1291/2011. (VIII. 22.) Korm. határozat

a Magyar Állami Operaház irányításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyar Állami Operaház irányításával kapcsolatos feladatok ellátására - 2011. augusztus 22. napjától a Magyar Állami Operaház főigazgatói munkakörének betöltéséig, de legfeljebb két éves időtartamra - Ókovács Szilvesztert kormánybiztossá nevezi ki.

2. A kormánybiztos feladatkörében

a) irányítja a Magyar Állami Operaház működését és gyakorolja a főigazgatói jogkört;

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Magyar Állami Operaház dolgozói tekintetében;

c) felügyeli a Magyar Állami Operaház vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingatlanok működését, fejlesztését;

d) felügyeli az Erkel Színház rekonstrukciós munkálatait;

e) javaslatot tesz a fővárosi zenés színházi struktúra átalakítására;

f) kidolgozza a magyar zenekultúra fejlesztésének koncepcióját, melyben a vezető szerepet a Magyar Állami Operaház tölti be.

3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja, feladata ellátásáért a miniszterelnöknek felelős.

4. A kormánybiztos tevékenységét 4 fős titkárság segíti.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére