31986L0609[1]

A Tanács 86/609/EGK irányelve (1986. november 24.) a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

A TANÁCS 86/609/EGK IRÁNYELVE

(1986. november 24.)

a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

13. cikk

(1) Az engedélyezés iránt benyújtott kérelmek és bejelentések, és az elkészült jelentések alapján, valamennyi tagállam hatósága összegyűjti, és - a lehetőségek szerint - rendszeresen nyilvánosságra hozza az állatok kísérleti felhasználásával kapcsolatos statisztikai adatokat az alábbiak tekintetében:

a) a kísérletekben felhasznált állatok száma és fajtája;

b) a 3. cikkben említett kísérletekben felhasznált állatok száma, kiválasztott kategóriák szerint;

c) a jogszabályban előírt kísérletekben felhasznált állatok száma, kiválasztott kategóriák szerint.

(2) A tagállamok minden szükséges lépést megtesznek, hogy biztosítsák az ezen irányelv értelmében közölt, kereskedelmi szempontból érzékeny információk bizalmas jellegének védelmét.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31986L0609 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31986L0609&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01986L0609-20130101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01986L0609-20130101&locale=hu