1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozat

a költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a 2021. évi államadósság-mutató csökkenése a Kincstári Egységes Számla magas szintje mellett valósuljon meg;

2. az 1. pont szerinti cél teljesítése érdekében 350 milliárd forint pótlólagos pénzügyi tartalék képzése céljából felhívja a fejezeteket irányító szervek vezetőit, hogy a 2021. évi költségvetés végrehajtása során gondoskodjanak arról, hogy a szakmai (nem uniós) fejezeti kezelésű előirányzatok 2021. költségvetési évről szóló beszámoló szerinti összes költségvetési kiadásai ne haladják meg az 1. mellékletben meghatározott összegeket (a továbbiakban: fejezeti kiadási maximum), azzal, hogy az adott fejezet fejezeti kiadási maximumába beletartoznak a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap adott fejezet által kezelt fejezeti kezelésű előirányzatai is;

Felelős: fejezeteket irányító szervek vezetői

Határidő: azonnal

3. a 2. pontban meghatározott fejezeti kiadási maximumtól való eltérésre a pénzügyminiszter adhat engedélyt.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozathoz

FejezetA fejezetet irányító szerv által kezelt fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási maximuma
(millió forint)
X. Igazságügyi Minisztérium8 725
XI. Miniszterelnökség621 465
XII. Agrárminisztérium144 814
XIII. Honvédelmi Minisztérium46 741
XIV. Belügyminisztérium203 476
XV. Pénzügyminisztérium178 894
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium1 244 821
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium413 838
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztései238 760
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma798 158
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda174 338
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda138 583
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal953
XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal7 676
Összesen:4 221 242

Tartalomjegyzék