PK 199. szám

Ha a gyermektartásban marasztalt munkavállaló illetményét a bíróság letiltotta és a munkáltató a letiltásnak nem tett eleget, a munkáltatót a Vht. 79. §-ának (1) bekezdése alapján készfizető kezesi felelőssége folytán marasztaló határozat előzetesen végrehajthatónak nyilvánítható.

A Vht. 79. §-ának (1) bekezdése szerint a munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a munkáltató - a le nem vont összeg erejéig - készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek. A munkáltatóval szemben ilyen címen érvényesített követelés is a gyermek létfenntartásának biztosítását szolgálja, s a gyermek nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe amiatt, hogy a munkáltató a törvényben előírt kötelezettséget elmulasztotta. Ezért a munkáltatót marasztaló határozat a Pp. 231. §-ának a) pontja alapján előzetesen végrehajthatónak nyilvánítható.

[A PK 289. számú állásfoglalással módosított szöveg.]