31990L0364

A Tanács irányelve (1990. június 28.) a tartózkodási jogról

HL L 180., 1990.7.13., 26—27. o. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

finn különkiadás fejezet 06 kötet 003 o. 58 - 59

svéd különkiadás fejezet 06 kötet 003 o. 58 - 59

cseh különkiadás: fejezet 20 kötet 001 o. 3 - 4

észt különkiadás: fejezet 20 kötet 001 o. 3 - 4

lett különkiadás: fejezet 20 kötet 001 o. 3 - 4

litván különkiadás: fejezet 20 kötet 001 o. 3 - 4

magyar különkiadás fejezet 20 kötet 001 o. 3 - 4

máltai különkiadás: fejezet 20 kötet 001 o. 3 - 4

lengyel különkiadás: fejezet 20 kötet 001 o. 3 - 4

szlovák különkiadás: fejezet 20 kötet 001 o. 3 - 4

szlovén különkiadás: fejezet 20 kötet 001 o. 3 - 4

A Tanács irányelve

(1990. június 28.)

a tartózkodási jogról

(90/364/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Szerződés 3. cikkének c) pontja úgy rendelkezik, hogy a Közösség tevékenysége a Szerződés értelmében magában foglalja a személyek szabad mozgását gátló, tagállamok közötti akadályok eltörlését;

mivel a Szerződés 8a. cikke úgy rendelkezik, hogy a belső piacot 1992. december 31-ig létre kell hozni; mivel a belső piac egy olyan belső határok nélküli térséget, amelyben az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően biztosított;

mivel a szabad mozgás biztosítása érdekében össze kell hangolni a tagállamok állampolgárainak más tagállamokban való tartózkodási jogáról rendelkező tagállami jogszabályokat;

mivel a tartózkodási jog kedvezményezettjei nem válhatnak indokolatlan teherré a fogadó tagállam költségvetése számára;

mivel ezt a jogot csak akkor lehet ténylegesen gyakorolni, ha ez a családtagokat is megilleti;

mivel ennek az irányelvnek a kedvezményezettjeire olyan közigazgatási rendelkezéseknek kell vonatkozniuk, amelyek megfelelnek azoknak, amelyek a 68/360/EGK [4] és a 64/221/EGK [5] irányelvekben kerültek megállapításra;

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére