32006D0771(01)[1]

2006/771/EK: A Bizottság határozata ( 2006. november 9. ) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról (az értesítés a C(2006) 5304. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. november 9.)

a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról

(az értesítés a C(2006) 5304. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/771/EK)

1. cikk

E határozat célja, hogy összehangolja a frekvenciasávokat és a vonatkozó műszaki paramétereket a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum elérhetősége és a hatékony használata érdekében, hogy ezek az eszközök kihasználhassák a 2000/299/EK bizottsági határozat szerinti 1. osztályba tartozó minősítés előnyeit.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

1. "kis hatótávolságú eszköz": olyan kis teljesítményű és kis hatótávolságú rádióadó, ami egy- vagy kétirányú kommunikációt biztosít;

2. "interferenciamentes és nem védett": más rádiótávközlési szolgálat számára nem okozhat káros zavart, továbbá nem lehet követeléssel fellépni más rádiótávközlési szolgálatok által keltett káros zavarok elleni védelem érdekében;

3. "kis hatótávolságú eszköz kategóriája" a frekvenciasávot hasonló műszaki spektrum-hozzáférési mechanizmusok útján vagy hasonló felhasználási forgatókönyvek alapján használó kis hatótávolságú eszközök csoportja.

3. cikk

(1) A tagállamok az e határozat mellékletében meghatározott konkrét feltételekkel és végrehajtási határidőig nem kizárólagos, interferenciamentes és nem védett alapon kijelölik és elérhetővé teszik a frekvenciasávokat a meghatározott kategóriájú kis hatótávolságú eszközök számára.

(2) Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok élhetnek a rádióspektrum-határozat 4. cikkének (5) bekezdése által nyújtott lehetőségekkel.

(3) Ez a határozat nem sérti a tagállamok jogait arra nézve, hogy a frekvenciasávok használatát az e határozat mellékletében meghatározottaknál kevésbé szigorú feltételekkel vagy harmonizált kategóriába nem tartozó kis hatótávolságú eszközök számára engedélyezzék, amennyiben ez nem akadályozza meg és nem korlátozza az adott kategóriába tartozó kis hatótávolságú eszközöknek az e határozat mellékletében előírt megfelelő olyan műszaki és üzemi feltételek melletti működését, amelyek lehetővé teszik a spektrum meghatározott részének az ugyanazon kategóriába tartozó kis hatótávolságú eszközök általi megosztott, nem kizárólagos és különböző célú használatát.

4. cikk

A tagállamok ellenőrzik a meghatározott frekvenciasávok használatát, és megállapításaikat jelentik a Bizottság számára a határozat rendszeres és megfelelő időben történő felülvizsgálatának lehetővé tétele érdekében.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

Kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciasávjai és műszaki paraméterei

SorszámFrekvenciasáv [i]Kis hatótávolságú eszköz kategóriája [ii]Maximális adóteljesítmény/maximális térerősség/maximális teljesítménysűrűség [iii]További paraméterek (csatornákra és/vagy csatorna-hozzáférésre és -foglalásra vonatkozó követelmények) [iv]A használatra vonatkozó egyéb korlátozások [v]Végrehajtási határidő
1.9–59,750 kHzInduktív eszközök [14]72 dΒμΑ/m 10 m távolságban2014. július 1.
2.9–315 kHzAktív beültethető orvostechnikai eszközök [1]30 dΒμΑ/m 10 m távolságbanA kitöltési tényező határértéke [vi]: 10 %.Ezek a használati feltételek kizárólag az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkoznak [7].2014. július 1.
3.59,750–60,250 kHzInduktív eszközök [14]42 dΒμΑ/m 10 m távolságban2014. július 1.
4.60,250–74,750 kHzInduktív eszközök [14]72 dBμA/m 10 m távolságban2014. július 1.
5.74,750–75,250 kHzInduktív eszközök [14]42 dBμA/m 10 m távolságban2014. július 1.
6.75,250–77,250 kHzInduktív eszközök [14]72 dBμA/m 10 m távolságban2014. július 1.
7.77,250–77,750 kHzInduktív eszközök [14]42 dBμA/m 10 m távolságban2014. július 1.
8.77,750–90 kHzInduktív eszközök [14]72 dBμA/m 10 m távolságban2014. július 1.
9.90–119 kHzInduktív eszközök [14]42 dBμA/m 10 m távolságban2014. július 1.
10.119–128,6 kHzInduktív eszközök [14]66 dBμA/m 10 m távolságban2014. július 1.
11.128,6–129,6 kHzInduktív eszközök [14]42 dBμA/m 10 m távolságban2014. július 1.
12.129,6–135 kHzInduktív eszközök [14]66 dBμA/m 10 m távolságban2014. július 1.
13.135–140 kHzInduktív eszközök [14]42 dBμA/m 10 m távolságban2014. július 1.
14.140–148,5 kHzInduktív eszközök [14]37,7 dΒμΑ/m 10 m távolságban2014. július 1.
15.148,5–5 000 kHz [17]Induktív eszközök [14]– 15 dΒμΑ/m 10 m távolságban minden 10 kHz-es sávszélességben.
Továbbá a 10 kHz-et meghaladó sávszélességben működő rendszerekre az összes térerő – 5 dΒμΑ/m 10 m távolságban.
2014. július 1.
17.400–600 kHzRádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök [12]– 8 dΒμΑ/m 10 m távolságban2014. július 1.
18.456,9–457,1 kHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]7 dBμA/m 10 m távolságbanEzek a használati feltételek kizárólag a betemetett áldozatok és értéktárgyak felkutatására szolgáló eszközökre vonatkoznak.2014. július 1.
19.984–7 484 kHzKözlekedési és forgalmi telematikai eszközök [13]9 dΒμΑ/m 10 m távolságbanA kitöltési tényező határértéke [vi]: 1 %.Ezek a használati feltételek kizárólag a vonatok jelenlétében történő Eurobalise-átvitelre és a 27 MHz sávban történő energia-távtáplálásra vonatkoznak.2014. július 1.
20.3 155 –3 400 kHzInduktív eszközök [14]13,5 dΒμΑ/m 10 m távolságban2014. július 1.
21.5 000 –30 000 kHz [18]Induktív eszközök [14]– 20 dΒμΑ/m 10 m távolságban minden 10 kHz-es sávszélességben. Továbbá a 10 kHz-et meghaladó sávszélességben működő rendszerekre az összes térerő – 5 dΒμΑ/m 10 m távolságban.2014. július 1.
22.6 765 –6 795 kHzInduktív eszközök [14]42 dΒμΑ/m 10 m távolságban2014. július 1.
23.7 300 –23 000 kHzKözlekedési és forgalmi telematikai eszközök [13]– 7 dΒμΑ/m 10 m távolságbanOlyan antennakorlátozások alkalmazandók, melyek a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű teljesítményt biztosítanak.Ezek a használati feltételek kizárólag a vonatok jelenlétében történő Euroloop-átvitelre és a 27 MHz sávban történő energia-távtáplálásra vonatkoznak.2014. július 1.
24.7 400 –8 800 kHzInduktív eszközök [14]9 dΒμΑ/m 10 m távolságban2014. július 1.
25.10 200 –11 000 kHzInduktív eszközök [14]9 dΒμΑ/m 10 m távolságban2014. július 1.
27a.13 553 –13 567 kHzInduktív eszközök [14]42 dΒμΑ/m 10 m távolságban2014. július 1.
27b.13 553 –13 567 kHzRádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök [12]60 dΒμΑ/m 10 m távolságbanA valamennyi kombinált frekvenciaszegmensre vonatkozó átviteli maszknak és antennakövetelménynek legalább a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval egyenértékűnek kell lennie.2014. július 1.
27c.13 553 –13 567 kHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]42 dΒμΑ/m 10 m távolságban2014. július 1.
28.26 957 –27 283 kHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]10 mW effektív kisugárzott teljesítmény (ERP)2014. július 1.
29.26 990 –27 000 kHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]100 mW ERPA kitöltési tényező határértéke [vi]: 0,1 %.
A járműmodellek rádió-távirányítóira nem vonatkozik kitöltésitényező-korlátozás [11].
2014. július 1.
30.27 040 –27 050 kHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]100 mW ERPA kitöltési tényező határértéke [vi]: 0,1 %.
A járműmodellek rádió-távirányítóira nem vonatkozik kitöltésitényező-korlátozás [11].
2014. július 1.
31.27 090 –27 100 kHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]100 mW ERPA kitöltési tényező határértéke [vi]: 0,1 %.
A járműmodellek rádió-távirányítóira nem vonatkozik kitöltésitényező-korlátozás [11].
2014. július 1.
32.27 140 –27 150 kHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]100 mW ERPA kitöltési tényező határértéke [vi]: 0,1 %.
A járműmodellek rádió-távirányítóira nem vonatkozik kitöltésitényező-korlátozás [11].
2014. július 1.
33.27 190 –27 200 kHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]100 mW ERPA kitöltési tényező határértéke [vi]: 0,1 %.
A járműmodellek rádió-távirányítóira nem vonatkozik kitöltésitényező-korlátozás [11].
2014. július 1.
34.30–37,5 MHzAktív beültethető orvostechnikai eszközök [1]1 mW ERPA kitöltési tényező határértéke [vi]: 10 %.Ezek a használati feltételek kizárólag a vérnyomásmérésre szolgáló, különösen alacsony teljesítményű orvosi membrán-implantátumokra vonatkoznak, amelyek megfelelnek az aktív beültethető orvostechnikai eszközök [7] 90/385/EGK irányelvben foglalt meghatározásának.2014. július 1.
35.40,66–40,7 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]10 mW ERP2018. január 1.
36.87,5–108 MHzNagy kitöltési tényezőjű/folyamatos átvitelt végző eszközök [8]50 nW ERPCsatornaosztás: legfeljebb 200 kHz.Ezek a használati feltételek kizárólag az analóg frekvenciamodulációs (FM) vezeték nélküli hangátviteli és folyamatos adatátvitelt biztosító (streaming) multimédiás adóberendezésekre vonatkoznak.2014. július 1.
37a.169,4–169,475 MHzHallássegítő eszközök (ALD) [4]500 mW ERPCsatornaosztás: legfeljebb 50 kHz.2014. július 1.
37c.169,4–169,475 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]500 mW ERPCsatornaosztás: legfeljebb 50 kHz. A kitöltési tényező határértéke [vi]: 1,0 %. A mérőeszközök [5] esetében a kitöltési tényező határértéke [vi] 10,0 %.2014. július 1.
38.169,4–169,4875 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]10 mW ERPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű. A kitöltési tényező határértéke [vi]: 0,1 %.2014. július 1.
39a.169,4875–169,5875 MHzHallássegítő eszközök (ALD) [4]500 mW ERPCsatornaosztás: legfeljebb 50 kHz.2014. július 1.
39b.169,4875–169,5875 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]10 mW ERPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű. A kitöltési tényező határértéke [vi]: 0,001 %.
Helyi idő szerint 00:00 és 06:00 óra között a kitöltési tényező határértékére [vi] 0,1 % alkalmazható.
2014. július 1.
40.169,5875–169,8125 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]10 mW ERPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű. A kitöltési tényező határértéke [vi]: 0,1 %.2014. július 1.
82.173,965–216 MHzHallássegítő eszközök (ALD) [4]10 mW ERPHangolható tartomány [25]. Csatornaosztás: legfeljebb 50 kHz. Az ALD-eszköztől 1,5 méteres távolságra elhelyezkedő DAB vevőkészülék védelmének biztosításához 35 dBμV/m-es küszöbérték szükséges, a DAB jelerősség méréseinek alapján az ALD működési területen. Az ALD-eszköznek minden esetben legalább 300 kHz távolságban kell működnie egy foglalt DAB csatorna szélétől.
Olyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.
2018. január 1.
41.401–402 MHzAktív beültethető orvostechnikai eszközök [1]25 μW ERPCsatornaosztás: 25 kHz. A sávszélesség legfeljebb 100 kHz-re való növelése érdekében az egyes adókészülékek egyesíthetik a szomszédos csatornákat. Olyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű. Ehelyett 0,1 %-os kitöltésitényező-határérték [vi] is alkalmazható.Ezek a használati feltételek csak a kifejezetten az aktív beültethető orvostechnikai eszközök [7] közötti, nem beszédátvitelt szolgáló digitális kommunikáció céljára kifejlesztett rendszerekre és/vagy a testre erősített vagy más, az emberi testen kívül elhelyezkedő, idő szempontjából nem kritikus, az egyes betegekre vonatkozó élettani információ átvitelére szolgáló eszközökre vonatkoznak.2014. július 1.
42.402–405 MHzAktív beültethető orvostechnikai eszközök [1]25 μW ERPCsatornaosztás: 25 kHz. A sávszélesség legfeljebb 300 kHz-re való növelése érdekében az egyes adókészülékek egyesíthetik a szomszédos csatornákat. Egyéb spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikák, valamint 300 kHz-nél nagyobb sávszélesség is alkalmazható, amennyiben biztosítható legalább a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákénak megfelelő teljesítmény; így garantálható a többi felhasználóval, különösen a meteorológiai rádiószondákkal való összeférhetőség.Ezek a használati feltételek kizárólag az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkoznak [7].2014. július 1.
43.405–406 MHzAktív beültethető orvostechnikai eszközök [1]25 μW ERPCsatornaosztás: 25 kHz. A sávszélesség legfeljebb 100 kHz-re való növelése érdekében az egyes adókészülékek egyesíthetik a szomszédos csatornákat. Olyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű. Ehelyett 0,1 %-os kitöltésitényező-határérték [vi] is alkalmazható.Ezek a használati feltételek csak a kifejezetten az aktív beültethető orvostechnikai eszközök [7] közötti, nem beszédátvitelt szolgáló digitális kommunikáció céljára kifejlesztett rendszerekre és/vagy a testre erősített vagy más, az emberi testen kívül elhelyezkedő, idő szempontjából nem kritikus, az egyes betegekre vonatkozó élettani információ átvitelére szolgáló eszközökre vonatkoznak.2014. július 1.
44a.433,05–434,04 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]1 mW ERP és – 13 dBm/10 kHz teljesítménysűrűség a 250 kHz-et meghaladó modulációs sávszélesség eseténA beszédátvitel korszerű zavarcsökkentő technikákkal engedélyezett.A hang- és a videoátvitel nem megengedett.2014. július 1.
44b.433,05–434,04 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]10 mW ERPA kitöltési tényező határértéke [vi]: 10 %.A beszédátvitel kivételével analóg hangátvitel nem megengedett. Analóg videoátvitel nem megengedett.2014. július 1.
45a.434,04–434,79 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]1 mW ERP és – 13 dBm/10 kHz teljesítménysűrűség a 250 kHz-et meghaladó modulációs sávszélesség eseténA beszédátvitel korszerű zavarcsökkentő technikákkal engedélyezett.A hang- és a videoátvitel nem megengedett.2014. július 1.
45b.434,04–434,79 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]10 mW ERPA kitöltési tényező határértéke [vi]: 10 %.A beszédátvitel kivételével analóg hangátvitel nem megengedett. Analóg videoátvitel nem megengedett.2014. július 1.
45c.434,04–434,79 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]10 mW ERPA kitöltési tényező határértéke [vi]: 100 % 25 kHz-et meg nem haladó csatornaosztás esetén. A beszédátvitel korszerű zavarcsökkentő technikákkal engedélyezett.A hang- és a videoátvitel nem megengedett.2014. július 1.
83.446,0–446,2 MHzPMR446 [21]500 mW ERPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.2018. január 1.
46a.863–865 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]25 mW ERPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű. Ehelyett 0,1 %-os kitöltésitényező-határérték [vi] is alkalmazható.2018. január 1.
46b.863–865 MHzNagy kitöltési tényezőjű/folyamatos átvitelt végző eszközök [8]10 mW ERPEzek a használati feltételek kizárólag a vezeték nélküli hangátviteli és folyamatos adatátvitelt biztosító (streaming) multimédiás eszközökre vonatkoznak.2014. július 1.
84.863–868 MHzSzélessávú adatátviteli eszközök [16]25 mW ERPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.
Sávszélesség: ≤ 1 MHz.
Kitöltési tényező [vi]: ≤ 10 % a hálózati hozzáférési pontok esetében [26].
Kitöltési tényező [vi]: ≤ 2,8 % egyébként
Ezek a használati feltételek kizárólag adathálózatokban használt szélessávú kis hatótávolságú eszközökre vonatkoznak. [26]2018. január 1.
47.865–868 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]25 mW ERPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű. Ehelyett 1 %-os kitöltésitényező-határérték [vi] is alkalmazható.A beszédátvitel kivételével analóg hangátvitel nem megengedett. Analóg videoátvitel nem megengedett.2014. július 1.
47a.865–868 MHzRádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök [12]2 W ERP
2 W ERP-vel történő lekérdezés kizárólag a négy, 865,7 MHz-es, 866,3 MHz-es, 866,9 MHz-es és 867,5 MHz-es középfrekvenciájú csatornán belül engedélyezettek, egyenként 200 kHz-es maximális sávszélességgel.
A 2006/804/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezésének időpontja előtt forgalomba hozott RFID lekérdező eszközök szerzett jogok tárgyaként kezelendők, azaz folyamatosan tovább használhatók a 2006/804/EK határozatban annak hatályon kívül helyezése előtt rögzített rendelkezésekkel összhangban.
Olyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.2018. január 1.
47b.865–868 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]500 mW ERP
Átvitelek kizárólag a 865,6–865,8 MHz, 866,2–866,4 MHz, 866,8–867,0 MHz és 867,4–867,6 MHz sávokban engedélyezettek.
Adaptív teljesítményszabályozó (APC) szükséges. Másik lehetőségként olyan egyéb zavarcsökkentő technikák is alkalmazhatók, amelyek legalább egyenértékű spektrumkompabilitási szintet biztosítanak.
Olyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.
Sávszélesség: ≤ 200 kHz.
Kitöltési tényező [vi]: ≤ 10 % a hálózati hozzáférési pontok esetében [26].
Kitöltési tényező [vi]: ≤ 2,5 % egyébként.
Ezek a használati feltételek kizárólag az adathálózatokra vonatkoznak. [26]2018. január 1.
48.868–868,6 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]25 mW ERPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű. Ehelyett 1 %-os kitöltésitényező-határérték [vi] is alkalmazható.Analóg videoátvitel nem megengedett.2014. július 1.
49.868,6–868,7 MHzKis kitöltési tényezőjű/nagy megbízhatóságú eszközök [15]10 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz. A teljes frekvenciasávot egy csatornaként is lehet nagysebességű adatátvitelhez használni.
A kitöltési tényező határértéke [vi]: 1,0 %.
Ezek a használati feltételek kizárólag a riasztórendszerekre vonatkoznak. [22]2014. július 1.
50.868,7–869,2 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]25 mW ERPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű. Ehelyett 0,1 %-os kitöltésitényező-határérték [vi] is alkalmazható.Analóg videoátvitel nem megengedett.2014. július 1.
51.869,2–869,25 MHzKis kitöltési tényezőjű/nagy megbízhatóságú eszközök [15]10 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz. A kitöltési tényező határértéke [vi]: 0,1 %.Ezek a használati feltételek kizárólag a személyi riasztóeszközökre vonatkoznak [6].2014. július 1.
52.869,25–869,3 MHzKis kitöltési tényezőjű/nagy megbízhatóságú eszközök [15]10 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz. A kitöltési tényező határértéke [vi]: 0,1 %.Ezek a használati feltételek kizárólag a riasztórendszerekre vonatkoznak. [22]2014. július 1.
53.869,3–869,4 MHzKis kitöltési tényezőjű/nagy megbízhatóságú eszközök [15]10 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz. A kitöltési tényező határértéke [vi]: 1,0 %.Ezek a használati feltételek kizárólag a riasztórendszerekre vonatkoznak. [22]2014. július 1.
54.869,4–869,65 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]500 mW ERPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű. Ehelyett 10 %-os kitöltésitényező-határérték [vi] is alkalmazható.Analóg videoátvitel nem megengedett.2014. július 1.
55.869,65–869,7 MHzKis kitöltési tényezőjű/nagy megbízhatóságú eszközök [15]25 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz. A kitöltési tényező határértéke [vi]: 10 %.Ezek a használati feltételek kizárólag a riasztórendszerekre vonatkoznak. [22]2014. július 1.
56a.869,7–870 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]5 mW ERPA beszédátvitel korszerű zavarcsökkentő technikákkal engedélyezett.A hang- és a videoátvitel nem megengedett.2014. július 1.
56b.869,7–870 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]25 mW ERPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű. Ehelyett 1 %-os kitöltésitényező-határérték [vi] is alkalmazható.A beszédátvitel kivételével analóg hangátvitel nem megengedett. Analóg videoátvitel nem megengedett.2014. július 1.
57a.2 400 –2 483,5 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]10 mW kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP)2014. július 1.
57b.2 400 –2 483,5 MHzRádiómeghatározó eszközök [9]25 mW EIRP2014. július 1.
57c.2 400 –2 483,5 MHzSzélessávú adatátviteli eszközök [16]100 mW EIRP és 100 mW/100 kHz EIRP-sűrűség alkalmazandó frekvenciaugratásos moduláció, 10 mW/MHz EIRP-sűrűség pedig más modulációfajták alkalmazása esetén.Olyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.2014. július 1.
58.2 446 –2 454 MHzRádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök [12]500 mW EIRPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.2014. július 1.
59.2 483,5 –2 500 MHzAktív beültethető orvostechnikai eszközök [1]10 mW EIRPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű. Csatornaosztás: 1 MHz. A teljes frekvenciasávot egy csatornaként, dinamikusan is lehet használni nagysebességű adatátvitelre. Továbbá 10 %-os kitöltésitényező-határérték [vi] alkalmazandó.Ezek a használati feltételek kizárólag az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkoznak [7].
A kiegészítő alapegységek kizárólag beltérben használhatók.
2014. július 1.
59a.2 483,5 –2 500 MHzOrvosi adatgyűjtés [20]1 mW EIRPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű. Modulációs sávszélesség: ≤ 3 MHz. Továbbá legfeljebb 10 %-os kitöltési tényező [vi] alkalmazandó.Ezek a használati feltételek kizárólag az egészségügyi intézményekben beltéri használatra szánt gyógyászati célú testfelszíni hálózati rendszerre (medical body area network system, MBANS) [23] vonatkoznak.2018. január 1.
59b.2 483,5 –2 500 MHzOrvosi adatgyűjtés [20]10 mW EIRPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű. Modulációs sávszélesség: ≤ 3 MHz.
Továbbá legfeljebb 2 %-os kitöltési tényező [vi] alkalmazandó.
Ezek a használati feltételek kizárólag a betegek otthonában beltéri használatra szánt gyógyászati célú testfelszíni hálózati rendszerre (medical body area network system, MBANS) [23] vonatkoznak.2018. január 1.
60.4 500 –7 000 MHzRádiómeghatározó eszközök [9]24 dBm EIRP [19]Olyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.Ezek a használati feltételek kizárólag a tartályszintmérő radarokra [10] vonatkoznak.2014. július 1.
61.5 725 –5 875 MHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]25 mW EIRP2014. július 1.
62.5 795 –5 815 MHzKözlekedési és forgalmi telematikai eszközök [13]2 W EIRPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.Ezek a használati feltételek kizárólag az útdíjbeszedő alkalmazásokra vonatkoznak.2018. január 1.
63.6 000 –8 500 MHzRádiómeghatározó eszközök [9]7 dBm/50 MHz csúcs EIRP és – 33 dBm/MHz átlagos EIRPAutomatikus teljesítményszabályozást, az antennákra vonatkozó követelményeket, továbbá olyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.Ezek a használati feltételek kizárólag a tartályszintmérő radarokra vonatkoznak.
A rádióasztronómiai létesítmények körül kijelölt tilalmi zónákat megsérteni tilos.
2014. július 1.
64.8 500 –10 600 MHzRádiómeghatározó eszközök [9]30 dBm EIRP [19]Olyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.Ezek a használati feltételek kizárólag a tartályszintmérő radarokra [10] vonatkoznak.2014. július 1.
65.17,1–17,3 GHzRádiómeghatározó eszközök [9]26 dBm EIRPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.Ezek a használati feltételek kizárólag a földi rendszerekre vonatkoznak.2014. július 1.
66.24,05–24,075 GHzKözlekedési és forgalmi telematikai eszközök [13]100 mW EIRP2014. július 1.
67.24,05–26,5 GHzRádiómeghatározó eszközök [9]26 dBm/50 MHz csúcs EIRP és – 14 dBm/MHz átlagos EIRPAutomatikus teljesítményszabályozást, az antennákra vonatkozó követelményeket, továbbá olyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.Ezek a használati feltételek kizárólag a tartályszintmérő radarokra vonatkoznak.
A rádióasztronómiai létesítmények körül kijelölt tilalmi zónákat megsérteni tilos.
2014. július 1.
68.24,05–27 GHzRádiómeghatározó eszközök [9]43 dBm EIRP [19]Olyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.Ezek a használati feltételek kizárólag a tartályszintmérő radarokra [10] vonatkoznak.2014. július 1.
69a.24,075–24,15 GHzKözlekedési és forgalmi telematikai eszközök [13]100 mW EIRPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű. A tartózkodási időhatárokra és a frekvenciamodulációra a harmonizált szabványok előírásai vonatkoznak.Ezek a használati feltételek kizárólag a földi telepítésű gépjárműradarokra vonatkoznak.2014. július 1.
69b.24,075–24,15 GHzKözlekedési és forgalmi telematikai eszközök [13]0,1 mW EIRP2014. július 1.
70a.24,15–24,25 GHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]100 mW EIRP2014. július 1.
70b.24,15–24,25 GHzKözlekedési és forgalmi telematikai eszközök [13]100 mW EIRP2014. július 1.
71.24,25–24,495 GHzKözlekedési és forgalmi telematikai eszközök [13]– 11 dBm EIRPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű. A kitöltésitényező-határértékre [vi] és a frekvenciamodulációra a harmonizált szabványok előírásai vonatkoznak.Ezek a használati feltételek kizárólag a 24 GHz-es harmonizált sávban működő földi telepítésű gépjárműradarokra vonatkoznak.2014. július 1.
72.24,25–24,5 GHzKözlekedési és forgalmi telematikai eszközök [13]20 dBm EIRP (előre néző radar) 16 dBm EIRP (hátra néző radar)Olyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű. A kitöltésitényező-határértékre [vi] és a frekvenciamodulációra a harmonizált szabványok előírásai vonatkoznak.Ezek a használati feltételek kizárólag a 24 GHz-es harmonizált sávban működő földi telepítésű gépjárműradarokra vonatkoznak.2014. július 1.
73.24,495–24,5 GHzKözlekedési és forgalmi telematikai eszközök [13]– 8 dBm EIRPOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű. A kitöltésitényező-határértékre [vi] és a frekvenciamodulációra a harmonizált szabványok előírásai vonatkoznak.Ezek a használati feltételek kizárólag a 24 GHz-es harmonizált sávban működő földi telepítésű gépjárműradarokra vonatkoznak.2014. július 1.
74a.57–64 GHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]100 mW EIRP, 10 dBm maximális adóteljesítmény és 13 dBm/MHz maximális EIRP spektrális teljesítménysűrűség2014. július 1.
74b.57–64 GHzRádiómeghatározó eszközök [9]43 dBm EIRP [19]Olyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.Ezek a használati feltételek kizárólag a tartályszintmérő radarokra [10] vonatkoznak.2014. július 1.
74c.57–64 GHzRádiómeghatározó eszközök [9]35 dBm/50 MHz csúcs EIRP és – 2 dBm/MHz átlagos EIRPAutomatikus teljesítményszabályozást, az antennákra vonatkozó követelményeket, továbbá olyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.Ezek a használati feltételek kizárólag a tartályszintmérő radarokra vonatkoznak.2014. július 1.
75.57–66 GHzSzélessávú adatátviteli eszközök [16]40 dBm EIRP és 13 dBm/MHz EIRP-sűrűségOlyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.Rögzített kültéri telepítés nem megengedett.2014. július 1.
76.61–61,5 GHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]100 mW EIRP2014. július 1.
77.63–64 GHzKözlekedési és forgalmi telematikai eszközök [13]40 dBm EIRPEzek a használati feltételek csak a jármű-jármű, jármű-infrastruktúra és infrastruktúra-jármű rendszerekre vonatkoznak.2014. július 1.
78a.75–85 GHzRádiómeghatározó eszközök [9]34 dBm/50 MHz csúcs EIRP és – 3 dBm/MHz átlagos EIRPAutomatikus teljesítményszabályozást, az antennákra vonatkozó követelményeket, továbbá olyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.Ezek a használati feltételek kizárólag a tartályszintmérő radarokra vonatkoznak.
A rádióasztronómiai létesítmények körül kijelölt tilalmi zónákat megsérteni tilos.
2014. július 1.
78b.75–85 GHzRádiómeghatározó eszközök [9]43 dBm EIRP [19]Olyan spektrumhozzáférési és zavarcsökkentő technikákat kell alkalmazni, melyek teljesítménye a 2014/53/EU irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákéval legalább egyenértékű.Ezek a használati feltételek kizárólag a tartályszintmérő radarokra [10] vonatkoznak.2014. július 1.
79a.76–77 GHzKözlekedési és forgalmi telematikai eszközök [13]55 dBm csúcs EIRP és 50 dBm átlagos EIRP és 23,5 dBm átlagos EIRP impulzusradarok eseténEzek a használati feltételek kizárólag a földi járműfedélzeti és infrastrukturális rendszerekre vonatkoznak.2014. július 1.
79b.76–77 GHzKözlekedési és forgalmi telematikai eszközök [13]30 dBm csúcs EIRP és
3 dBm/MHz átlagos spektrális teljesítménysűrűség
A kitöltési tényező határértéke [vi]: ≤ 56 %/s.Ezek a használati feltételek kizárólag a forgószárnyas légi járművekben való felhasználásra szánt akadályérzékelő rendszerekre vonatkoznak [24].2018. január 1.
80a.122–122,25 GHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]10 dBm EIRP/250 MHz és
– 48 dBm/MHz 30°-os emelkedési szög esetén
2018. január 1.
80b.122,25–123 GHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]100 mW EIRP2018. január 1.
81.244–246 GHzÁltalános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök [3]100 mW EIRP2014. július 1.
[i] A tagállamok kötelesek a táblázatban található szomszédos frekvenciasávok egyetlen frekvenciasávként történő használatát engedélyezni, ha minden szomszédos frekvenciasávra vonatkozó konkrét feltétel teljesül.
[ii] A 2. cikk (3) bekezdésének megfelelően.
[iii] A tagállamok kötelesek az e táblázatban megadott adóteljesítmény, térerősség és teljesítménysűrűség maximális értékén belül engedélyezni a spektrumhasználatot. A 3. cikk (3) bekezdésének megfelelően a tagállamok kevésbé szigorú feltételeket is szabhatnak, azaz a frekvenciasávok használatát magasabb adóteljesítmény, térerősség és teljesítménysűrűség mellett is engedélyezhetik, amennyiben ez nem csorbítja vagy veszélyezteti a kis hatótávolságú eszközöknek az e határozatban harmonizált sávokban való megfelelő egyidejű működését.
[iv] A tagállamoknak csak a megadott „további paraméterek (csatornákra és/vagy csatorna-hozzáférésre és -foglalásra vonatkozó követelmények)” kiszabására van lehetőségük, és nem vezethetnek be más paramétereket, illetve frekvencia-hozzáférési és zavarcsökkentési követelményeket. A 3. cikk (3) bekezdésének értelmezésében a kevésbé szigorú feltételek azt jelentik, hogy a tagállamok az adott rubrikában szereplő „további paraméterek (csatornákra és/vagy csatorna-hozzáférésre és -foglalásra vonatkozó követelmények)” előírásokat el is hagyhatják, illetve megengedhetnek magasabb értékeket is, amennyiben az nem befolyásolja hátrányosan a harmonizált sávra vonatkozó megfelelő megosztási környezetet.
