Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32004D0010(01)[1]

Az Európai Központi Bank határozata (2004.április 23.) az Európai Központi Bank tőkéjének az euróövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról (EKB/2004/10)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2004. április 23.)

az Európai Központi Bank tőkéjének az euróövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról

(EKB/2004/10)

(2004/507/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÁLTALÁNOS TANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 48. cikkére,

mivel:

(1) Az Európai Központi Bank tőkéjének az euróövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról szóló, 2003. december 18-i EKB/2003/19 határozat (1) meghatározta, hogy a 2004. január 1-jéig az eurót nem bevezető tagállamok nemzeti központi bankjai (NKB-k) az EKB-ban való részesedésük hány százalékát voltak kötelesek befizetni 2004. január 1-jén az EKB működési költségeihez való hozzájárulásként.

(2) Tekintettel arra, hogy a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 2004. május 1-jén csatlakozik az Európai Unióhoz, illetve arra, hogy ezen országok NKB-jai 2004. május 1-jén a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) részeivé válnak, a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről szóló, 2004. április 22-i EKB/2004/5 határozat (2) meghatározza 2004. május 1-jétől az EKB tőkéjének tőkejegyzési kulcsában a részt vevő NKB-khoz rendelt súlyokat (a továbbiakban: tőkejegyzési kulcs, illetve tőkejegyzésikulcs-súlyok).

(3) Az EKB jegyzett tőkéje 2004. május 1-jétől5 564 669 247,19 euró.

(4) A kibővített tőkejegyzési kulcs szükségessé teszi egy olyan új EKB-határozat elfogadását, amely 2004. január 1-jétől hatályon kívül helyezi az EKB/2003/19 határozatot, illetve meghatározza az EKB tőkéje jegyzésének azon százalékarányát, amelyet az eurót 2004. május 1-jéig még be nem vezető tagállamok NKB-jai (a továbbiakban: euróövezeten kívüli NKB-k) 2004. május 1-jén kötelesek befizetni.

(5) Az Európai Központi Bank Általános Tanácsának eljárási szabályzatának 3.3. cikkére figyelemmel és tekintettel az Általános Tanácsnak e határozat meghozatalában való közreműködésére, a Česká národní banka, az Eesti Pank, a Central Bank of Cyprus, a Latvijas Banka, a Lietuvos bankas, a Magyar Nemzeti Bank, a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, a Narodowy Bank Polski, a Banka Slovenije és a Národná banka Slovenska elnökei lehetőséget kaptak arra, hogy e határozattal kapcsolatban észrevételeket nyújtsanak be annak elfogadása előtt,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1.cikk

A befizetett tőke mértéke és formája

Az egyes euróövezeten kívüli NKB-k az EKB tőkéjére vonatkozó tőkejegyzésük 7 %-át fizetik be 2004. május 1-jén. Figyelembe véve az EKB/2004/5 határozat 2. cikkében meghatározott tőkejegyzésikulcs-súlyokat, az egyes euróövezeten kívüli NKB-k 2004. május 1-jén így az alábbi táblázatban a nevük mellett feltüntetett összegeket fizetik be:

(euró)
Euróövezeten kívüli NKB
Česká národní banka5 680 859,54
Danmarks Nationalbank6 101 159,01
Eesti Pank694 915,90
Central Bank of Cyprus506 384,90
Latvijas Banka1 160 010,95
Lietuvos bankas1 723 656,30
Magyar Nemzeti Bank5 408 190,75
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta252 023,87
Narodowy Bank Polski20 013 889,41
Banka Slovenije1 302 967,30
Národná banka Slovenska2 783 948,38
Sveriges Riksbank9 400 451,41
Bank of England56 022 530,23

2. cikk

A befizetett tőke módosítása

(1) A Danmarks Nationalbank, a Sveriges Riksbank és a Bank of England már befizették az EKB/2003/18 határozat alapján 2004. április 30-ig hatályos, az EKB tőkéjére vonatkozó jegyzésük 5 %-át. Tekintettel erre a tényre, az eset függvényében ezek az NKB-k átutalják a fennmaradó összeget az EKB számára, vagy a különbség összegét visszakapják az EKB-tól annak érdekében, hogy az 1. cikk táblázatában szereplő összegek befizetése teljesüljön.

(2) A többi euróövezeten kívüli NKB köteles átutalni az 1. cikk táblázatában a neve mellett feltüntetett összegeket.

(3) Az ezen cikk szerinti valamennyi átutalás az Európai Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról és befizetéséről szóló szabályok megállapításáról szóló 2004. április 22-i EKB/2004/7 határozatban (3) meghatározott szabályok alapján történik.

3. cikk

Záró rendelkezések

(1) Ez a határozat 2004. április 23-án lép hatályba.

(2) Az EKB/2003/19 határozat 2004. május 1-jén hatályát veszti.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2004. április 23-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET

(1) HL L 9., 2004.1.15., 31. o.

(2) Lásd ennek a Hivatalos Lapnak az 5. oldalát.

(3) Lásd ennek a Hivatalos Lapnak a 9. oldalát.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0010(01) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0010(01)&locale=hu