32001L0081[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/81/EK irányelve (2001. október 23.) az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001/81/EK IRÁNYELVE

(2001. október 23.)

az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről

1. cikk

Célkitűzés

Ezen irányelv célja, hogy nemzeti kibocsátási határértékek megállapításával, amelyek megvalósításának tervezett időpontja 2010 és 2020, és a 4. és a 10. cikkben meghatározott, egymást követő ellenőrzésekkel a kritikus koncentráció- és kibocsátási szintek betartását, valamint az emberi egészség levegőszennyezésből származó ismert egészségügyi kockázatokkal szembeni védelmét előmozdítsa, továbbá, hogy korlátozza a savasodást és eutrofizációt okozó szennyezőanyagok, valamint az ózonelőanyagok kibocsátását annak érdekében, hogy fokozza a Közösségben az emberi egészség és a környezet védelmét a savasodás, a talaj eutrofizációja és a talajközeli ózon által okozott kockázatok ellen.

4. cikk

Nemzeti kibocsátási határértékek

(1) A tagállamok legkésőbb 2010-ig az alábbi szennyezőanyagok évi nemzeti kibocsátását az I. mellékletben megállapított kibocsátási határértéket meg nem haladó szintre korlátozzák, figyelembe véve a 9. cikkben szereplő jelentést követően elfogadott közösségi intézkedések által bevezetett bármilyen módosítást: kén-dioxid (SO2), nitrogén-oxidok (NOX), illékony szerves vegyületek (VOC) és ammónia (NH3).

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az I. mellékletben megállapított kibocsátási határértékeket a 2010-et követő egyik évben sem lépik túl.

I. MELLÉKLET

2010-RE ELÉRENDŐ NEMZETI KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK A SO2-RA, NOx-RA, ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLETEKRE ÉS NH3-RA (1)

OrszágSO2
kilotonna
NOx
kilotonna
VOC
kilotonna
NH3
kilotonna
Belgium9917613974
Bulgária (2)836247175108
Cseh Köztársaság26528622080
Dánia551278569
Németország5201 051995550
Észtország100604929
Írország426555116
Görögország52334426173
Spanyolország746847662353
Franciaország3758101 050780
Horvátország (3)70879030
Olaszország4759901 159419
Ciprus3923149
Lettország1016113644
Litvánia1451109284
Luxemburg41197
Magyarország50019813790
Málta98123
Hollandia50260185128
Ausztria3910315966
Lengyelország1 397879800468
Portugália16025018090
Románia (2)918437523210
Szlovénia27454020
Szlovákia11013014039
Finnország11017013031
Svédország6714824157
Egyesült Királyság5851 1671 200297
EU 288 3679 0908 9384 324
(1) Ezek a nemzeti kibocsátási határértékek azzal a céllal kerültek kialakításra, hogy az 5. cikkben meghatározott átmeneti környezetvédelmi célok alapvetően teljesüljenek. Ezeknek a céloknak a teljesítése várhatóan a talaj eutrofizálódásának oly mértékű csökkenését eredményezi, hogy az Unió kritikus terheléseket meghaladó tápanyag-nitrogén lerakódással terhelt területe az 1990-es állapothoz képest hozzávetőlegesen 30 %-kal csökken.
(2) Ezek a nemzeti kibocsátási határértékek ideiglenes jellegűek, és nem érintik az ezen irányelv 10. cikkében meghatározott felülvizsgálatot, amelyet 2008-ban kell elvégezni.
(3) Horvátországnak a rá vonatkozó nemzeti kibocsátási határértékeket az Unióhoz való csatlakozásának napjáig teljesítenie kell.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0081 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0081&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001L0081-20180701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001L0081-20180701&locale=hu

Tartalomjegyzék