályukat vesztik 50 μg/kg Bőr és zsír 200 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese Decoquinat Decoquinat Szarvasmarha-, juhfélék 500 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2000. július 1-jén hatályukat vesztik 500 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 500 μg/kg Vese Difloxacin Szarvasmarhafélék Emberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható 400 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2001. január 1-jén hatályukat vesztik 100 μg/kg Zsír 1 400 μg/kg Máj 800 μg/kg Vese Sertésfélék 400 μg/kg Izom 100 μg/kg Bőr és zsír 800 μg/kg Máj 800 μg/kg Vese Enrofloxacin Az enrofloxacin és a ciprofloxacin összege Juhfélék 100 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 1999. július 1-jén hatályukat vesztik 100 μg/kg Zsír 300 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese Flumequin Flumequin Szarvasmarha-, juh-, sertésfélék, házityúk 50 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2000. január 1-jén hatályukat vesztik 50 μg/kg Zsír, vagy bőr és zsír 100 μg/kg Máj 300 μg/kg Vese Lazacfélék 150 μg/kg Izom és bőr Marbofloxacin Marbofloxacin Szarvasmarhafélék 150 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2000. július 1-jén hatályukat vesztik 50 μg/kg Zsír 150 μg/kg Máj 150 μg/kg Vese 75 μg/kg Tej Sertésfélék 150 μg/kg Izom 50 μg/kg Bőr és zsír 150 μg/kg Máj 150 μg/kg Vese Oxolinsav (1) Oxolinsav Szarvasmarhafélék (2) 100 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 150 μg/kg Máj 150 μg/kg Vese Sertésfélék 100 μg/kg Izom 50 μg/kg Bőr + zsír 150 μg/kg Máj 150 μg/kg Vese Házityúk 100 μg/kg Izom 50 μg/kg Bőr + zsír 150 μg/kg Máj 150 μg/kg Vese 50 μg/kg Tojás Halak 300 μg/kg Izom és bőr, természetes arányokban (1) Az ideiglenes MMH-k 2006. január 1-jén járnak le. (2) Nem használható olyan állatoknál, melyek tejét emberi fogyasztásra szánják.

1.2.9. Polymyxinek Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Colistin Colistin Szarvasmarha-, juhfélék 50 μg/kg Tej Az ideiglenes határértékek 2002.7.1-jén hatályukat vesztik Szarvasmarha-, juh-, sertésfélék, házityúk, nyúl 150 μg/kg Izom 150 μg/kg Zsír 150 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese Házityúk 300 μg/kg Tojás

1.2.10. Penicillinek Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Nafcillin Nafcillin Szarvasmarhafélék 300 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2001. január 1-jén hatályukat vesztik 300 μg/kg Zsír 300 μg/kg Máj 300 μg/kg Vese 30 μg/kg Tej Penethamat Benzylpenicillin Juhfélék 50 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2000. január 1-jén hatályukat vesztik 50 μg/kg Zsír 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese 4 μg/kg Tej Sertésfélék 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese

1.2.11. Florfenicol és rokon vegyületek Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Florfenicol Florfenicol és florfenicol-aminként mért metabolitjainak az összege Hal 1 000 μg/kg Izom és bőr, természetes arányokban Az ideiglenes határértékek 2001. július 1-jén hatályukat vesztik Thiamphenicol Thiamphenicol Juhfélék 50 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2001. január 1-jén hatályukat vesztik 50 μg/kg Zsír 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese Sertésfélék 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Bőr + zsír 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese Halak 50 μg/kg Izom és bőr, természetes arányokban Thiamphenicol (1) Thiamphenicol Sertések 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Bőr + zsír 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese (1) Az ideiglenes maximális jelzőmaradékanyag-határértékek2007. január 1-jéig érvényesek.

1.2.12. Polipeptidek Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Bacitracin Bacitracin Szarvasmarhafélék 150 μg/kg Tej Az ideiglenes határértékek 2001. július 1-jén hatályukat vesztik

1.2.13. Lincosamidok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Lincomycin Lincomycin Juhfélék 100 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2001. január 1-jén hatályukat vesztik 50 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 1 500 μg/kg Vese 150 μg/kg Tej Sertésfélék 100 μg/kg Izom 50 μg/kg Bőr + zsír 500 μg/kg Máj 1 500 μg/kg Vese Házityúk 100 μg/kg Izom 50 μg/kg Bőr + zsír 500 μg/kg Máj 1 500 μg/kg Vese 50 μg/kg Tojás Pirlimycin Pirlimycin Szarvasmarhafélék 100 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2000. július 1-jén hatályukat vesztik 100 μg/kg Zsír 1 000 μg/kg Máj 400 μg/kg Vese 100 μg/k Tej

1.2.14. Pleuromutilinek Farmakológiai Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Tiamulin A 8-a-hidroxi-mutilinné hidrolizálható metabolitok összege Pulyka 100 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2001. január 1-jén hatályukat vesztik 100 μg/kg Bőr és zsír 300 μg/kg Máj

2. Paraziták elleni hatóanyagok

2.1. Endoparaziták elleni hatóanyagok

2.1.1. Fenolszármazékok, a szalicilanidokkal együtt Farmakológiai hatóanyag, illetve hatóanyagok Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Oxyclozanid Oxyclozanid Szarvasmarhafélék 20 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2002.7.1-jén hatályukat vesztik 20 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese 10 μg/kg Tej Juhfélék 20 μg/kg Izom 20 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 100 μg/kg Vese

2.1.2. Benzimidazolok és pro-benzimidazolok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Albendazol szulfoxid Az albendazol, az albendazol szulfoxid, az albendazol szulfon és az albendazol 2-amino-benzimidazol szulfon összege, albendazolban kifejezve Szarvasmarha-, juhfélék 100 μg/kg Tej Az ideiglenes határértékek 2000.január 1 -jénhatályukat vesztik Szarvasmarha-, juhfélék, fácán 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír 1 000 μg/kg Máj 500 μg/kg Vese Mebendazol A mebendazol-metil (5-(1-hidroxi, 1-fenil) metil-1H-benzimidazol-2-yl)- karbamát és a (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl) fenilmethanon összege, mebendazol egyenértékekként kifejezve Juh-, kecske-, lófélék Emberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható 60 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2002. január 1-jén hatályukat vesztik 60 μg/kg Zsír 400 μg/kg Máj 60 μg/kg Vese Netobimin A netobimin és albendazol, valamint az albendazol metabolitjainak 2-amino-benzimidazol szulfonként mért összege Szarvasmarha-, juh-, kecskefélék 100 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 1999. július 31-én hatályukat vesztik 100 μg/kg Zsír 1 000 μg/kg Máj 500 μg/kg Vese 100 μg/kg Tej

2.1.3. Tetra-hidro-pirimidek Farmakológiai hatóanyag, illetve hatóanyagok Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Morantel A N-Metil-1,3-propán-diaminná hidrolizálható és morantel egyenértékekben kifejezett maradékanyagok összege Szarvasmarha- és juhfélék 100 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2003. július 1-jén hatályukat vesztik 100 μg/kg Zsír 800 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese 100 μg/kg Tej Sertésfélék 100 μg/kg Izom 100 μg/kg Bőr és zsír 800 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese

2.1.5. Piperazinszármazékok Farmakológiai hatóanyag(ok)) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Piperazin Piperazin Sertésfélék 400 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2003. július 1-jén hatályukat vesztik 800 μg/kg Bőr és zsír 2 000 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese Házityúk 2 000 μg/kg Tojás

2.1.6. Szalicilanilidek Farmakológiai Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Rafoxanid Rafoxanid Szarvasmarhafélék Emberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható 30 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2001. július 1-jén hatályukat vesztik 30 μg/kg Zsír 10 μg/kg Máj 40 μg/kg Vese Juhfélék Emberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható 100 μg/kg Izom 250 μg/kg Zsír 150 μg/kg Máj 150 μg/kg Vese

2.2. Ektoparaziták elleni hatóanyagok

2.2.1. Formamidinek Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Amitráz Az amitráz és a 2,4-DMA felerészt tartalmazó összes metabolitjának az összege, amitrázként kifejezve Méhek 200 μg/kg Méz Az ideiglenes határértékek 1999.július 1-jén hatályukat vesztik

2.2.2. Iminofenil-thiazolidin származék Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Cymiazol Cymiazol Méhek 1 000 μg/kg Méz Az ideiglenes határértékek 2001. július 1-jén hatályukat vesztik

2.2.3. Piretrin és piretroidok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Cyfluthrin Cyfluthrin Szarvasmarhafélék 10 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2001. január 1-jén hatályukat vesztik 50 μg/kg Zsír 10 μg/kg Máj 10 μg/kg Vese 20 μg/kg Tej A 94/29/EK tanácsi irányelv további rendelkezései betartandók (HL L 189., 1994.7.23., 67. o.) Alfa-cipermetrin Cipermetrin (az izomerek összege) Szarvasmarha-, juh-, kecskefélék 20 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2003. július 1-jén hatályukat vesztik A 93/57/EK irányelv további rendelkezéseinek meg kell feleni 200 μg/kg Zsír 20 μg/kg Máj 20 μg/kg Vese 20 μg/kg Tej Házityúk 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Bőr + zsír 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese 50 μg/kg Tojás Cipermetrin Cipermetrin (izomerek összege) Szarvasmarhafélék 20 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2003. július 1-jén hatályukat vesztik. A 93/57/EK irányelv további rendelkezéseinek meg kell felelni. 200 μg/kg Zsír 20 μg/kg Máj 20 μg/kg Vese 20 μg/kg Tej Cipermetrin (izomerek összege) Juhfélék 20 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2003. július 1-jén hatályukat vesztik. Nem alkalmazható emberi fogyasztásra szánt tejet adó állatoknál. 200 μg/kg Zsír 20 μg/kg Máj 20 μg/kg Vese Sertésfélék 20 μg/kg Izom 200 μg/kg Bőr + zsír 20 μg/kg Máj 20 μg/kg Vese Házityúk 50 μg/kg Izom 50 μg/kg Bőr + zsír 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese 50 μg/kg Tojás Lazacfélék 50 μg/kg Izom és bőr, természetes arányokban Az ideiglenes határértékek 2003. július 1-jén hatályukat vesztik Deltamethrin Deltamethrin Szarvasmarhafélék 10 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2001. július 1-jén hatályukat vesztik 50 μg/kg Zsír 10 μg/kg Máj 10 μg/kg Vese 20 μg/kg Tej Juhfélék Emberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható 10 μg/kg Izom 50 μg/kg Zsír 10 μg/kg Máj 10 μg/kg Vese Házityúk 10 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2003. július 1-jén hatályukat vesztik 50 μg/kg Bőr + zsír 10 μg/kg Máj 10 μg/kg Vese 50 μg/kg Tojás Uszonyos halak 10 μg/kg Izom és bőr természetes arányokban Az ideiglenes határértékek 2002.1.1-jén hatályukat vesztik Fenvalerát (1) Fenvalerát (az RR-, SS-, RS- és SR-izomerek összege) Szarvasmarha 25 μg/kg Izom 250 μg/kg Zsír 25 μg/kg Máj 25 μg/kg Vese 40 μg/kg Tej Permetrin Permetrin (izomerek összege) Csirke, sertés 50 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2003. január 1-jén hatályukat vesztik 500 μg/kg Bőr és zsír 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese Szarvasmarha, kecske 50 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2003. január 1-jén hatályukat vesztik 500 μg/kg Zsír 50 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese 50 μg/kg Tej A 98/82/EK bizottsági irányelv további rendelkezéseit figyelembe kell venni (HL L 290., 1998.10.29., 25. o.) Csirke 50 μg/kg Tojás Az ideiglenes határértékek 2003. január 1-jén hatályukat vesztik (1) Az ideiglenes MRL-ek 2006.7.1-jén járnak le.

2.2.4. Szerves foszfátok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Azamethiphos Azamethiphos Lazacfélék 100 μg/kg Izom és bőr, természetes arányokban Az ideiglenes határértékek 1999. június 1-jén hatályukat vesztik Coumafos Coumafos Méhek 100 μg/kg Méz Az ideiglenes határértékek 2001. július 1-jén hatályukat vesztik Phoxim Phoxim Sertésfélék 20 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2001. január 1-jén hatályukat vesztik 700 μg/kg Bőr és zsír 20 μg/kg Máj 20 μg/kg Vese Juhfélék 50 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2001.7.1-jén hatályukat vesztik; nem használható emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatok esetében. 400 μg/kg Zsír 50 μg/kg Vese Baromfi 50 μg/kg Izom Az ideiglenes maximális maradékanyag-határértékek 2005.7.1-jén hatályukat vesztik 550 μg/kg Bőr és zsír 25 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese 60 μg/kg Tojás Propetamphos A propetamphos és a dezizopropil-propetamphos maradékanyagainak összege Juhfélék Emberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható 90 μg/kg Zsír Az ideiglenes határértékek 2001. január 1-jén hatályukat vesztik 90 μg/kg Vese

2.2.5. Karbamid származékok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Teflubenzuron Teflubenzuron Lazacfélék 500 μg/kg Izom és bőr, természetes arányokban Az ideiglenes határértékek 1999. július 1-jén hatályukat vesztik Diflubenzuron Diflubenzuron Lazacfélék 1 000 μg/kg Izom és bőr, természetes arányokban Az ideiglenes határértékek 2000. július 1-jén hatályukat vesztik Fluazuron (1) Fluazuron Szarvasmarhák (2) 200 μg/kg Izom 7 000 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 500 μg/kg Vese (1) Az ideiglenes MRL-ek érvényessége 2007. január 1-jén jár le. (2) Nem alkalmazandó azon állatoknál, amelyek tejét felhasználják emberi fogyasztásra.

2.2.6. Piramidin származékok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Dicyclanil A dicyclanil és a 2,4,6-triamino-pirimidin-5-karbonitril összege Juhfélék 200 ìg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2000. július 1-jén hatályukat vesztik; Emberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható 50 ìg/kg Zsír 400 ìg/kg Máj 400 ìg/kg Vese

2.2.7. Triazinszármazékok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Cyromazin Cyromazin Juhfélék 300 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2001. július 1-jén hatályukat vesztik Emberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható 300 μg/kg Zsír 300 μg/kg Máj 300 μg/kg Vese

2.3. Endo- és ektoparaziták elleni hatóanyagok

2.3.1. Avermectinek Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Abamectin Avermectin B1a Juhfélék 20 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2001. január 1-jén hatályukat vesztik 50 μg/kg Zsír 25 μg/kg Máj 20 μg/kg Vese Doramectin Doramectin Szarvas, a rénszarvassal együtt 20 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2001. július 1-jén hatályukat vesztik 100 μg/kg Zsír 50 μg/kg Máj 30 μg/kg Vese Moxidectin Moxidectin Lófélék 50 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2000. január 1-jén hatályukat vesztik 500 μg/kg Zsír 100 μg/kg Máj 50 μg/kg Vese

2.4. Protozoák elleni hatóanyagok

2.4.1. Karbanilidek Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Imidocarb Imidocarb Szarvasmarha-, juhfélék 300 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2002. január 1-jén hatályukat vesztik 50 μg/kg Zsír 2 000 μg/kg Máj 1 500 μg/kg Vese 50 μg/kg Tej

2.4.2. Kinazolon származékok Farmakológiai hatóanyag, illetve hatóanyagok Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Halofuginon Halofuginon Szarvasmarhafélék 10 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2001. január 1-jén hatályukat vesztik 25 μg/kg Zsír 30 μg/kg Máj 30 μg/kg Vese

2.4.3. Triazinetrion-származékok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Toltrazuril Toltrazuril-szulfon Sertésfélék 100 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2001. január 1-jén hatályukat vesztik 150 μg/kg Bőr és zsír 500 μg/kg Máj 250 μg/kg Vese Toltrazuril (1) Toltrazuril-szulfon Marhák 100 μg/kg Izom 150 μg/kg Zsír 500 μg/kg Máj 250 μg/kg Vese (1) Az ideiglenes MRL-ek 2006.7.1-jén járnak le. Nem használható olyan állatok esetében, amelyek emberi fogyasztásra szánt tejet termelnek.

2.4.4. Egyéb protozoonok elleni vegyületek Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfaj Maximális maradékanyag-határértékek Célszövet Egyéb rendelkezések Amprolium Amprólium Csirke, pulyka 200 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2001.1.1-jén hatályukat vesztik. 200 μg/kg Bőr és zsír 200 μg/kg Máj 400 μg/kg Vese 1 000 μg/kg Tojás

2.4.5. Ionofórok Farmakológiai hatóanyag(ok) Markermaradvány Állatfajok MRL-ek Célszövetek Egyéb rendelkezések Lazalocid Lazalocid A Baromfi 150 μg/kg Tojás (1) (1) Az ideiglenes MRL-ek 2008. január 1-jén hatályukat vesztik.

3. Az idegrendszerre ható anyagok

3.2. Az autonóm idegrendszerre ható anyagok

3.2.1. β2 sympathomimetikus hatóanyagok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Clenbuterol-hidroklorid Clenbuterol Szarvasmarhafélék Javallat: kizárólag ellő teheneknél tokolízisre 0,1 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2000. július 1-jén hatályukat vesztik 0,5 μg/kg Máj 0,5 μg/kg Vese 0,05 μg/kg Tej Lófélék Javallat: kizárólag tokolízisre és légzőszervi betegségek kezelésére 0,1 μg/kg Izom 0,5 μg/kg Máj 0,5 μg/kg Vese

3.2.2. Anti-adrenergikumok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Carazolol Carazolol Szarvasmarhafélék 5 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2000. január 1-jén hatályukat vesztik 5 μg/kg Zsír 15 μg/kg Máj 15 μg/kg Vese 1 μg/kg Tej

5. Gyulladáscsökkentő hatóanyagok

5.1. Nem szteroid gyulladáscsökkentő hatóanyagok

5.1.1. Arilpropionsav származék Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Carprofen Carprofen Szarvasmarhafélék 500 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2000. január 1-jén hatályukat vesztik 500 μg/kg Zsír 1 000 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese Lófélék 50 μg/kg Izom 100 μg/kg Zsír 1 000 μg/kg Máj 1 000 μg/kg Vese

5.1.2. Enolsav származékok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Meloxicam Meloxicam Szarvasmarhafélék 25 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2000. január 1 -jénhatályukat vesztik 60 μg/kg Máj 35 μg/kg Vese

5.1.3. Pyrazolonszármazékok Farmakológiai Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Metamizol 4-Metilaminoantipirin Szarvasmarha, sertés, lófélék 200 μg/kg Izom Az ideiglenes határértékek 2003. július 1-jén hatályukat vesztik. Nem használható emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatokban 200 μg/kg Zsírszövet 200 μg/kg Máj 200 μg/kg Vese

5.1.4. Szulfonált fenil-laktonok Farmakológiai hatóanyag(ok) Markermaradvány Állatfajok MRL-ek Célszövetek Egyéb rendelkezések Firocoxib Firocoxib Lófélék 10 μg/kg Izom Az ideiglenes MRL-ek 2007. július 1-jén járnak le 15 μg/kg Zsír 60 μg/kg Máj 10 μg/kg Vese

6. A szaporító szervrendszerre ható hatóanyagok

6.1. Progesztogének Farmakológiai-hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfajok Maximális maradékanyag-határértékek Célszövetek Egyéb rendelkezések Altrenogeszt Altrenogeszt Sertésfélék 3 μg/kg Bőr és zsír Az ideiglenes határértékek 2005. január 1-jén hatályukat vesztik; csak tenyésztéstechnológiai célokra 3 μg/kg Máj 3 μg/kg Vese Lófélék 3 μg/kg Zsír 3 μg/kg Máj 3 μg/kg Vese Flugeszton-acetát Flugeszton-acetát Juhfélék, kecskefélék 0,5 μg/kg Izom Az ideiglenes maximális maradékanyag-határértékek 2008.1.1-jén vesztik hatályukat; csak terápiás és állattenyésztés-technikai célokra 0,5 μg/kg Zsír 0,5 μg/kg Máj 0,5 μg/kg Vese Norgesztomet Norgesztomet Szarvasmarhafélék 0,5 μg/kg Izom Az ideiglenes maximális maradékanyag-határértékek 2008.1.1-jén vesztik hatályukat; csak terápiás és állattenyésztés-technikai célokra 0,5 μg/kg Zsír 0,5 μg/kg Máj 0,5 μg/kg Vese 0,15 μg/kg Tej

7. Kortikoidok

7.1. Glükokortikoidok Farmakológiai hatóanyag(ok) Jelző maradékanyag Állatfaj Maximális maradékanyag-határértékek Célszövet Egyéb rendelkezések Metil-prednizolon Metil-prednizolon Szarvasmarhafélék 10 μg/kg Izom Az ideiglenes határérékek 2001.7.1-jén hatályukat vesztik. Nem használható emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatok esetében. 10 μg/kg Zsír 10 μg/kg Máj 10 μg/kg Vese

IV. MELLÉKLET

AZOKNAK A GYÓGYSZERHATÁSÚ ANYAGOKNAK A LISTÁJA, AMELYEKRE NEM LEHET MARADÉKANYAG-HATÁRÉRTÉKEKET MEGHATÁROZNI

Farmakológiai hatóanyag(ok)
Aristolochia spp. és annak készítményei
Kloramfenicol
Kloroform
Klórpromazin
Kolchicin
Dapszon
Dimetridazol
Metronidazol
Nitrofuránok (a furazolidonnal együtt)
Ronidazol

V. MELLÉKLET

Az állatgyógyászati készítményekben használt farmakológiai hatóanyagra vonatkozó maradékanyag-határérték meghatározására irányuló kérelemben rendelkezésre bocsátandó információk és adatok

Adminisztratív adatok

1

A kérelmező neve, illetve cégneve és állandó címe.

