A Kúria Pfv.21265/2017/8. számú precedensképes határozata végrehajtás megszüntetése tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 272. §, (2) bek., 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 47. §] Bírók: Harter Mária, Mocsár Attila Zsolt, Varga Edit

A határozat elvi tartalma:

I. A képviselt az 1996. évi CXII. tv. 47. §-ába foglalt alaki követelmények megsértése esetén is jóváhagyhatja utólag az álképviselő eljárását, amely esetben a szerződés érvényesen létrejön.

II. A felülvizsgálati kérelem egymással szorosan összefüggő kötelező tartalmi elemei a jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely megjelölése, valamint annak kifejtése, hogy a fél a határozat megváltoztatását milyen okból kívánja. Mindezek bármelyikének hiánya a felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálásának akadálya.

1952. III. Tv. 272. § (2), 1996. CXII. Tv. 47. §

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

A határozat száma: Pfv.I.21.265/2017/8.

A tanács tagjai: Dr. Harter Mária a tanács elnöke

Dr. Mocsár Attila Zsolt előadó bíró

Dr. Varga Edit bíró

A felperesek: I.rendű felperes neve

(I. rendű felperes címe)

II.rendű felperes neve

(II.rendű felperes címe)

III.rendű felperes neve

(III. rendű felperes címe)

A felperesek képviselője:

Dr. Birk Csaba ügyvéd

(3433 Nyékládháza, Kossuth utca 116.)

Az alperes: alperes neve

(alperes címe)

Az alperes képviselője:

Stefán és Pázmándi Ügyvédi Iroda

(1037 Budapest, Erdőszél utca 3.;

ügyintéző: dr. Stefán Tamás ügyvéd)

A per tárgya: végrehajtás megszüntetése

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó felek:

a felperesek

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!