1039/2002. (IV. 19.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya, valaminta Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Unitárius Egyház, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség,a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a Magyarországi Román Ortodox Egyház között az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékáról szóló megállapodások megkötéséről

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Unitárius Egyház, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a Magyarországi Román Ortodox Egyház között az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékáról szóló, 2002. április 15-ével hatályba lépő megállapodások jöjjenek létre;

2. felhatalmazza a nemzeti kulturális örökség miniszterét a megállapodások aláírására;

3. felkéri a pénzügyminisztert és a nemzeti kulturális örökség miniszterét a megállapodások pénzügyi feltételeinek biztosítására.

Felelős: a nemzeti kulturális örökség minisztere

pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök