32004D0869[1]

2004/869/EK: A Tanács határozata ( 2004. február 24. ) a növénygenetikai források élelmezési és mezőgazdasági felhasználásáról szóló nemzetközi egyezménynek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről

A Tanács határozata (2004. február 24.) a növénygenetikai források élelmezési és mezőgazdasági felhasználásáról szóló nemzetközi egyezménynek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről

(2004/869/EK)

E jogi aktus magyar nyelvi változatát az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában teszik közzé, az intézmények és az Európai Központi Bank által 2004. május 1-je előtt elfogadott dokumentumokkal együtt. E különkiadás kötetei 2004. május 1-je és 2004 vége között folyamatosan jelennek meg.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0869 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0869&locale=hu