[v] A tagállamok csak a megadott „a használatra vonatkozó egyéb korlátozásokat” szabhatják meg, és nem vezethetnek be más korlátozásokat. Mivel a 3. cikk (3) bekezdése értelmében kevésbé szigorú feltételek is szabhatók, a tagállamok elhagyhatják valamely vagy az összes előírást, amennyiben az nem befolyásolja hátrányosan a harmonizált sávra vonatkozó megfelelő megosztási környezetet.
[vi] A „kitöltési tényező” az Σ (Ton)/(Tobs) értékének százalékban kifejezett aránya, ahol a Ton egyetlen adóberendezés„on” ideje, a Tobs pedig a megfigyelési időszak. A Ton-t egy megfigyelési frekvenciasávban (Fobs) kell mérni. E műszaki melléklet eltérő rendelkezése hiányában a Tobs folyamatos, egy órán át tartó időszak, a Fobs pedig az e műszaki mellékletben meghatározott alkalmazandó frekvenciasáv. A 3. cikk (3) bekezdésének értelmezésében a kevésbé szigorú feltételek azt jelentik, hogy a tagállamok a kitöltési tényező esetében magasabb értéket is engedélyezhetnek.
[1] Az „aktív beültethető orvostechnikai eszközök” kategória az aktív beültethető orvostechnikai eszközök rádióhullámokat használó részeit – valamint adott esetben az ezekhez kapcsolódó különálló berendezéseket – tartalmazza, amely eszközök rendeltetése, hogy teljes egészében vagy részben, sebészeti vagy orvosi úton az emberi testbe vagy egy állat testébe helyezzék.
[3] Az „általános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök” kategóriába – alkalmazástól és rendeltetéstől függetlenül – minden olyan rádióberendezés beletartozik, amely teljesíti az adott frekvenciasáv tekintetében meghatározott műszaki feltételeket. Jellemző felhasználási területek: telemetria, távvezérlés, riasztók, általános adatátvitel, továbbá egyéb alkalmazások.
[4] A „hallássegítő eszközök (ALD)” kategóriába olyan rádiókommunikációs rendszerek tartoznak, amelyek lehetővé teszik a hallási fogyatékkal élők számára hallóképességük javítását. Az ilyen rendszerek jellemzően egy vagy több rádióadót, illetve -vevőt tartalmaznak.
[5] A „mérőeszközök” kategóriába olyan, kétirányú rádiókommunikációs rendszerek részét alkotó rádióberendezések tartoznak, amelyek intelligens hálózati infrastruktúrákban (pl. áram-, gáz- és vízszolgáltatás) távfelügyeletet, mérést és adattovábbítást tesznek lehetővé.
[6] A „szociális riasztóeszközök” olyan rádiókommunikációs rendszerek, amelyek zárt térben bajba jutott személyek számára megbízható kommunikációt biztosítanak segítségkérő jelzésük leadásához. A szociális riasztóeszközt jellemzően az idős és a fogyatékos személyeknek való segítségnyújtás területén alkalmazzák.
[7] Az „aktív beültethető orvostechnikai eszközök” az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. június 20-i 90/385/EGK tanácsi irányelvben (HL L 189., 1990.7.20., 17. o.) meghatározott aktív beültethető orvosi eszközök.
[8] A „nagy kitöltési tényezőjű/folyamatos átvitelt megvalósító eszközök” kategória alacsony késleltetési idejű és nagy kitöltési tényezőjű átvitelt megvalósító rádióberendezéseket jelent. Jellemző felhasználási területek: kombinált hang-/képátvitelre és audio-/video szinkronizációs jelekre használt, magánhasználatú, vezeték nélküli, folyamatos adatátvitelt biztosító (streaming) audio- és multimédiás rendszerek, mobiltelefonok, gépjárműbe szerelt vagy otthoni szórakoztatóelektronikai rendszerek, vezeték nélküli mikrofonok, hangfalak és fejhallgatók, hordozható rádióberendezések, hallássegítő eszközök, monitor-fülhallgatók, koncertek vagy más színpadi előadások céljára készült vezeték nélküli mikrofonok és kis teljesítményű analóg FM-adók (36. sáv).
[9] A „rádiómeghatározó eszközök” kategória egy adott tárgy helyzetének, sebességének és/vagy egyéb jellemzőjének meghatározására vagy az e paraméterekkel összefüggő információk megszerzésére használt rádióberendezéseket foglalja magába. A rádiómeghatározó berendezések általában méréseket végeznek az ilyen jellemzők meghatározása érdekében. A pont–pont vagy pont–többpont rádióösszeköttetés nem tartozik e meghatározásba.
[10] A „tartályszintmérő radar” (TLPR – tank level probing radar) egy tartályban lévő anyag szintjének meghatározására használt speciális rádiómeghatározó alkalmazás, amelyet fémből vagy vasbetonból készült tartályokba vagy azokéval összemérhető csillapítási jellemzőkkel rendelkező anyagból készült, hasonló létesítményekbe telepítenek. A tartály valamilyen anyag tárolására szolgál.
[11] A „járműmodellek rádió-távirányítói” olyan, különleges távirányító és telemetriai eszközök, amelyekkel járműmodellek (alapvetően járművek kicsinyített másai) távolról irányíthatók levegőben, földön, illetve a víz felszíne felett vagy alatt.
[12] A „rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök” kategóriába a címkén és címkeolvasón alapuló rádiókommunikációs rendszerek tartoznak, amelyek részei a következők: élőlényhez vagy tárgyhoz rögzített rádióberendezés (címke), valamint a címkét aktiváló és abból adatokat kiolvasó adó- és vevőegység (leolvasó). Jellemző felhasználási területek: árucikkek nyomon követése és azonosítása, például az elektronikus árufelügyelet (EAS) keretében, továbbá az – elem nélküli, elemes rásegítésű vagy elemmel működő – címkével ellátott árucikkekkel kapcsolatos adatok gyűjtése és továbbítása. A leolvasó ellenőrzi a címkétől kapott információt, majd továbbítja a központi számítógépnek.
[13] A „közlekedési és forgalmi telematikai eszközök” kategóriába (a releváns műszaki korlátozások függvényében közúti, vasúti, vízi vagy légi) közlekedésben, a forgalomirányításban, a navigációban, a mobilitáskezelésben és az intelligens közlekedési rendszerekben (ITS) használt rádióberendezések tartoznak. Jellemző felhasználási területek: különböző szállítási módok közötti kapcsolódási pontok, járművek közötti (pl. jármű-jármű) kommunikáció, illetve járművek és helyhez kötött létesítmények (pl. jármű-infrastruktúra) egymás közötti kommunikációja, valamint a felhasználókkal folytatott kétirányú kommunikáció.
[14] Az „induktív eszközök” kategória a kis hatótávolságú kommunikációhoz az indukciós hurokrendszer mágneses terét felhasználó rádióberendezéseket foglalja magába. Jellemző felhasználási területek: gépjárművek indításgátlója, állatazonosítás, riasztórendszerek, kábelérzékelés, hulladékkezelés, személyazonosítás, vezeték nélküli beszédátviteli összeköttetések, beléptető rendszerek, megközelítésérzékelők, lopásgátlók (beleértve a rádiófrekvenciás indukciós lopásgátló rendszereket), kézi eszközökre történő adatátvitel, automatikus áruazonosítás, vezeték nélküli vezérlőrendszerek és automatikus útdíjbeszedés.
[15] A „kis kitöltési tényezőjű/nagy megbízhatóságú eszközök” kategória olyan rádióberendezéseket tartalmaz, amelyek általában csekély frekvenciahasználattal és a kis kitöltési tényezőjű spektrumhozzáférésre vonatkozó szabályokra támaszkodva igen megbízható spektrumhozzáférést és átvitelt biztosítanak a megosztott frekvenciasávokban. Jellemző felhasználási területek: riasztórendszerek, amelyek rádiókommunikáció útján adnak vészjelet a távoli helyszínről, valamint szociális riasztóeszközök, amelyek bajba jutott személyek számára biztosítanak megbízható kommunikációt.
[16] A „szélessávú adatátviteli eszközök” kategóriába a spektrumhoz való hozzáféréshez szélessávú modulációs technikát alkalmazó rádióberendezések tartoznak. Jellemző felhasználási területek: vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, például rádiós helyi hálózatok (WAS/RLAN) vagy adathálózatokban használt szélessávú kis hatótávolságú eszközök.
[17] A 20. sávban az induktív alkalmazásokra magasabb térerősségértékek és egyéb használati korlátozások vonatkoznak.
[18] A 22a., 24., 25., 27a. és 28a. sávban az induktív alkalmazásokra magasabb térerősségértékek és egyéb használati korlátozások vonatkoznak.
[19] A maximális teljesítmény a lezárt tartály belsejében értendő, amely egy 500 literes teszttartály környezetében – 41,3 dBm/MHz EIRP spektrális teljesítménysűrűségnek felel meg.
[20] Az „orvosi adatgyűjtés” kategóriába a nem hangalapú adatoknak a nem beültethető orvostechnikai eszközökből, illetve az ilyen eszközökhöz – a betegek egészségügyi intézményekben vagy a beteg otthonában történő megfigyelése, diagnosztizálása és kezelése céljából – történő továbbítására terjed ki.
[21] A PMR446 berendezés hordozható (nem használ bázisállomást vagy jelismétlőt), és kizárólag beépített antennákat használ a megosztás maximalizálása és az interferencia minimálisra csökkentése érdekében. A PMR 446 berendezés rövid hatótávolságú, berendezések közötti közvetlen összeköttetést megvalósító üzemmódban működik, és sem az infrastruktúra-hálózat részeként, sem jelismétlőként nem használható;
[22] A riasztórendszer olyan berendezés, amelynek az a fő funkciója, hogy rádiókommunikáció útján távoli helyszínről egy rendszernek vagy egy személynek riasztást ad, amikor probléma vagy különleges helyzet következik be. A rádiós riasztóeszközök a szociális segélykérő eszközöket és a biztonságot és védelmet szolgáló riasztóeszközöket is magukban foglalják.
[23] Az orvosi adatgyűjtésre használt gyógyászati célú testfelszíni hálózati rendszert (medical body area network system, MBANS) az egészségügyi intézményekben és a betegek otthonában történő felhasználásra szánják. Ezek olyan alacsony teljesítményű rádiórendszerek, amelyeket megfelelő engedéllyel rendelkező egészségügyi szakemberek írtak elő, és a betegek megfigyelése, diagnosztizálása és kezelése céljából használnak a nem hangalapú adatok orvostechnikai eszközökről, illetve ilyen eszközökhöz való továbbításához, és amelyek kizárólag az orvosi alkalmazások területén kerülnek meghatározásra.
[24] A tagállamok meghatározhatnak olyan tilalmi zónákat, vagy olyan, azokkal egyenértékű intézkedéseket hozhatnak, amelyek vonatkozásában a rádiócsillagászati szolgálat vagy más nemzeti szolgálat védelme érdekében a forgószárnyas légi járművekben való felhasználásra szánt akadályérzékelő rendszerek nem használhatók. „Forgószárnyas légi járművek”: az EASA CS-27 és CS-29 (illetve JAR-27 és JAR-29 a korábbi tanúsítványok tekintetében).
[25] Az eszközöknek az egész frekvenciatartományt le kell fedniük a hangolhatóság miatt.
[26] Az adathálózat hálózati hozzáférési pontja olyan helyhez kötött földi kis hatótávolságú eszköz, amely csatlakozási pontként működik az adathálózat más kis hatótávolságú eszközei számára az adott adathálózaton kívül található szolgáltatási platformok számára. Az adathálózat kifejezés több kis hatótávolságú eszközre utal, beleértve a hálózati hozzáférési pontot, mint hálózati elemet és a köztük lévő vezeték nélküli kapcsolatokat.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D0771(01) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D0771(01)&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006D0771(01)-20170818 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006D0771(01)-20170818&locale=hu

Tartalomjegyzék