Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31994D0010[1]

A Bizottság határozata (1993. december 21.) a közösségi ökocímke odaítélése tárgyában hozott határozatról szóló értesítés egységes összefoglaló formanyomtatványáról

A Bizottság határozata

(1993. december 21.)

a közösségi ökocímke odaítélése tárgyában hozott határozatról szóló értesítés egységes összefoglaló formanyomtatványáról

(94/10/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi ökocímke-rendszerről szóló, 1992. március 23-i 880/92/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 10. cikkének (3) bekezdésére,

mivel a 880/92/EGK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az ökocímke odaítélését a termék minősítését követően egy tagállam kijelölt szerve látja el; mivel az említett rendelet azt is előírja, hogy az ilyen határozatról értesíteni kell a Bizottságot, mellékelve az említett minősítés valamennyi eredményét és azok összefoglalását;

mivel egy egységes formanyomtatvány hozzájárulna a minősítési és az odaítélési eljárások átláthatóságához;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 880/92/EGK rendelet 7. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 880/92/EGK rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében előírt, egységes összefoglaló formanyomtatványt létrehozzák, az e határozat mellékletében meghatározott formában.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1993. december 21-én.

a Bizottság részéről

Yannis Paleokrassas

a Bizottság tagja

[1] HL L 99., 1992.4.11., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994D0010 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994D0010&locale=hu

Tartalomjegyzék