25/1998. (III. 11.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról[1]

1. §

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló - többször módosított - 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) a következő 111. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"111. § Ha a köztársasági elnök az Alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek nyilvánított rendelkezés miatt visszaküldi a törvényt az Országgyűlésnek, az Országgyűlés elnöke felhívja az Alkotmányügyi bizottságot és a kijelölt bizottságot az Alkotmánybíróság határozatának megfelelő módosító javaslat előterjesztésére. Az eljárásra ezt követően a 107. § (2) és (4) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni."

2. §

Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba; ezzel egyidejűleg a Házszabály 107/B. §-a a hatályát veszti, továbbá a 112. § (1) bekezdésében és a 113. § (1) bekezdésében a "101-107/A., 108. §-okat" szövegrész helyébe a "101-108. §-okat" szövegrész lép.

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Boros László s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Gyimóthy Géza s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Lábjegyzetek:

[1] A határozatot az Országgyűlés az 1998. március 3-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére