GK 64. szám

I. Fuvarozási szempontból törékenységen az árunak azt a belső természeti tulajdonságát kell érteni, amelynél fogva ütődés, nyomás, rázkódás, hőmérsékletváltozás vagy egyéb - a fuvarozással együtt járó - behatások és igénybevételek következtében az áru az általános tapasztalat szerint törik.

[1]II. A Legfelsőbb Bíróság Gazdasági Kollégiuma a GKT 40/1973. számú állásfoglalását a továbbiakban nem tartja fenn.

Lábjegyzetek:

[1] Az 1/2014. Polgári jogegységi határozat 2. pontja értelmében meghaladottá vált. (Az új Ptk.-tól függetlenül a régi Ptk., illetve más, hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján elbírálandó ügyekre nézve is.)