A Kúria Pfv.20058/2022/4. számú precedensképes határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. [2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 10. §] Bírók: Böszörményiné dr. Kovács Katalin, Pataki Árpád, Stark Marianna

A határozat elvi tartalma:

A közpénzekkel való gazdálkodás, az önkormányzat által közpénz felhasználásával kötött szerződések tartalma, teljesítése, a megbízási díj nagysága közügynek minősül. Ezek vitathatósága a szabad véleménynyilvánításhoz való jog védelmét élvezi, az ezzel kapcsolatban kifejtett kritika, vélemény önmagában nem alkalmas személyiségi jogsértés megállapítására. A közügyben alkalmazott kritikát a közüggyel érintett személy tűrni köteles.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.IV.20.058/2022/4.

A tanács tagjai:

Böszörményiné dr. Kovács Katalin a tanács elnöke

Dr. Pataki Árpád előadó bíró

Dr. Stark Marianna bíró

A felperes:

felperes (cim)

A felperes képviselője:

Dr. Karácsonyi Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (cím1, ügyintéző: dr. Karácsonyi Zsuzsanna ügyvéd)

Az alperes:

alperes (cím2)

Az alperes képviselője:

Németh és Palatics Ügyvédi Iroda (cím3, ügyintéző: dr. Palatics Edit ügyvéd)

A per tárgya:

személyiségi jog megsértése

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:

A felperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

helység2i Ítélőtábla Pf.III.20.057/2021/5.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

helység2i Törvényszék 18.P.20.035/2020/35.

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!