BH 1979.4.146 Az igazságügyi szakértő szakvéleményében az ügyfélre nézve sérelmes megállapítás miatt rágalmazás címén tett feljelentés esetén az eljárást - a személyes meghallgatás mellőzésével - már az előkészítés szakában meg kell szüntetni [Be. 170. § (1) bek. a) pont, 317. §, Btk. 266. §].

A járásbíróság a személyes meghallgatás mellőzésével meghozott végzésével a feljelentett ellen becsületsértés vétsége miatt indított büntető ügyben az eljárást megszüntette. A megállapított tényállás lényege a következő.

A felperes - a későbbi feljelentő - a járásbíróság előtt pert indított volt férje ellen a házastársi tartásdíj megállapítása iránt.

A járásbíróság az ügyben szakértőként rendelte el az utóbbi feljelentett igazságügyi orvosszakértőt. A szakértő által beterjesztett szakvéleményt a bíróság elfogadta a polgári perben a tényállás megállapításának alapjául és a felperes keresetét mint alaptalant elutasította.

A felperes az ítélet ellen fellebbezéssel élt a megyei bírósághoz, amely a járásbíróság ítéletét helyben hagyta.

A felperes ezt követően feljelentést tett a járásbíróságon az orvosszakértő ellen becsületsértés vétsége miatt. Feljelentésében arra hivatkozott, hogy a szakértő a szakvéleményében vele szemben becsületsértő kifejezéseket használt, amikor személyiségét akként jellemezte, hogy úgynevezett "hisztis gyermek volt", nála fokozatosan kóros személyiség fejlődés alakult ki, paranoid, enyhén üldöztetéses jelleggel", "indulatos, támadó magatartású", "tüskés személyisége miatt beilleszkedési nehézségei miatt nehezen tud megmaradni egy adott munkahelyen hosszabb időtartamra".

A járásbíróság bűncselekményt nem látott megállapíthatónak.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére