Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31974L0151[1]

A Tanács irányelve (1974. március 4.) a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeire és jellemzőire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1974. március 4.)

a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeire és jellemzőire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(74/151/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a műszaki előírások, amelyeknek az egyes nemzeti jogok előírásai alapján a traktoroknak meg kell felelniük, többek között vonatkoznak a megengedett legnagyobb össztömegre, a hátsó rendszámtábla elhelyezésére és felszerelésére, a folyékonytüzelőanyag-tartályra, a ballasztsúlyokra, a hangjelző készülékekre, a megengedhető zajszintre és a kipufogó berendezésre (hangtompítóra) is;

mivel ezen előírások tagállamonként különbözőek; mivel ezért szükséges, hogy valamennyi tagállam - kiegészítésképpen vagy a jelenlegi szabályozás helyett - azonos előírásokat fogadjon el, mindenek előtt azért, hogy minden traktortípusra - a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. március 4-i tanácsi irányelv ( 3 ) szerint - bevezethessék az EGK-típusjóváhagyási eljárást,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) "Mezőgazdasági vagy erdészeti traktor": minden olyan gépjármű, amely kerekekkel vagy lánctalpakkal van felszerelve, és amelynek legalább két tengelye van, fő funkciója vonóerejében rejlik, és amely speciálisan arra van tervezve, hogy mezőgazdasági vagy erdészeti használatra szánt bizonyos szerszámokat, gépet vagy pótkocsikat vontasson, toljon, hordozzon vagy működtessen. Felszerelhető úgy, hogy alkalmas legyen teher vagy kocsikísérők szállítására.

(2) Ezen irányelv csak az (1) bekezdésben meghatározott, fúvott gumiabronccsal felszerelt, kéttengelyű traktorokra vonatkozik, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 6 és 40 km/h között van.

2. cikk

A tagállamok nem tagadhatják meg az EGK- vagy nemzeti típusjóváhagyás megadását a traktorra, ha az alábbiak mindegyike kielégíti a megfelelő mellékletek előírásait:

- a megengedett legnagyobb össztömeg,

- a hátsó rendszámtábla elhelyezése és felszerelése,

- a folyékonytüzelőanyag-tartályok,

- a ballasztsúlyok,

- a hangjelző készülék,

- a megengedhető zajszint és a kipufogó berendezés (hangtompító).

3. cikk

A tagállamok nem tagadhatják meg a traktorok nyilvántartásba vételét és nem tilthatják meg azok értékesítését, üzembe helyezését vagy használatát a 2. cikkben megnevezett alkatrészekre vagy jellemzőkre vonatkozó indokokkal, ha ezek a megfelelő mellékletek előírásainak megfelelnek.

4. cikk

Azon módosításokat, amelyek a mellékletek előírásainak a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükségesek - a VI. melléklet I.1. és I.4.1.2. pontjában foglaltakon kívül - a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tanácsi irányelv 13. cikkének eljárásával összhangban kell elfogadni.

5. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított 18 hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

MEGENGEDETT LEGNAGYOBB ÖSSZTÖMEG

1. A gyártó által megadott műszakilag megengedhető legnagyobb össztömeget az illetékes hatóság megengedett legnagyobb össztömegként azzal a feltétellel fogadja el, hogy: 1.1. a hatóság által végrehajtott vizsgálatok, nevezetesen a fékrendszer és a kormányberendezés vizsgálata kielégítő eredményt ad; 1.2. a megengedett legnagyobb össztömeg és a tengelyenként megengedett legnagyobb össztömeg nem lépi túl az 1. táblázatban megadott értékeket. 1. táblázat Megengedett legnagyobb össztömeg és tengelyenként megengedett legnagyobb össztömeg a járműkategória függvényében Járműkategória Keréktengelyek száma Megengedett legnagyobb tömeg (t) Tengelyenként megengedett legnagyobb tömeg Hajtott tengely (t) Nem hajtott tengely (t) T1, T2, T4.1, 2 18 (össztömeg) 11,5 10 3 24 (össztömeg) 11,5 10 T3 2, 3 0,6 (saját tömeg) () () T4.3 2, 3, 4 10 (össztömeg) () () (1) A T3 és T4.3 kategóriába tartozó járművek esetében nem szükséges tengelyterhelési határértéket megállapítani, mivel azok definíciójukban korlátozva vannak a megengedett legnagyobb saját és össztömeg tekintetében.

2.

A traktor terhelési állapotától függetlenül, a mellső tengely kerekeire jutó terhelés nem lehet kisebb a traktor saját tömegének 20 %-ánál.

II. MELLÉKLET

1. A HÁTSÓ RENDSZÁMTÁBLA FELSZERELÉSI HELYÉNEK ALAKJA ÉS MÉRETEI

A felszerelési helyek egy sík, vagy közel sík négyszögletű felületet képeznek, amelynek legalább a következő méretekkel kell rendelkeznie:

- hosszúság: 255 vagy 520 mm,

- szélesség: 165 vagy 120 mm.

A választásnál figyelembe kell vennie a rendeltetési hely szerinti tagállamban hatályban lévő méreteket.

2. A FELSZERELÉSI HELYEK HELYZETE ÉS A RENDSZÁMTÁBLA FELSZERELÉSE

A felszerelési helyeket úgy kell kialakítani, hogy a szakszerűen felszerelt rendszámtábla jellemzői a következők legyenek:

2.1. A rendszámtáblának a jármű szélességéhez viszonyított helyzete

A rendszámtábla közepe nem helyezkedhet el jobbra a traktor szimmetriasíkjától.

A rendszámtábla baloldali oldalsó éle nem helyezkedhet el balra a traktor szimmetriasíkjával párhuzamos, a traktor legszélesebb keresztmetszeti pontját érintő függőleges síktól.

2.2. A rendszámtáblának a traktor hossz-szimmetria síkjához viszonyított helyzete

A rendszámtáblának függőlegesen vagy közel függőlegesen kell állnia a traktor szimmetriasíkjához viszonyítva.

2.3. A rendszámtáblának a függőlegeshez viszonyított helyzete

A rendszámtáblának függőlegesen kell állnia; ettől való eltérés 5° eltérésig megengedett. Amennyiben a traktor alakja miatt szükséges, a rendszámtábla a függőlegeshez képest megdőlhet, mégpedig:

2.3.1. legfeljebb 30°-kal, ha a rendszámmal ellátott oldal fölfelé hajlik feltéve, hogy a rendszámtábla felső széle és az úttest között a távolság nem nagyobb 1,20 m-nél;

2.3.2. legfeljebb 15°-kal, ha a rendszámmal ellátott oldal lefelé hajlik feltéve, hogy a rendszámtábla felső széle és az úttest között a távolság nem nagyobb 1,20 m-nél.

2.4. A rendszámtábla távolsága az úttesttől

A rendszámtábla alsó élének talaj feletti magassága nem lehet kevesebb, mint 0,3 m; a rendszámtábla felső élének talaj feletti magassága nem lehet több, mint 4,0 m.

2.5. A rendszámtábla úttesttől való távolságának meghatározása

A 2.3. és 2.4. pontban meghatározott távolságokat üres traktornál kell mérni.

III. MELLÉKLET

FOLYÉKONYTÜZELŐANYAG-TARTÁLY

1.

A tüzelőanyag-tartályokat korrózióállóan kell előállítani. Meg kell felelniük a gyártó által kétszeres relatív üzemi nyomáson, de legalább 0,3 bar nyomáson elvégzett tömítettségi vizsgálatoknak. A fellépő túlnyomásnak, avagy az üzemi nyomást túllépő nyomásnak, erre alkalmas készülékek (nyílások, biztonsági szelepek és más hasonlók) révén automatikusan ki kell egyenlítődnie. A szellőző és a légtelenítő nyílásokat úgy kell megtervezni, hogy azok a tűzveszélytől védve legyenek. A tartály elzáró szerkezetén vagy a túlnyomás kiegyenlítésére szolgáló szerkezeteken keresztül teljesen felborult tartálynál sem folyhat ki a tüzelőanyag: a kicsöpögés megengedett.

2.

A tüzelőanyag-tartályokat úgy kell beépíteni, hogy az első, vagy hátsó ütközés hatásaitól védve legyenek; a tüzelőanyag-tartály közelében nem szabad éles sarkoknak, kiálló részeknek stb. lenniük.

A tüzelőanyag-ellátó csővezetéket és a betöltőnyílást a vezetőfülkén kívül eső helyre kell beépíteni.

IV. MELLÉKLET

TERHELŐSÚLYOK

Amennyiben egyéb EK-típusjóváhagyási követelmények teljesítése miatt a traktort terhelősúlyokkal kell felszerelni, úgy azokat a traktor gyártója szállítja, a traktorra való felszerelés céljára, azokon megtalálható a gyártó védjegye, és a tömegük kg-ban, ± 5 % pontossággal megadva. Az elülső terhelősúlyokat, amelyeket gyakori le/felszerelésre terveztek, legalább 25 mm hosszúságú biztonsági réssel kell elhelyezni a szükséges rögzítő-fogantyúk miatt. A terhelősúlyok elhelyezésének olyannak kell lennie, hogy a véletlen leválást ne tegye lehetővé (például a traktor felborulásakor).

V. MELLÉKLET

HANGJELZŐ KÉSZÜLÉK

1.

A hangjelzésre szolgáló készüléket el kell látni a gépjárművek hangjelző berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. július 27-i tanácsi irányelvben ( 4 ) előírt EGK-típusjóváhagyási jellel.

2. A traktorba beszerelt hangjelző készülék tulajdonságai

2.1. Akusztikai vizsgálat

Egy traktorba beszerelt hangjelző készülék tulajdonságainak a vizsgálatát, az adott típusú traktor típusjóváhagyása során a következők szerint kell végezni:

2.1.1. A traktorra felszerelt hangjelző készülék hangnyomását 7 m távolságban kell mérni szabad területen, lehetőleg sík felületen felállított traktor előtt, leállított motorral. A tényleges feszültségnek meg kell felelnie a fenti 1. pontban említett irányelv I. mellékletének 1.2.1. pontja szerinti feszültségnek.

2.1.2. A méréseket a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság szabványának "A" súlyozó görbéje szerint kell végezni.

2.1.3. A legnagyobb hangnyomás szintjét a talaj fölött 0,5 és 1,5 méter közti magasságban kell meghatározni.

2.1.4. A hangnyomásszint legmagasabb értékének legalább 93 dB(A)-nek és legfeljebb 112 dB(A)-nek kell lennie.

VI. MELLÉKLET

I. MEGENGEDHETŐ ZAJSZINT

I.1. Határértékek

Az ezen irányelv 1. cikkében említett traktoroknál a zajszint - amennyiben a mérés az e mellékletben megállapított körülmények közt történik - nem lépheti túl a következő értékeket:

89 dB(A): azon traktoroknál, amelyek saját tömege 1,5 tonnánál több;

85 dB(A): azon traktoroknál, amelyek saját tömege nem több 1,5 tonnánál.

I.2. Mérőkészülékek

A traktorok által kibocsátott zaj mérését olyan hangerőmérő készülékkel kell végezni, amely megfelel a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 179-es Publikációja, 1965-ös első kiadásában ismertetett típusnak.

I.3. Mérési feltételek

A méréseket üres traktoron, szabad és kellően zajmentes környezetben kell végezni (úgy, hogy a zavaró zajok és szélzajok legalább mintegy 10 dB(A)-val legyenek gyöngébbek a mérendő zajnál).

Mérési helyként megfelel például egy 50 m sugarú szabad felület, amelynek legalább 20 m-nél nagyobb sugarú középső része gyakorlatilag vízszintes, és beton, aszfalt vagy más hasonló anyagból készült bevonattal van borítva; nem lehet porhóval, porhanyós földdel vagy hamuval befedett, vagy magas fűvel benőtt.

Az úttest burkolatát úgy kell kiképezni, hogy a jármű gumiköpenye ne keltsen mértéken felüli zajt. E feltétel csak a mozgó traktoron való zajmérésre érvényes.

A méréseket tiszta időben és gyenge szélnél kell végezni. A megfigyelőn kívül, aki a mérőkészüléket leolvassa, senki sem tartózkodhat a traktor, vagy a mikrofon közelében, mivel nézők jelenléte a leolvasásokat jelentősen befolyásolhatja, különösen ha a traktor, vagy a mikrofon közelében tartózkodnak. Az erős mutatókilengéseket, amelyek nyilvánvalóan nincsenek összefüggésben az általános zajszinttel, a leolvasásnál nem kell tekintetbe venni.

I.4. Mérési módszer

I.4.1. A mozgásban lévő traktor zajának mérése (a típusjóváhagyáshoz) Legalább két mérést kell végezni a traktor mindkét oldalán. A mérőkészülék beállításához lehet előméréseket végezni, amelyeket azonban nem kell figyelembe venni. A mikrofont a talaj fölött 1,2 m magasan és a traktor CC tengelyétől 7,5 m távol kell felállítani; e távolságot az e tengelyre merőleges PP' egyenesen kell mérni (1. ábra). A vizsgálati pályán mindig fel kell rajzolni 10-10 m-re a PP' vonal előtt és mögött két, e vonallal párhuzamos AA' és BB' vonalat. A traktort egyenletes sebességgel, az alábbiakban meghatározott feltételekkel az AA' vonalhoz kell vezetni. E pillanatban a gáz fojtószelepet amilyen gyorsan csak lehet, teljesen ki kell nyitni és ezen állásban kell tartani addig, amíg a traktor hátsó része ( 5 ) a BB' vonalon át nem megy, amely után a gáz fojtószelepet - amilyen gyorsan csak lehet - újra be kell zárni. Mérési eredménynek az itt megállapított legnagyobb hangerő számít. 1. ábra

I.4.1.1.

A sebességnek azon legnagyobb sebesség háromnegyedével kell egyenlőnek lennie, amelyet a legnagyobb sebességi fokozatban az úton el lehet érni.

I.4.1.2. Az eredmények kiértékelése

I.4.1.2.1.

A mérőkészülék pontatlanságainak figyelembevétele érdekében mérési eredménynek a készülékről leolvasottak 1 dB(A)-val csökkentett értékét kell tekinteni.

I.4.1.2.2.

A mérési eredmények akkor tekinthetők érvényesnek, ha a traktor ugyanazon oldalán végzett két egymás után következő mérés értéke közti eltérés a 2 dB(A)-t nem haladja meg.

I.4.1.2.3.

Vizsgálati eredménynek a legmagasabb mért zajszintet kell tekinteni. Ha ezen érték legfeljebb 1 dB(A)-rel túllépi a vizsgált traktorcsoportra megengedhető legnagyobb zajszintet, úgy két további mérést kell végezni. E négy mérési eredményből háromnak az előírt határértékeken belül kell lennie.

I.4.2. A zaj mérése álló helyzetben lévő traktornál (nem a típusjóváhagyáshoz, de meg kell határozni). 2. ábra

I.4.2.1.

A hangerőmérő készülék felállítása

A mérési pont a 2. ábrán megadott x pont, amely 7 m távolságra van a traktor legközelebbi felületétől.

A mikrofont az úttest fölött 1,2 m magasan kell elhelyezni.

I.4.2.2.

A mérések száma

Legalább két mérést kell végezni.

I.4.2.3.

A traktor üzemi állapota a vizsgálatnál

A fordulatszám-szabályozó nélküli traktormotorokat azon fordulatszámon kell járatni, amely a gyártó által a legnagyobb teljesítményhez megadott fordulatszám háromnegyedének felel meg. A motor fordulatszámának mérését egy független készülékkel - például egy görgős fékpaddal és egy fordulatszámlálóval - kell végezni. Azon motorokat, amelyek fordulatszám-szabályozóval vannak ellátva, amelyek megakadályozzák, hogy a motor túllépje a legnagyobb teljesítménynek megfelelő fordulatszámot, a fordulatszám-szabályozó szerinti legnagyobb megengedhető fordulatszámra kell állítani.

A mérések megkezdése előtt a motornak fel kell vennie a rendes üzemi hőmérsékletet.

I.4.2.4.

Az eredmények kiértékelése

A vizsgálati jelentésben az összes zajszint-leolvasást regisztrálni kell.

Amennyiben lehetséges, úgy meg kell adni a motor teljesítményének kiszámítására felhasznált módszert is. A traktor terhelési állapotát szintén meg kell adni a vizsgálati jelentésben.

A mérési eredmények akkor tekinthetők érvényesnek, ha a traktor ugyanazon oldalán egymás után végzett két mérés közti különbség nem haladja meg a 2 dB(A)-t.

Mérési eredménynek a legnagyobb értéket kell tekinteni.

II. KIPUFOGÓ BERENDEZÉS (HANGTOMPÍTÓ)

II.1.

A kipufogás zaját csökkentő készülékkel (hangtompítóval) ellátott traktor esetében e II. pont követelményeit kell teljesíteni. Ha a motor szívócsonkjaira levegőszűrőt szerelnek, amely ahhoz szükséges, hogy a megengedhető zajszint betartása biztosítva legyen, úgy e szűrő a hangtompító alkotórészének minősül és a jelen II. pont előírásait e szűrőre is alkalmazni kell.

A kipufogó csővezetéket úgy kell elhelyezni, hogy a kipufogógázok ne juthassanak be a vezetőfülkébe.

II.2.

A kipufogó berendezés vázlatos ábrázolását a traktor típusbizonyítványához kell mellékelni.

II.3.

A hangtompítót világosan olvasható és letörölhetetlen márka- és típusjellel kell ellátni.

II.4. A hangtompítók készítésénél csak akkor szabad abszorpciós szálas anyagokat használni, ha a következő feltételek teljesülnek:

II.4.1.

Abszorpciós szálas anyagokat nem szabad a hangtompító olyan belső tereiben elhelyezni, amelyen gáz áramlik keresztül.

II.4.2.

Megfelelő szerkezetekkel biztosítani kell, hogy az abszorpciós szálas anyagok a hangtompító teljes használati ideje alatt helyükön maradjanak.

II.4.3.

Az abszorpciós szálas anyagoknak addig a hőmérsékletig (°C) kell ellenállónak lenniük, amely legalább 20 %-kal nagyobb azon legnagyobb üzemi hőmérsékletnél, amely a hangtompítónak azon a részén felléphet, ahol abszorpciós szálas anyagok vannak.

( 1 ) HL L 28., 1967.2.17., 462-67. o.

( 2 ) HL L 42., 1967.3.7., 620-67. o.

( 3 ) HL L 84., 1974.3.28., 10. o.

( 4 ) HL L 176., 1970.8.10., 12. o.

( 5 ) A pótkocsis traktoroknál a BB' vonalon való áthaladásnál a pótkocsit nem kell figyelembe venni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31974L0151 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31974L0151&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01974L0151-20060327 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01974L0151-20060327&locale=hu

Tartalomjegyzék