PK 169. szám

A Pp. 126. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyolc-, illetőleg háromnapos tárgyalási időköz hiánya esetén a tárgyalás megtartásának nincs akadálya, ha az alperes megjelent, és a tárgyalás elhalasztását nem kéri. Ha az alperes a tárgyalás elhalasztását kéri, a tárgyalási időköz hiánya alap lehet a halasztásra, de ebben a vonatkozásban is irányadó a Pp. 5. §-ában kifejtett az az alapelv, hogy a felek perbeli jogaikat jóhiszeműen kötelesek gyakorolni. Ha az alperes nem jelent meg, a tárgyalási időköz hiánya esetén a tárgyalást megtartani nem lehet.