2

Az állatgyógyászati készítmény neve.

3

Minőségi és mennyiségi összetétele az aktív elemekkel kifejezve, megemlítve az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott nem védett nemzetközi elnevezést, amennyiben ilyen létezik.

4

Gyártási engedély, ha van.

5

Forgalmazási engedély, ha van.

6

Az állatgyógyászati készítmény(ek) jellemzőinek a 81/851/EGK irányelv 5a. cikkének megfelelően elkészített összefoglalása.

A.

A.0.

Szakértői jelentés

A.1. A kérelemben szereplő anyag pontos azonosítása

1.1.

Nemzetközi nem védett név.

1.2.

Az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója (IUPAC) szerinti név.

1.3.

A Chemical Abstract Service (CAS) szerinti név.

1.4.

Osztályozás:

- terápiás,

- gyógyszertani.

1.5.

Szinonimák és rövidítések.

1.6.

Szerkezeti képlet.

1.7.

Molekuláris képlet.

1.8.

Molekulatömeg.

1.9.

Szennyezettség mértéke.

1.10.

A szennyeződések minőségi és mennyiségi összetétele.

1.11.

A fizikai tulajdonságok leírása:

- olvadáspont

- forráspont

- gőznyomás

- vízben és szerves oldószerekben való oldhatóság g/l-ben kifejezve, a hőmérséklet feltüntetésével

- sűrűség

- törési spektrum, rotáció stb.

A.2. A vonatkozó gyógyszertani vizsgálatok

2.1.

Farmakodinamikai.

2.2.

Farmakokinetikai.

A.3. Toxikológiai vizsgálatok

3.1.

Egyszeri dózisú toxicitás.

3.2.

Ismételt dózisú toxicitás.

3.3.

Tolerancia a célállatfajokban.

3.4. Szaporodási toxicitás, a teratogenitással együtt.

3.4.1.

A szaporodásra gyakorolt hatásokra vonatkozó vizsgálat.

3.4.2.

Embriotoxicitás/fetotoxicitás, a teratogenitással együtt.

3.5.

Mutagenitás.

3.6.

Karcinogenitás.

A.4. Egyéb hatások vizsgálatai

4.1.

Immunotoxicitás.

4.2. A maradékanyagok mikrobiológiai tulajdonságai.

4.2.1.

Az emberi bélflórán;

4.2.2.

Az ipari élelmiszer-feldolgozásra használt szervezeteken és mikroorganizmusokon.

4.3.

Embereken végzett megfigyelések.

B.

B.0.

Szakértői jelentés

B.1.

A kérelemben szereplő anyag pontos azonosítása

Az érintett anyagot az A.1. pontnak megfelelően kell azonosítani. Amennyiben azonban a kérelem egy vagy több állatgyógyászati készítményre vonatkozik, akkor magát a készítményt kell részletekre kiterjedően azonosítani, beleértve a következőket:

- minőségi és mennyiségi összetételt,

- a tisztaságot,

- a vizsgálatok során használt gyártói tétel azonosítását: a végső készítményekkel való kapcsolatát,

- a jelölt anyagok specifikus aktivitását és sugártisztaságát,

- a jelölt atomok elhelyezkedését a molekulán.

B.2. Maradékanyag-vizsgálatok

2.1.

Farmakokinetika

(felszívódás, eloszlás, biotranszformáció, kiválasztás).

2.2.

A maradékanyagok kiürülése.

2.3.

A maradékanyag-határértékek kidolgozása.

B.3. A maradékanyagok kimutatására szolgáló analitikai rutinmódszerek

3.1.

A módszer leírása.

3.2. A módszer érvényessége.

3.2.1.

Specifitása;

3.2.2.

pontossága, beleértve az érzékenységet is;

3.2.3.

szabatosság;

3.2.4.

a kimutatás határa;

3.2.5.

mennyiségi határ;

3.2.6.

rendes laboratóriumi körülmények közötti alkalmassága és használhatósága;

3.2.7.

interferenciára való hajlamosság.

( 1 ) HL C 61., 1989.3.10., 5. o.

( 2 ) HL C 96., 1990.4.17., 273. o.

( 3 ) HL C 201., 1989.8.17., 1. o.

( 4 ) HL L 15., 1987.1.17., 34. o.

( 5 ) HL L 317., 1981.11.6., 16. o.

( 6 ) HL L 214., 1993.8.24., 1. o.

( 7 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990R2377 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990R2377&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01990R2377-20080816 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01990R2377-20080816&locale=hu

Tartalomjegyzék