Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Kúria Kfv.37183/2022/8. számú precedensképes határozata földforgalmi ügyben indult közigazgatási jogvita tárgyában. Bírók: Sperka Kálmán, Suba Ildikó, Sugár Tamás

A határozat elvi tartalma:

A mezőgazdasági igazgatási szervnek kötelessége a helyi földbizottság állásfoglalásának vizsgálata és értékelése. Döntése indokairól határozata indokolásában számot kell adnia.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Kfv.III.37.183/2022/8.

A tanács tagjai: Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke, Dr. Sugár Tamás előadó bíró, Dr. Suba Ildikó bíró

Az I. rendű felperes: név cím1

Az I. rendű felperes képviselője: Dr. Holhós-Kovács Szilárd ügyvéd cím20.)

A II. rendű felperes: név cím3 - személyesen eljáró

Az alperes: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal cím4

Az alperes képviselője: Dr. Papp Katalin kamarai jogtanácsos

Az alperesi érdekelt: név1 cím5)

Az alperesi érdekelt képviselője: Dr. Mező István ügyvéd cím6

A per tárgya: földforgalmi ügyben indult közigazgatási jogvita

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: az I. rendű felperes 22. szám alatt

Az elsőfokú bíróság neve, határozatának kelte és száma: Debreceni Törvényszék 2021. október 27-én hozott 101.K.700.644/2021/19. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Debreceni Törvényszék 101.K.700.644/2021/19. számú ítéletét megváltoztatja, az alperes 570.608/2/2021 számú határozatát megsemmisíti és az alperest új eljárás lefolytatására kötelezi.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. rendű felperesnek 120.000 (százhúszezer) forint együttes elsőfokú és felülvizsgálati eljárási költséget.

A kereseti és a felülvizsgálati eljárási illeték az állam terhén marad.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] Az I. rendű felperes mint eladó és a II. rendű felperes mint vevő 2020. szeptember 1-jén adásvételi szerződést kötöttek a k-i ... helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 5 hektár 0766 négyzetméter területű ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadára 9.000.000.- forint vételárért. A szerződés VII. pontjának utolsó mondata szerint a szerződő felek az adásvételi szerződést az okiratszerkesztő ügyvéd előtt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

[2] A kifüggesztett szerződésre az alperesi érdekelt (a továbbiakban: érdekelt) elfogadó nyilatkozatot tett. Az irat szerint az érdekelt elővásárlási joga a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 18. § (1) bekezdés c) pontján és 18. § (4) bekezdés b) pontján alapul.

[3] Az alperes megkeresésére a Kamara (a továbbiakban: Kamara) adott állásfoglalást, amelyben a szerződés jóváhagyását mind a II. rendű felperessel, mind az érdekelttel támogatta.

[4] A Kamara állásfoglalásának indokolása egyebek mellett tartalmazza, hogy a Település Agrárgazdasági Bizottság vezetőségi tagjai jelezték az eljárásukban, hogy az eladó és a vevő a kifüggesztést követően észlelték hogy a szerződés szerint a föld egésze került értékesítésre, holott az ő szándékuk csak 60 aranykoronára, szűk két hektárnyi területre vonatkozott. Miután a kifüggesztett szerződés visszavonására nem volt lehetőség, ezért a szerződő felek immár a tényleges eladási szándékuknak megfelelő új adásvételi szerződést kötöttek. A Kamara véleménye szerint a k-i hasonlóan a jó minőségű földek hektáronként 4-5 millió forintos áron cserélnek gazdát, vagyis a szerződés szerinti 5 hektár föld reális ára 22-25 millió forint lenne a 9.000.000.- forint helyett, ami helyben köztudomású.

[5] A Kamara nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy a felek esetleges tévedése vagy adminisztrációs hibája folytán kialakult helyzetet a földforgalmi eljárás során helyreállítsa. A megyei elnökség tagjainak személyes véleménye lehet, hogy az ügylet felvethet bizonyos agráretikai aggályokat az elfogadó nyilatkozat benyújtásával kapcsolatban. A sérelmet szenvedett feleknek a polgári jog adta lehetőségek között kell megoldást keresni a kialakult helyzetre.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!