Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

GK 60. szám

[Perek egyesítésének mérlegelése gazdálkodó szervezetek egymás elleni pereiben]

I. Ha az alperes - gazdálkodó szervezetek egymás elleni pereiben - a vele szemben felelős harmadik személy ellen keresetet indít, a bíróság - együttes tárgyalás és eldöntés végett - elrendelheti az alperes ellen és az alperes által a vele szemben felelős harmadik személy ellen indított perek egyesítését akkor is, ha a perek különböző, azonos hatáskörű helyi bíróságok előtt vannak folyamatban. A megyei (fővárosi) bíróság az előtte indított perhez a területén működő helyi bíróság előtt folyamatban levő pert is egyesítheti.

II. A bíróság a perek egyesítését hivatalból, a felek kérelmeire tekintet nélkül rendeli el, és a perek egyesítésének elrendelését akkor is mellőzheti, ha az egyesítést a felek kérik. Az egyesítés elrendeléséről való döntés során a bíróságnak mérlegelnie kell az ügy összes körülményeit.

III. A Legfelsőbb Bíróság Gazdasági Kollégiuma a GK 3. és 44. számú állásfoglalásait nem tartja fenn.[1]

Lábjegyzetek:

[1] A GK 60. számú állásfoglalás az alapul vett jogszabályok tartalmilag jelentős változása miatt meghaladottá vált, ezért a 3/2015. PJE határozat 3. pontja kollégiumi állásfoglalásként való fenntartását megszüntette.