31978L0663[1]

A Tanács irányelve (1978. július 25.) az élelmiszerekben használható emulgeálószerek, stabilizátorok, sűrítőanyagok és zselésítőanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1978. július 25.)

az élelmiszerekben használható emulgeálószerek, stabilizátorok, sűrítőanyagok és zselésítőanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról

(78/663/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 78/612/EGK irányelvvel ( 1 ) módosított, az élelmiszerekben használható emulgeálószerekre, stabilizátorokra, sűrítőanyagokra és zselésítőanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. június 18-i 74/329/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 74/329/EGK irányelv 6. cikke értelmében az élelmiszerekben felhasználható emulgeálószereknek, stabilizátoroknak, sűrítőanyagoknak és zselésítőanyagoknak meg kell felelniük azon tisztasági követelményeknek, amelyeket a fenti irányelv 7. cikke (1) bekezdésével összhangban állapítottak meg,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 74/329/EGK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett különleges tisztasági követelményeket ezen irányelv melléklete tartalmazza.

2. cikk

A mellékletben az E 477 számmal jelölt anyagok esetében a tagállamok 1984. december 31-ig engedélyezhetik azon termékek élelmiszerekben történő felhasználását, amelyek legfeljebb 4 %-ban tartalmazzák a propán-1,2-diol dimerjét és trimerjét.

3. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított legkésőbb 18 hónapon belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

AZ ÉLELMISZEREKBEN FELHASZNÁLHATÓ EMULGEÁLÓSZEREK, STABILIZÁTOROK, SŰRÍTŐANYAGOK ÉS ZSELÉSÍTŐANYAGOK KÜLÖNLEGES TISZTASÁGI KÖVETELMÉNYEI

Általános megjegyzések

a) Amennyiben az alább feltüntetett követelmények értelmezése megköveteli bizonyos technikai részletek magyarázatát, a 74/329/EGK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése értelmében utalni kell az elfogadott vizsgálati módszerekre.

b) Eltérő rendelkezés hiányában a mennyiségeket és a százalékokat a termék tömege alapján kell számítani.

c) Az E 322, az E 339 (i), (ii) és (iii), az E 340 (i), (ii) és (iii) és az E 341 (i) és (ii) anyagra vonatkozó különleges tisztasági követelményeket az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben használható antioxidánsokra vonatkozó különleges tisztasági követelményekről szóló, 1978. július 25-i 78/664/EGK tanácsi irányelv ( 3 ) állapítja meg. Ugyanezen irányelvben állapítják meg azon rendszert, amelyet a hidrolizált lecitinekre kell alkalmazni.

E 341 - iii. Trikalcium-ortofoszfát

Kémiai leírás– Trikalcium-diortofoszfát; Ca3(PO4)2,
– Hidroxi-apatit; Ca5(PO4)3OH.
MegjelenésRendkívül apró szemű fehér por.
TartalomLegalább 90 %, Ca3(PO4)2-ban kifejezve, 800 ± 25 °C-on tömegállandóságig végzett kalcinálást követően.
IllóanyagLegfeljebb 10 %, 800 ± 25 °C-on tömegállandóságig végzett kalcinálással meghatározva.
FluoridLegfeljebb 50 mg/kg, fluorban kifejezve.

E 400 - Alginsav

Kémiai leírásLineáris glükuronoglükán, amely főleg β 1-4 kötésű D-mannuronsav és α 1-4 kötésű L-guluronsav egységekből áll, amelyek piranózgyűrűt képeznek. Hidrofil kolloid szénhidrát, amely különféle barnamoszat-fajokból vonható ki híg lúggal.
LeírásMajdnem szagtalan, íztelen, a fehértől a sárgásig változó rostos por.
TartalomIllóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva legalább 20 % és legfeljebb 23 % szén-dioxidot képez, amely megfelel legalább 91,0 % és legfeljebb 104,5 % alginsavnak (az ekvivalens tömeg 200).
HamuLegfeljebb 4 %, illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva, amelyet 600 °C-on határoznak meg, 105 °C-on négy órán át végzett szárítást követően.
IllóanyagLegfeljebb 15 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva.
Savban nem oldódó hamu (kb. 3 N sósavban nem oldódik)Legfeljebb 2 %.

E 401 - Nátrium-alginát

Kémiai névAz alginsav nátriumsója.
LeírásMajdnem szagtalan, íztelen, a fehértől a sárgásig változó, rostos vagy szemcsés por.
TartalomIllóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva legalább 18 % és legfeljebb 21 % szén-dioxidot képez, amely megfelel legalább 90,8 % és legfeljebb 106,0 % nátrium-alginátnak (az ekvivalens tömeg 222).
HamuLegalább 18,0 % és legfeljebb 27,0 % illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva, amelyet 600 °C-on határoznak meg, négy órás 105 °C-on történő szárítást követően.
IllóanyagLegfeljebb 15 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva.
Savban nem oldódó hamu (kb. 3 N sósavban nem oldódik)Legfeljebb 2 %.

E 402 - Kálium-alginát

Kémiai névAz alginsav káliumsója.
LeírásMajdnem szagtalan, íztelen, fehér-sárgás rostos vagy szemcsés por.
TartalomIllóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva legalább 16,5 % és legfeljebb 19,5 % szén-dioxidot képez, amely megfelel legalább 89,2 % és legfeljebb 105,5 % kálium-alginátnak (az ekvivalens tömeg 238).
HamuLegalább 23 % és legfeljebb 32 % illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva, amelyet 600 °C-on határoznak meg, négy órás 105 °C-on történő szárítást követően.
IllóanyagLegfeljebb 15 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva.
Savban nem oldódó hamu (kb. 3 N sósavban nem oldódik)Legfeljebb 2 %.

E 403 - Ammónium-alginát

Kémiai névAz alginsav ammóniumsója.
LeírásA fehértől a sárgásig változó, rostos vagy szemcsés por.
TartalomIllóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva legalább 18 % és legfeljebb 21 % szén-dioxidot képez, amely megfelel legalább 88,7 % és legfeljebb 103,6 % ammónium-alginátnak (az ekvivalens tömeg 217).
HamuLegfeljebb 4 % illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva, amelyet 600 °C-on határoznak meg, négy órás 105 °C-on történő szárítást követően.
IllóanyagLegfeljebb 15 %, amelyet 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva.
Savban nem oldódó hamu (kb. 3 N sósavban nem oldódik)Legfeljebb 2 %.

E 404 - Kalcium-alginát

Kémiai névAz alginsav kalciumsója.
LeírásMajdnem szagtalan, íztelen, a fehértől a sárgásig változó rostos vagy szemcsés por.
TartalomIllóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva legalább 18 % és legfeljebb 21 % szén-dioxidot képez, amely megfelel legalább 89,6 % és legfeljebb 104,5 % kalcium-alginátnak (az ekvivalens tömeg 219).
HamuLegalább 15 % és legfeljebb 24 % illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva, amelyet 600 °C-on határoznak meg, négy órás 105 °C-on történő szárítást követően.
IllóanyagLegfeljebb 15 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva.
Savban nem oldódó hamu (kb. 3 N sósavban nem oldódik)Legfeljebb 2 %.

E 405 - Propán-1,2-diol-alginát

Kémiai névAz alginsav propán-1,2-diol-észtere; szerkezete változik az észterezettség fokának és a molekulában levő szabad és semlegesített karboxil-csoportok fokának megfelelően.
LeírásMajdnem szagtalan, íztelen, a fehértől a sárgásig változó rostos vagy szemcsés por.
TartalomIllóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva legalább 16 % és legfeljebb 20 % szén-dioxidot képez.
HamuLegfeljebb 10 %, illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva, amelyet 600 °C-on határoznak meg, négy órás 105 °C-on történő szárítást követően.
Összes propán-1,2-diol-tartalomLegalább 15 % és legfeljebb 36 %.
Szabad propán-1,2-diol-tartalomLegfeljebb 12 %.
IllóanyagLegfeljebb 20 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva.
Savban nem oldódó hamu (kb. 3 N sósavban nem oldódik)Legfeljebb 2 %.

E 406 - Agar

Kémiai leírásEgy hidrofil kolloid poligalaktozid, amely 90 %-ban D-galaktóz, és 10 %-ban L-galaktóz molekulákból áll. Kb. minden tizedik D-galaktopiranóz egységben az egyik hidroxilcsoport kénsavval észteresített, amelyet kalciummal, magnéziummal, káliummal vagy nátriummal közömbösítettek. Bizonyos, a Gelidiaceae és Sphaerococcaceae családba tartozó tengeri algákból, illetve a velük rokon Rhodophyceae osztályhoz tartozó vörösmoszatokból vonják ki.
LeírásFehértől a halványsárgáig változó színű por, rostok vagy pelyhek, amelyek vagy szagtalanok vagy enyhén jellegzetes szagúak, nyálkás ízűek.
HamuLegfeljebb 6,5 %, 550 °C-on illóanyagmentes tartalomra meghatározva.
Savban nem oldódó hamu (kb. 3 N sósavban nem oldódik)Legfeljebb 0,5 %, 550 °C-on illóanyagmentes tartalomra meghatározva.
Zselatin és más proteinekKb. 1 gramm agart kell 100 ml forrásban lévő vízben feloldani, és hagyni kell, hogy az oldat kb. 50 °C-ra lehűljön. 5 ml oldathoz hozzá kell adni 5 ml trinitro-fenol oldatot (1 g vízmentes trinitrofenol/100 ml forró víz). 10 percen belül zavarosság nem jelentkezik.
Nem oldódó anyag (forró vízben)Legfeljebb 1 %.
IllóanyagLegfeljebb 20 %, 105 °C-on öt órán át végzett szárítással meghatározva.
Keményítő és dextrinek100 ml vízben fel kell forralni 100 mg agart. Le kell hűteni és hozzá kell adni néhány csepp jódoldatot (36 g KI és 100 ml H2O-ból álló oldatba 14 g I2-t kell adni, majd 3 csepp HCl-t kell hozzáadni és 1000 ml-re kell hígítani). Nem képződik kék vagy piros szín.
Vízabszorpció5 g agart kell egy 100 ml-es mérőhengerbe helyezni, a jelölésig fel kell tölteni vízzel, össze kell keverni, és hagyni kell állni 24 órán át kb. 25 °C-on. Benedvesített üveggyapoton keresztül kell a mérőhenger tartalmát egy másik 100 ml-es mérőhengerbe átönteni. Legfeljebb 75 ml vizet kapunk.

E 407 - Karragén

Kémiai leírásA karragén a Rhodophyceae (vörös tengeri moszat) osztályba tartozó Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae, Furcellariaceae családokhoz tartozó vörösmoszatok vizes kivonata. Metanolon, etanolon és izopropanolon kívül más szerves kicsapószert nem lehet alkalmazni. A karragént főleg a poliszacharid-szulfát-észterek kálium-, nátrium-, magnézium-, kalciumsói alkotják, amelyek hidrolízis útján galaktózt és 3,6-galaktózanhidridet képeznek. A karragént nem szabad hidrolizálni vagy más kémiai eljárással lebontani.
LeírásA sárgástól a színtelenig változó, durva vagy finom por, amely gyakorlatilag szagtalan és nyálkás ízű.
IllóanyagLegfeljebb 12 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva.
SzulfátLegalább 15 % és legfeljebb 40 % illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva, SO4-ban kifejezve.
Savban nem oldódó hamu (kb. 10 térfogatszázalék sósavban nem oldódik)Legfeljebb 1 % szárazanyag.
Savban nem oldódó anyag (kb. 1 térfogatszázalék kénsavban nem oldódik)Legfeljebb 2 % szárazanyag.
HamuLegalább 15 % és legfeljebb 40 %, illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva, 550 °C-on meghatározva.
Metanol-, etanol-, izopropanol-tartalomLegfeljebb 1 %, egyedileg vagy keverten.
Az 1,5 %-os oldat viszkozitása 75 °C-onLegalább 5 centipoise.

E 410 - Szentjánoskenyérmag-liszt

Kémiai leírásFőleg nagy molekulatömegű hidrokolloid poliszacharidokból áll, amelyek glikozidos kötésekkel kapcsolt galaktopiranóz és mannopiranóz egységekből épülnek fel, és amelyeket kémiailag galaktomannánnak lehet leírni.
LeírásA szentjánoskenyérmag-liszt a szentjánoskenyérfa Cerationia siliqua (L.) Taub. (Leguminosae család) magva beléből készült őrlemény. A fehértől a sárgásfehérig változó, majdnem szagtalan por.
Galaktomannán-tartalomLegalább 75 %.
Savban nem oldódó anyag (0,4 N kénsavban)Legfeljebb 4 %, hat órás feltárást követően.
HamuLegfeljebb 1,2 %, 800 °C-on meghatározva.
IllóanyagLegfeljebb 14 %, 102–105 °C-on tömegállandóságig végzett (három–öt órás) szárítással meghatározva.
Fehérje (N × 6,25)Legfeljebb 7 %.

E 412 - Guar-gumi

Kémiai leírásFőleg nagy molekulatömegű, egymáshoz glikozidos kötésekkel kapcsolódó galaktopiranóz és mannopiranóz egységekből álló hidrokolloid poliszacharidok alkotják, amelyeket kémiailag galaktomannánként lehet leírni.
LeírásA guar-gumi a guar növény Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (Leguminosae család) magvának beléből készült őrlemény. A fehértől a sárgásfehérig változó, majdnem szagtalan por.
Galaktomannán-tartalomLegalább 75 %.
Savban nem oldódó anyag (0,4 N kénsavban)Legfeljebb 4 %, hatórás emésztést követően.
HamuLegfeljebb 1,5 %, 800 °C-on meghatározva.
IllóanyagLegfeljebb 14 %, 102–105 °C-on tömegállandóságig végzett (három–öt órás) szárítással meghatározva.
Fehérje (N × 6,25)Legfeljebb 7 %.

E 413 - Tragakant

Kémiai leírásFőleg nagy molekulatömegű poliszacharidok alkotják, amelyek galakto-arabinóz és galakturonsav-csoportokat tartalmazó savas poliszacharid molekulákból állnak.
LeírásA tragakantot az Astragalus gummifer Labillardiere vagy más ázsiai eredetű Astragalus fajok (Leguminosae család) mézgás növényi nedvéből nyerik.
Az őrleletlen tragakant 0,5–2,5 mm vastag, lapított, lemezes, gyakran hajlított töredékek ill. egyenes vagy spirálisan csavart vonalas darabok formájában fordul elő. A fehértől a sárgáig változó színű. Szagtalan és megízlelve íztelen, nyálkás érzetet kelt.
A porított tragakant a fehértől a sárgásfehérig változó színű.
Az 1 %-os oldat viszkozitása 25 °C-onLegalább 250 centipoise.
HamuLegfeljebb 3,5 %, 550 °C-on meghatározva.
Savban nem oldódó hamu (kb. 3 N sósavban nem oldódik)Legfeljebb 0,5 %, 550 °C-on meghatározva.
Karaja-mézga1 g-ot kell 20 ml vízben addig forralni, amíg nyálka nem alakul ki. Majd 5 ml sósavat kell hozzáadni, és ismét 5 percig kell az elegyet forralni. Tartósan rózsaszínű vagy vörös elszíneződés nem alakul ki.

E 414 - Akácia

Kémiai leírásFőleg nagy molekulatömegű poliszacharidok, valamint azok kalcium-, kálium- és magnézium-sói alkotják, amelyek hidrolízis hatására arabinózt, galaktózt, ramnózt és galakturonsavat képeznek. Az akácia az Acacia senegal (L) Willd. vagy más Acacia fajok (Leguminosae család) szárából és ágaiból nyert szárított növényi nedv.
LeírásAz őrleletlen akácia fehér, sárgásfehér vagy halványrózsaszín, különböző méretű gömbszerű cseppek vagy szögletes töredékek formájában fordul elő. Kereskedelmi forgalomban a fehértől a sárgásfehérig változó színű pelyhek, szemcsék vagy por formájában is létezik.
HamuLegfeljebb 4 %, 550 °C-on meghatározva.
Savban nem oldódó hamu (kb. 3 N sósavban nem oldódik)Legfeljebb 0,5 %, 550 °C-on meghatározva.
Savban nem oldódó anyag (kb. 3 N sósavban nem oldódik)Legfeljebb 1 %.
IllóanyagLegfeljebb 15 %, 105 °C-on öt órán át végzett szárítással meghatározva.
Keményítő és dextrinAkácia 1:50 arányú oldatát fel kell forralni, majd le kell hűteni. 5 ml-hez 1 csepp jódoldatot kell adni (36 g káliumjodid és 100 ml vízből álló oldatba 14 g jodint kell adni, majd 3 csepp HCl-t kell hozzáadni és 1000 ml-re kell hígítani). Kékes vagy vöröses elszíneződés nem képződik.
Tannin10 ml 1:50 arányú oldathoz adjunk kb. 0,1 ml vasklorid-oldatot (9 g FeCl3·6H2O, amely vízzel 100 ml-re van kiegészítve). Feketés elszíneződés, vagy feketés csapadék nem képződik.

E 415 - Xantán-gumi

Kémiai leírásA xantán-gumi nagy molekulatömegű poliszacharid gumi, amelyet valamely szénhidrátnak a Xanthomonas campestris tisztakultúrás erjesztésével állítanak elő, majd etanollal vagy izopropanollal történő kivonással tisztítják, ezt követően szárítják és megőrlik. Domináns hexóz-egységként D-glükózt és D-mannózt tartalmaz D-glükoronsavval és piroszőlősavval együtt, elkészítése nátrium-, kálium- vagy kalciumsó formájában történik. Oldatai semlegesek.
LeírásKrémszínű por.
TartalomA xantán-gumi illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva legalább 4,2 % és legfeljebb 5,0 % szén-dioxidot képez.
IllóanyagLegfeljebb 15 %, 105 oC-on 2½ órán át végzett szárítást követően meghatározva.
HamuLegfeljebb 16 %, illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva, 600 oC-on meghatározva, négy órás 105 oC-on történő szárítást követően.
PiroszőlősavLegalább 1,5 %.
NitrogénLegfeljebb 1,5 %.
IzopropanolLegfeljebb 750 mg/kg.
Mikrobiológiai követelményekXanthomonas campestris élő sejtek nem lehetnek jelen.

E 420 - i. Szorbit

Kémiai névD-szorbit.
LeírásFehér, higroszkopikus, édes ízű, kristályos por, pelyhek vagy szemcsék.
Kémiai leírásA szorbit legalább 98 %-ban tartalmaz gliciteket és legalább 91 % D-szorbitot, mindkét esetben szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva. A glicitek olyan vegyületek, amelyek szerkezeti képlete: CH2OH(CHOH)nCH2OH, ahol az „n” egész számot jelöl. Az anyagnak a D-szorbiton kívüli része mannitból és kis mennyiségű egyéb glicitből áll, ahol n ≤ 4, valamint kis mennyiségű hidrogenézett oligoszacharidokból tevődik össze.
VízLegfeljebb 1 % (Karl Fisher).
RedukálócukrokLegfeljebb 0,3 %, szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva, dextrózban kifejezve.
Összes cukorLegfeljebb 1 %, szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva, dextrózban kifejezve.
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %, szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva 800 ± 25 °C-on.
SzulfátLegfeljebb 0,01 %, szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva, SO4-ban kifejezve.
KloridLegfeljebb 0,005 %, szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva, Cl-ban kifejezve.
NikkelLegfeljebb 2 mg/kg, Ni-ben kifejezve.

E 420 - ii. Szorbitszirup

LeírásA szorbit és a hidrogénezett oligoszacharidok tiszta, színtelen és édes ízű vizes oldata. A termék D-szorbiton kívüli része főleg mannitból és hidrogénezett oligoszacharidokból áll, amely utóbbi a glükózszirup, mint nyersanyag (ahol a szirup nem kristályosodik ki) hidrogénezéséből keletkezik. Kis mennyiségben glicitek is jelen lehetnek, ahol n ≤ 4. A glicitek olyan vegyületek, amelyek szerkezeti képlete: CH2OH(CHOH)nCH2OH, ahol az „n” egész számot jelöl.
TartalomLegalább 69 % összes szilárdanyag és legalább 50 % D-szorbit.
RedukálócukrokLegfeljebb 0,3 %, szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva, dextrózban kifejezve.
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %, szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva (800 ± 25 °C-on történő hevítést követően).
SzulfátLegfeljebb 0,01 %, szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva, SO4-ban kifejezve.
KloridLegfeljebb 0,005 %, szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva, Cl-ban kifejezve.
NikkelLegfeljebb 2 mg/kg, Ni-ben kifejezve.

E 421 - Mannit

Kémiai névD-mannit.
LeírásÉdes ízű, szagtalan, fehér kristályos szilárd anyag.
Vegyi tartalomLegalább 98 % D-mannit (C6H14O6), illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva.
Olvadáspont-tartomány165–169 °C.
Fajlagos forgatóképességLegalább + 23,0° és legfeljebb + 24,3°.
IllóanyagLegfeljebb 0,3 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva.
RedukálócukrokLegfeljebb 0,05 %, dextrózban kifejezve
SzulfátLegfeljebb 0,01 %, SO4-ban kifejezve.
KloridLegfeljebb 0,007 %, Cl-ban kifejezve.
HamuLegfeljebb 0,1 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva.
NikkelLegfeljebb 2 mg/kg, Ni-ben kifejezve.

E 422 - Glicerin

LeírásTiszta, színtelen higroszkopikus, szirupszerű, édes folyadék, amely melegérzetet kelt a nyelven.
TartalomLegalább 98 % glicerin (C3H8O3).
Fajlagos sűrűség (25/25 °C)Legalább l,257.
Törésmutató1,471–1,474 között
Akrolein, glükóz és ammónium vegyületek5 ml glicerin és 5 ml kálium-hidroxid oldat (1:10) elegyét öt percig kell 60 °C-on melegíteni. Az elegy nem mutat sárgás elszíneződést, és nem bocsát ki ammóniaszagot.
Bután-triolokLegfeljebb 0,2 %.
Klórozott vegyületek (Cl-ban kifejezve)Legfeljebb 0,003 %.
Zsírsavak és észterekLegfeljebb 0,1 %, vajsavban kifejezve.
SzulfáthamuLegfeljebb 0,01 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva.

E 440 a) - Pektin

Kémiai leírásA pektin főleg a poligalakturonsav részben metilezett észtereiből, valamint azok ammónium-, nátrium-, kálium- és kalciumsóiból áll.
Étkezési célra szolgáló megfelelő növényi anyag, általában citrusfélék vagy alma vizes közegben végzett kivonásával kapjuk meg. Szerves kicsapószerként kizárólag metanolt, etanolt és izopropanolt lehet felhasználni.
LeírásFehér, világossárga, világosszürke vagy világosbarna por.
GalakturonsavLegalább 65 %, hamu- és illóanyagmentes tartalomra számítva, savval és alkohollal végzett átmosást követően.
IllóanyagLegfeljebb 12 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítással meghatározva.
Savban nem oldódó hamu (kb. 3 N sósavban nem oldódik)Legfeljebb 1 %.
Szabad metanol-, etanol- és izopropanol-tartalomLegfeljebb 1 %, egyedileg vagy keverten, illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva.
Kéndioxid- maradványLegfeljebb 50 mg/kg, illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva.
NitrogéntartalomLegfeljebb 0,5 %, savval és alkohollal végzett átmosást követően (Kjeldahl).

E 440 b) - Amidált pektin

Kémiai leírásAz amidált pektin főleg a poligalakturonsav részleges metil-észtereiből és amidjaiból, valamint azok ammónium-, nátrium-, kálium- és kalciumsóiból áll. Étkezési célra szolgáló növényi anyag, általában citrusfélék vagy alma, vizes közegben végzett kivonással, és lúgos környezetben ammóniával történő kezeléssel kapjuk meg. Szerves kicsapószerként kizárólag metanolt, etanolt és izopropanolt lehet felhasználni.
LeírásFehér, halványsárga, világosszürke vagy világosbarna por.
Amidálás mértékeAz összes karboxil-csoportnak legfeljebb 25 %-a.
GalakturonsavLegalább 65 %, hamu- és illóanyagmentes tartalomra számítva, savval és alkohollal végzett átmosást követően.
IllóanyagLegfeljebb 12 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítással meghatározva.
Savban nem oldódó hamu (kb. 3 N sósavban nem oldódódik)Legfeljebb 1 %.
Szabad metanol-, etanol- és izopropanol-tartalomLegfeljebb 1 %, egyedileg vagy keverten, illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva.
Kéndioxid-maradványLegfeljebb 50 mg/kg, illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva.
NitrogéntartalomLegfeljebb 2,5 %, savval és alkohollal végzett átmosást követően (Kjeldahl).

E 450 a) - i. Dinátrium-dihidrogén-difoszfát

LeírásFehér por vagy szemcsék.
TartalomLegalább 95 % Na2H2P2O7.
P2O5-tartalomLegalább 63,0 % és legfeljebb 64,0 %.
IllóanyagLegfeljebb 0,5 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva.
Az 1 %-os oldat pH-értékeLegalább 3,7 és legfeljebb 4,4.
Vízben nem oldódó anyagLegfeljebb 0,6 %.
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg, fluorban kifejezve.

E 450 a) - ii. Trinátrium-difoszfát

LeírásFehér por vagy szemcsék. Vízmentes vagy monohidrát formában fordul elő.
TartalomLegalább 95 % Na3HP2O7 vagy Na3HP2O7 · H2O.
P2O5-tartalomLegalább 57,5 % és legfeljebb 58,5 % a vízmentes só esetén. Legalább 53,6 % és legfeljebb 54,6 % a monohidrát forma esetén.
Az 1 %-os oldat pH-értékeLegalább 6,7 és legfeljebb 7,3.
IllóanyagLegfeljebb 0,5 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva.
Vízben nem oldódó anyagLegfeljebb 0,2 %.
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg, fluorban kifejezve.

E 450 a) - iii. Tetranátrium-difoszfát

LeírásokFehér, kristályos vagy szemcsés por. Vízmentes vagy dekahidrát formában fordul elő.
TartalomLegalább 95 % Na4P2O7 vagy Na4P2O7 · 10 H2O.
P2O5-tartalomLegalább 52,5 % és legfeljebb 54,0 % vízmentes só esetében.
Legalább 31,5 % és legfeljebb 32,5 % dekahidrát esetében.
Hevítési veszteségLegfeljebb 0,5 % a vízmentes só esetében, legalább 38 % és legfeljebb 42 % a dekahidrát esetében, mindkét esetben a 105 °C-on négy órán át végzett szárítást, majd 550 °C-on 30 percen át végzett hevítést követően meghatározva.
Az 1 %-os oldat pH-értékeLegalább 9,9 és legfeljebb 10,7.
Vízben nem oldódó anyagLegfeljebb 0,2 %.
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg, fluorban kifejezve.

E 450 a) - iv. Tetrakálium-difoszfát

LeírásSzíntelen kristályok vagy fehér, erősen higroszkopikus por.
TartalomLegalább 95 % K4P2O7.
P2O5-tartalomLegalább 42,0 % és legfeljebb 43,7 %.
Hevítési veszteségLegfeljebb 2 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítást, majd 550 °C-on 30 percen át végzett hevítést követően meghatározva.
Az 1 %-os oldat pH-értékeLegalább 10,0 és legfeljebb 10,7.
Vízben nem oldódó anyagLegfeljebb 0,2 %.
Fluorid (fluorban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg.

E 450 b) - i. Pentanátrium-trifoszfát

LeírásFehér, kissé higroszkopikus szemcsék vagy por. Vízmentes vagy hexahidrát formában fordul elő.
TartalomLegalább 85,0 % Na5P3O10 vagy Na5P3O10 · 6 H2O, a maradék elsősorban más nátrium-foszfátokból tevődik össze (E 450).
P2O5-tartalomLegalább 56,0 % és legfeljebb 58,0 % a vízmentes só esetében.
Legalább 43,0 % és legfeljebb 45,0 % hexahidrát esetében.
Hevítési veszteségLegfeljebb 0,5 % a vízmentes só esetén, és legfeljebb 23,5 % a hexahidrát esetén, mindkét esetben a 105 °C-on négy órán át végzett szárítást majd 550 °C-on 30 percen át végzett hevítést követően meghatározva.
Az 1 %-os oldat pH-értékeLegalább 9,3 és legfeljebb 10,1.
Vízben nem oldódó anyagLegfeljebb 0,2 %.
Fluorid (fluorban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg.

E 450 b) - ii. Pentakálium-trifoszfát

LeírásFehér, erősen higroszkopikus por.
TartalomLegalább 85,0 %-a K5P3O10, a maradék elsősorban más kálium-foszfátokból áll (E 450).
P2O5-tartalomLegalább 46,5 % és legfeljebb 48,0 %.
Hevítési veszteségLegfeljebbb 0,5 % a P2O5-tartalom alapján számítva, 105 °C-on négy órán át végzett szárítást, majd 550 °C-on 30 percen át végzett hevítést követően meghatározva.
Az 1 %-os oldat pH-értékeLegalább 9,3 és legfeljebb 10,1.
Vízben nem oldódó anyagLegfeljebb 2 %.
Fluorid (fluorban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg.

E 450 c) - i. Nátrium-polifoszfátok

Kémiai leírásLineárisan kondenzált polifoszforsavak nátriumsóinak heterogén keveréke, amelyek általános képlete: H(n + 2)PnO(3n + 1), ahol az „n” legalább 2.
LeírásFinom fehér porok vagy kristályok vagy színtelen üvegszerű lemezkék.
P2O5-tartalomLegalább 59,5 % és legfeljebb 70,0 % a hevített tartalomra vonatkoztatva.
Hevítési veszteségLegfeljebb 0,5 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítást, majd 550 °C-on 30 percen át végzett hevítést követően meghatározva.
Az 1 %-os oldat pH-értékeLegalább 3,6 és legfeljebb 9,0.
Vízben nem oldódó anyagLegfeljebb 0,2 %.
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg, fluorban kifejezve.
Gyűrűs foszfátokLegfeljebb 8 %.

E 450 c) - ii. Kálium-polifoszfátok

Kémiai leírásLineárisan kondenzált polifoszforsavak káliumsóinak heterogén keveréke, amelyek általános képlete: H(n + 2)PnO(3n + 1), ahol az „n” legalább 2.
LeírásFinom fehér porok vagy kristályok vagy színtelen üvegszerű lemezkék.
P2O5-tartalomLegalább 53,5 % és legfeljebb 61,5 %, a hevített tartalomra vonatkoztatva.
Hevítési veszteségLegfeljebb 2 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítást, majd 550 °C-on 30 percen át végzett hevítést követően meghatározva.
Az 1 %-os oldat pH-értékeLegfeljebb 7,8 (1).
Vízben nem oldódó anyagLegfeljebb 0,2 % (1)
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg, fluorban kifejezve.
Gyűrűs foszfátokLegfeljebb 8 %.
(1) Meghatározásához speciális vizsgálati módszer szükséges.

E 460 - i. Mikrokristályos cellulóz

Kémiai leírásA mikrokristályos cellulóz tisztított, részben depolimerizált cellulóz, amelyet rostos növényi anyagból közvetlenül kivont alfa-cellulóz savas hidrolízisével állítanak elő. Molekulatömege kb. 36 000.
LeírásFinom fehér, majdnem szagtalan por.
IllóanyagLegfeljebb 5 %, 105 °C-on tömegállandóságig végzett szárítást követően meghatározva.
pH-értékKb. 5 g-ot kell 40 ml széndioxid-mentes vízzel 20 percig rázni és centrifugálni kell. A felül úszó folyadék pH-értéke 5,5 és 7 között van.
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva.
Vízbenoldódó anyagokLegfeljebb 0,16 %.
Dietil-éterrel kivonható anyagokLegfeljebb 200 mg/kg.
KloridLegfeljebb 350 mg/kg, Cl-ban kifejezve.
SzulfátLegfeljebb 600 mg/kg, SO4-ban kifejezve.

E 460 - ii. Porított cellulóz

Kémiai leírásA porított cellulóz tisztított, mechanikus úton porított cellulóz, amelyet rostos növényi anyagból közvetlenül kivont alfa-cellulóz feldolgozásával állítanak elő. Molekulatömege 1,6 × 105 vagy nagyobb.
TulajdonságFehér, szagtalan por.
TartalomLegalább 92 % (C12H20O10)n.
IllóanyagLegfeljebb 7 %, 105 °C-on három órán át végzett szárítást követően meghatározva.
pH-érték5 g-ot kell 40 ml széndioxid-mentes vízzel 20 percig rázni, majd centrifugálni kell. A felül úszó folyadék pH-értéke 5,0 és 7,5 között van.
SzulfáthamuLegfeljebb 0,3 % 800 ± 25 oC-on meghatározva.
Vízben oldódó anyagokLegfeljebb 1 %.

E 461 - Metil-cellulóz

Kémiai leírásA metil-cellulóz közvetlenül rostos növényi anyagból nyert és metilcsoportokkal részlegesen éterezett cellulóz.
LeírásKissé higroszkopikus, fehér vagy enyhén sárgás vagy szürkés, szagtalan és íztelen, szemcsés vagy szálas por.
ÖsszegképletA polimerek az alábbi általános képlettel rendelkező, szubsztituenseket tartalmazó glükózanhidrid egységeket tartalmazzák:
C6H7O2(OR1) (OR2) (OR3),
ahol R1, R2, R3 bármelyike lehet az alábbiak egyike:
— H,
— CH3, vagy
— CH2CH2OH.
MolekulatömegKb. 20 000–380 000.
A szubsztituált csoportok típusaLegalább 25 % és legfeljebb 33 % a metoxicsoportok (-OCH3) aránya. Legfeljebb 5 % a hidroxi-etoxicsoportok (-OCH2CH2OH) aránya.
IllóanyagLegfeljebb 10 %, 105 °C-on tömegállandóságig végzett szárítást követően meghatározva.
SzulfáthamuLegfeljebb 1,5 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva.
Az 1 %-os oldat pH-értékeLegalább 5 és legfeljebb 8.

E 463 - Hidroxipropil-cellulóz

Kémiai leírásA hidroxipropil-cellulózt közvetlenül rostos növényi anyagból állítják elő, és részlegesen éterezik hidroxi-propil-csoportokkal.
LeírásKissé higroszkopikus, fehér vagy enyhén sárgás vagy szürkés, szagtalan és íztelen, szemcsés vagy szálas por.
ÖsszegképletA polimerek az alábbi általános képlettel rendelkező, szubsztituenseket tartalmazó glükóz-anhidrid egységeket tartalmazzák:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3),
ahol az R1, R2, R3 bármelyike lehet az alábbiak egyike:
— H,
— CH2CHOHCH3,
— CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3,
— CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3.
MolekulatömegKb. 30 000-től 1 000 000-ig.
A szubsztituált csoportok típusaLegalább 80,5 % a hidroxipropoxil-csoportok (-OCH2CHOHCH3) aránya illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva, ami glükózanhidrid-egységenként legfeljebb 4,6 hidroxipropil-csoporttal egyenértékű.
Az 1 %-os oldat pH-értékeLegalább 5,0 és legfeljebb 8,0.
IllóanyagLegfeljebb 10 %, 105 °C-on tömegállandóságig végzett szárítást követően meghatározva.
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva.

E 464 - Hidroxipropil-metil-cellulóz

Kémiai leírásA hidroxipropil-metil-cellulóz közvetlenül a rostos növényi anyagból nyert, hidroxipropil szubsztituenseket kis mértékben tartalmazó és metilcsoportokkal részlegesen éterezett cellulóz.
LeírásKissé higroszkopikus, fehér vagy enyhén sárgás vagy szürkés, szagtalan és íztelen, szemcsés vagy szálas por.
ÖsszegképletA polimerek az alábbi általános képlettel rendelkező, szubsztituenseket tartalmazó glukóz-anhidrid egységeket tartalmazzák:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3),
ahol R1, R2, R3 bármelyike lehet az alábbiak egyike:
— H,
— CH3,
— CH2CHOHCH3,
— CH2CHO (CH2CHOHCH3) CH3,
— CH2CHO[CH2CHO (CH2CHOHCH3) CH3]CH3.
MolekulatömegKb. 13 000-től 200 000-ig.
A szubsztituált csoportok típusaLegalább 19 % és legfeljebb 30 % metoxilcsoport (-OCH3) -tartalom, illetve legalább 3 % és legfeljebb 12 % hidroxipropil-csoport (-OCH2CHOHCH3) -tartalom, illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva.
Az 1 %-os oldat pH-értékeLegalább 5,0 és legfeljebb 8,0.
IllóanyagLegfeljebb 10 %, 105 °C-on tömegállandóságig végzett szárítást követően meghatározva.
SzulfáthamuLegfeljebb 1,5 % az 50 cP-nél nagyobb és legfeljebb 3,0 % az 50 cP-jű vagy ennél kisebb viszkozitású termékek esetén, 800 ± 25 °C-on meghatározva.

E 465 - Etil-metil-cellulóz

Kémiai leírásAz etil-metil-cellulóz közvetlenül rostos növényi anyagból nyert és metil- és etilcsoportokkal részlegesen éterezett cellulóz.
LeírásokKissé higroszkopikus, fehér vagy enyhén sárgás vagy szürkés, szagtalan és íztelen, szemcsés vagy szálas por.
ÖsszegképletA polimerek az alábbi általános képlettel rendelkező, szubsztituenseket tartalmazó glukóz-anhidrid egységeket tartalmazzák:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3),
ahol R1, R2, R3 bármelyike lehet az alábbiak egyike:
— H,
— CH3,
— CH2CH3.
MolekulatömegKb. 30 000-től 40 000-ig.
A szubsztituált csoportok típusaLegalább 14,5 % és legfeljebb 19,0 % az etoxicsoport (-OC2H5) -tartalom, és legalább 3,5 % és legfeljebb 6,5 % a metoxicsoport (-OCH3) -tartalom, illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva.
IllóanyagSzálas alak: legfeljebb 15 %. Porított alak: legfeljebb 10 %. Az értékeket 105 °C-on tömegállandóságig végzett szárítást követően határozzák meg.
SzulfáthamuLegfeljebb 0,6 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva.
Az 1 %-os oldat pH-értékeLegalább 5 és legfeljebb 8.

E 466 - Karboxi-metil-cellulóz

Kémiai leírásA karboxi-metil-cellulóz azon cellulóz karboxi-metil-éterének részleges nátriumsója, amely cellulózt közvetlenül rostos növényi anyagból állítják elő.
LeírásKissé higroszkopikus, fehér vagy enyhén sárgás vagy szürkés, szagtalan és íztelen, szemcsés vagy szálas por.
ÖsszegképletA polimerek az alábbi általános képlettel rendelkező, szubsztituenseket tartalmazó glukóz-anhidrid egységeket tartalmazzák:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3),
ahol R1, R2, R3 bármelyike lehet az alábbiak egyike:
— H,
— CH2COONa,
— CH2COOH.
MolekulatömegNagyobb, mint körülbelül 17 000 (a polimerizáció foka körülbelül 100).
TartalomLegalább 99,5 % karboxi-metil-cellulóz, illóanyagmentes tartalomra számítva.
Nátrium-klorid és nátrium-glikolátLegfeljebb 0,5 % összesen, és legfeljebb 0,4 % nátrium-glikolát.
A szubsztitúció fokaLegalább 0,2 és legfeljebb 1,0 karboxi-metilcsoport (-CH2COOH) glükózanhidrid-egységenként.
NátriumLegfeljebb 9,7 %, illóanyagmentes tartalomra vonatkoztatva.
IllóanyagLegfeljebb 12 %, 105 °C-on tömegállandóságig végzett szárítást követően meghatározva.
Az 1 %-os oldat pH-értékeLegalább 6 és legfeljebb 8,5.

E 470 - A zsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsói

Kémiai leírásAz étkezési zsírokban és olajokban előforduló zsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsói, amelyeket ehető zsíradékokból vagy lepárlással nyert étkezési zsírsavakból állítanak elő.
LeírásFehér vagy krémfehér könnyű porok, pelyhek vagy félszilárd anyagok.
El nem szappanosítható anyagLegfeljebb 2 %.
Szabad zsírsavakLegfeljebb 3 %, olajsavban becsülve.
Összes glicerin (kötött vagy szabad)Legfeljebb 10 %.
Szabad lúgLegfeljebb 0,1 %, NaOH-ban kifejezve.
Alkoholban nem oldódó anyagLegfeljebb 0,2 % (csak nátrium- és káliumsók).
IllóanyagLegfeljebb 3 %.
Nátrium-, kálium- és kalciumtartalomNátrium
Legalább 9,0 % és legfeljebb 14,0 %, Na2O-ban kifejezve.
Kálium
Legalább 13,0 % és legfeljebb 21,5 %, K2O-ban kifejezve.
Kalcium
Legalább 8,5 % és legfeljebb 13,0 % CaO-ban kifejezve.

E 471 - A zsírsavak mono- és digliceridjei

Kémiai leírásA zsírsavak mono- és digliceridjei a glicerinnek az étkezési zsírokban előforduló zsírsavakkal képzett mono-, di- és triésztereiből álló keverékből állnak. Kis mennyiségben szabad zsírsavakat és glicerint is tartalmazhatnak.
LeírásA termék a halványsárga-halványbarna olajos folyadéktól a fehér vagy kissé piszkosfehér, kemény, viaszos szilárd anyagig változhat. A szilárd változat előfordulhat pelyhek, porok és kisméretű gömbök formájában.
Mono-, diészter-tartalomLegalább 70 %.
Szabad zsírsavakLegfeljebb 3 %, olajsavban becsülve.
Szabad glicerinLegfeljebb 7 %.
Összes glicerinLegalább 16 % és legfeljebb 33 %.
PoliglicerinekLegfeljebb 4 % diglicerin és legfeljebb 1 % nagyobb poliglicerinek, mindkét érték az összes glicerintartalmon alapul.
VízLegfeljebb 2 % (Karl Fischer).
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva.
Megjegyzés: E követelmények az E 470 nélküli terméken alapulnak.

E 472 a) - A zsírsavak mono- és digliceridjeinek ecetsavészterei

Kémiai leírásA glicerinnek az ecetsavval és az étkezési zsírokban előforduló zsírsavakkal alkotott észterei. Kis mennyiségben szabad glicerint, szabad zsírsavakat, szabad ecetsavat és szabad glicerideket is tartalmazhatnak.
LeírásA tiszta, cseppfolyós folyadékoktól a szilárd anyagokig változó halmazállapotúak, a fehértől a halványsárgáig változó színűek.
Az összes ecetsavtartalomLegalább 9 % és legfeljebb 32 %.
Szabad zsírsavak (és ecetsav)Legfeljebb 3 %, olajsavban becsülve.
Szabad glicerinLegfeljebb 2 %.
Összes glicerinLegalább 14 % és legfeljebb 31 %.
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva.

E 472 b) - A zsírsavak mono- és digliceridjeinek tejsav-észterei

Kémiai leírásA glicerinnek a tejsavval és az étkezési zsírokban előforduló zsírsavakkal képzett észterei. Kis mennyiségben szabad glicerint, szabad zsírsavakat, szabad tejsavat és szabad glicerideket is tartalmazhatnak.
LeírásA puhától a keményig változó, viaszos szilárd anyagok.
Az össz-tejsavtartalomLegalább 13 % és legfeljebb 45 %.
Szabad zsírsavakLegfeljebb 3 %, olajsavban becsülve.
Szabad glicerinLegfeljebb 2 %.
Összes glicerinLegalább 13 % és legfeljebb 30 %.
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva.
Megjegyzés: E követelmények az E 470 nélküli terméken alapulnak.

E 472 c) - A zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei

Kémiai leírásA glicerinnek a citromsavval és az étkezési zsírokban és olajokban előforduló zsírsavakkal képzett észterei. Kis mennyiségben szabad glicerint, szabad zsírsavakat, szabad citromsavat és szabad glicerideket is tartalmazhatnak. Ezeket nátrium-hidroxiddal vagy kálium-hidroxiddal részben vagy teljesen közömbösíteni lehet.
LeírásA sárgától a világosbarnáig változó folyadékok vagy viaszos, szilárd vagy félszilárd halmazállapotú anyagok.
Összes citromsavtartalomLegalább 13 % és legfeljebb 50 %.
Szabad zsírsavakLegfeljebb 3 %, olajsavban becsülve.
Szabad glicerinLegfeljebb 2 %.
Összes glicerinLegalább 11 % és legfeljebb 29 %.
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 % a nem semlegesített és legfeljebb 10,0 % a részlegesen vagy teljesen semlegesített vegyületekből álló termékek esetén, 800 ± 25 °C-on meghatározva.
Az 1 %-os oldat pH-értékeLegalább 3 és legfeljebb 7,3.

E 472 d) - A zsírsavak mono- és digliceridjeinek borkősav-észterei

Kémiai leírásA glicerinnek a borkősavval (E 334) és az étkezési zsírokban előforduló zsírsavakkal képzett észterei. Kis mennyiségben szabad glicerint, szabad zsírsavakat, szabad borkősavat és szabad glicerideket is tartalmazhatnak.
LeírásA sűrű, viszkózus folyadékoktól a kemény sárga viaszokig változóak.
Összes borkősavtartalomLegalább 15 % és legfeljebb 50 %.
Szabad zsírsavakLegfeljebb 3 %, olajsavban becsülve.
Szabad glicerinLegfeljebb 2 %.
Összes glicerinLegalább 12 % és legfeljebb 29 %.
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva.

E 472 e) - A zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei

Kémiai leírásA glicerinnek (az E 334 borkősavból kinyert) mono- és diacetil-borkősavval és az étkezési zsírokban előforduló zsírsavakkal képzett észterei. Kis mennyiségben szabad glicerint, szabad zsírsavakat, szabad borkősavat és ecetsavat, valamint ezek keverékeit, és szabad glicerideket is tartalmazhatnak.
LeírásA sűrű, viszkózus folyadékoktól a zsírszerű konzisztencián keresztül a sárga viaszokig változóak, amelyek a nedves levegőn ecetsavat felszabadítva hidrolizálnak.
Összes borkősavtartalomLegalább 10 % és legfeljebb 40 %.
Összes ecetsavtartalomLegalább 8 % és legfeljebb 32 %.
Szabad zsírsavakLegfeljebb 3 %, olajsavban becsülve.
Szabad glicerinLegfeljebb 2 %.
Összes glicerinLegalább 11 % és legfeljebb 28 %.
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva.

E 472 f) - A zsírsavak mono- és digliceridjeinek kevert ecetsav- és borkősav-észterei

Kémiai leírásA glicerinnek az ecetsavval és a borkősavval (E 334) és az étkezési zsírokban előforduló zsírsavakkal képzett észterei. Kis mennyiségben szabad glicerint, szabad zsírsavakat, szabad ecetsavat és borkősavat, valamint szabad glicerideket is tartalmazhatnak.
LeírásA tiszta, cseppfolyós folyadékoktól a szilárd anyagokig, a fehértől a halványsárga színűkig változóak.
Összes ecetsavtartalomLegalább 10 % és legfeljebb 20 %.
Összes borkősavtartalomLegalább 20 % és legfeljebb 40 %.
Szabad ecetsavLegalább 5,5 % és legfeljebb 8,5 %.
Szabad borkősavLegfeljebb 1 %.
Szabad zsírsavakLegfeljebb 3 %, olajsavban becsülve.
Szabad glicerinLegfeljebb 2 %.
Összes glicerinLegalább 12 % és legfeljebb 27 %.
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva.

E 473 - A zsírsavak cukorészterei

Kémiai leírásAlapvetően a szacharóznak az étkezési zsírokban előforduló zsírsavakkal képzett mono- és diészterei. Ezeket szacharózból és az étkezési zsírok zsírsavaival képzett metil- és etilészterekből vagy cukorgliceridekből lehet kivonni. Szerves oldószerként csak dimetil-szulfoxidot, dimetil-formamidot, etilacetátot, izopropanolt, izobutanolt és metil-etil-ketont lehet felhasználni az előállításukhoz.
LeírásPuha, szilárd halmazállapotú anyagok, kemény gélek, vagy a fehértől a szürkésfehérig változó porok.
Összes szacharóz-zsírsavészter-tartalomLegalább 80 %.
Összes gliceridtartalomLegfeljebb 20 %.
Szabad szacharóztartalomLegfeljebb 5 %.
Szabad zsírsavakLegfeljebb 3 %, olajsavban becsülve.
SzulfáthamuLegfeljebb 2 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva.
Dimetil-szulfoxid-tartalomLegfeljebb 2 mg/kg.
Dimetil-formamid-tartalomLegfeljebb 1 mg/kg.
MetanoltartalomLegfeljebb 10 mg/kg.
Izobutanol-tartalomLegfeljebb 10 mg/kg.
Metil-etil-keton-tartalomLegfeljebb 10 mg/kg.
Összes etilacetát- és izopropanol-tartalomLegfeljebb 350 mg/kg, egyedileg vagy keverten.
Megjegyzés: E követelmények az E 470 nélküli terméken alapulnak.

E 474 - Cukorgliceridek

Kémiai leírásA cukorglicerideket szacharóz, valamint étkezési zsírok és olajok reakciója révén állítják elő úgy, hogy alapvetően a szacharóz és a zsírsavak mono- és diésztereinek, valamint az étkezési célú olajokból és zsíradékokból származó maradék mono-, di- és triglicerideknek az elegyét hozzák létre. Előállításukhoz szerves oldószerként csak ciklohexánt, dimetil-formamidot, etilacetátot, izobutanolt és izopropanolt lehet felhasználni.
LeírásPuha, szilárd halmazállapotú masszák, kemény gélek, vagy fehér-piszkosfehér porok.
Összes szacharóz- zsírsavészter-tartalomLegalább 40 % és legfeljebb 60 %.
Összes gliceridtartalomLegalább 40 % és legfeljebb 60 %.
Szabad szacharóztartalomLegfeljebb 5 %.
Szabad zsírsavakLegfeljebb 3 %, olajsavban becsülve.
SzulfáthamuLegfeljebb 2 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva.
Dimetil-formamid-tartalomLegfeljebb 1 mg/kg.
Metanol-tartalomLegfeljebb 10 mg/kg.
Összes etil-acetát- és izopropanol-tartalomLegfeljebb 350 mg/kg, egyedileg vagy keverten.
Összes ciklohexán- és izobutanol-tartalomLegfeljebb 10 mg/kg, egyedileg vagy keverten.
Megjegyzés: E követelmények az E 470 nélküli terméken alapulnak.

E 475 - A nem polimerizált zsírsavak poliglicerin-észterei

Kémiai leírásA zsírsavak poliglicerin-észtereit a poliglicerinnek az étkezési zsírokkal vagy az étkezési zsírokban előforduló zsírsavakkal végzett észterezésével állítják elő. A poliglicerin-rész döntően di-, tri- és tetraglicerinből áll, és a poliglicerin legfeljebb 10 %, amely egyenlő vagy nagyobb, mint a heptaglicerin
LeírásSárga vagy világosbarna folyadékok vagy félszilárd anyagok.
Összes zsírsavészter-tartalomLegalább 90 %
Szabad zsírsavakLegfeljebb 6 %, olajsavban számítva.
Összes glicerin és poliglicerinLegalább 18 % és legfeljebb 60 %.
Szabad glicerin és poliglicerinLegfeljebb 7 %.
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva.
Megjegyzés: E követelmények az E 470 nélküli terméken alapulnak.

E 477 - A zsírsavak propán-1,2-diol-észterei

Kémiai leírásElsősorban az étkezési zsírokban előforduló zsírsavak propán-1,2-diol mono- és diésztereinek keverékei alkotják. Az alkohol rész kizárólag propán-1,2-diolt tartalmaz, dimerrel és nyomokban trimerrel kiegészülve. Az étkezési zsírsavakon kívül más szerves savak nincsenek benne.
LeírásViaszos fehér pelyhek, gömböcskék vagy szilárd anyagok.
Összes zsírsavészter-tartalomLegalább 85 %.
Szabad propán-1,2-diolLegfeljebb 5 %.
A propán-1,2-diol dimerje és trimerjeLegfeljebb 0,5 %.
Szabad zsírsavakLegfeljebb 6 %, olajsavban számítva.
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva
Összes propán-1,2Legalább 11 % és legfeljebb 31 %.
Megjegyzés: E követelmények az E 470 nélküli terméken alapulnak.

E 481 - Nátrium-sztearoil-2-laktilát

Kémiai leírásSztearoil-laktilsavak nátriumsóinak, valamint más kapcsolódó savak kis mennyiségű nátriumsóinak elegye, amelyet sztearinsav és tejsav reakciójával állítanak elő. A felhasznált sztearinsavban való jelenlétük folytán, szabad vagy észterezett formában, egyéb étkezési zsírsavak ugyancsak jelen lehetnek.
LeírásKrémszínű por vagy morzsolódó szilárd anyag, jellegzetes szaggal.
NátriumtartalomLegalább 2,5 % vagy legfeljebb 5 %.
ÉszterszámLegalább 90 és legfeljebb 190 mg KOH/g.
Összes tejsav (szabad és lekötött)Legalább 15 % és legfeljebb 40 %.
Savassági fokLegalább 60 és legfeljebb 130 mg KOH/g.

E 482 - Kalcium-sztearoil-2-laktilát

Kémiai leírásSztearoil-tejsavak kalciumsóinak valamint más kapcsolódó savak kis mennyiségű kalciumsóinak elegye, amelyet sztearinsav és tejsav reakciójával állítanak elő. A felhasznált sztearinsavban való jelenlétük folytán, szabad vagy észterezett formában, egyéb étkezési zsírsavak ugyancsak jelen lehetnek.
LeírásFehér vagy enyhén sárgás por, vagy morzsolódó szilárd anyag, jellegzetes szaggal.
KalciumtartalomLegalább 1,0 % és legfeljebb 5,2 %.
ÉszterszámLegalább 125 és legfeljebb 190 mg KOH/g.
Összes tejsav (szabad és lekötött)Legalább 15 % és legfeljebb 40 %.
Savassági fokLegalább 50 és legfeljebb 130 mg KOH/g.

E 483 - Sztearil-tartarát

Kémiai leírásA sztearil-tartarátot a borkősavnak (E 334) a sztearil alkohollal végzett észterezésével állítják elő. Főleg diészterek alkotják, valamint kisebb mennyiségben monoészter, borkősav és sztearilalkohol található benne. Egyéb észterek is jelen lehetnek a sztearil alkoholban felhasznált alkoholoknak köszönhetően, amelyek a sztearinsavon kívüli étkezési zsírsavakból származnak.
LeírásKrémszínű, zsíros szilárd anyag (25 °C-on).
Összes észtertartalomLegalább 90 %.
Összes borkősav-tartalomLegalább 18 % vagy legfeljebb 35 %.
El nem szappanosítható anyagLegalább 77 % és legfeljebb 83 %.
Olvadáspont- tartomány67–77 °C.
ÉszterszámLegalább 163 és legfeljebb 180 mg KOH/g.
JódszámLegfeljebb 4 (Wijs).
Savassági fokLegfeljebb 6 mg KOH/g.
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 °C-on meghatározva.

( 1 ) HL L 197., 1978.7.22., 22. o.

( 2 ) HL L 189., 1974.7.12., 1. o.

( 3 ) HL L 223., 1978.8.14., 30. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31978L0663 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31978L0663&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01978L0663-19920229 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01978L0663-19920229&locale=hu

Tartalomjegyzék