A Debreceni Ítélőtábla Bf.892/2013/4. számú határozata emberölés bűntette (ELŐRE KITERVELTEN, ALJAS INDOKBÓL elkövetett emberölés bűntette) tárgyában. [1978. évi IV. törvény (Btk.) 166. §, 1998. évi XIX. törvény (Be.) 348. §, 361. §, 371. §, 381. §, 2012. évi C. törvény (Btk.) 2. §, 41. §, 92. §, 160. §] Bírók: Bakó József, Balla Lajos, Szabóné dr. Szentmiklóssy Eleonóra

Debreceni Ítélőtábla

Bf.I.892/2013/4. szám

A Debreceni Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Debrecenben, 2014. február hó 10. napján tartott nyilvános ülés alapján meghozta a következő

Í t é l e t e t :

Az előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt vádlott ellen indított büntetőügyben az Debreceni Törvényszék 2013. évi október hó 18. napján kihirdetett 25.B.48/2013/23. számú ítéletét megváltoztatja az alábbiak szerint:

A vádlott cselekményét a Btk. 160. § (1), (2) bekezdés a), c) és d) pontjai szerint jelöli meg.

A Debreceni Törvényszék Gazdasági Hivatalánál Bj.128/13. tételszám alatt 28. szám alatt bevételezett pénztárca és 31. tételszám alatt bevételezett 4 db töltő lefoglalását is megszüntetettnek tekinti.

Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

A vádlott által az elsőfokú bíróság ítéletének kihirdetésétől a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt is beszámítja a kiszabott szabadságvesztés büntetésbe.

A másodfokú eljárásban 8.000 (Nyolcezer) Ft a vádlottat terhelő bűnügyi költség merült fel.

I n d o k o l á s :

Az első fokon eljárt törvényszék a vádlott bűnösségét emberölés bűntettében (1978. évi IV. törvény 166. § (1), (2) bekezdés a), c) és d) pontjai) állapította meg és ezért őt életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 10 év közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélte.

Megállapította, hogy a vádlott az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetéséből legkorábban 30 év letöltése után bocsátható feltételes szabadságra.

Rendelkezett az előzetes fogvatartásban töltött idő beszámításáról, bűnjelek sorsáról illetve a bűnügyi költség viseléséről.

Az ítélet ellen az ügyész a nyilatkozattételre fenntartott 3 napon belül a vádlott terhére fellebbezéssel élt a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának magasabb tartamban történő megállapítása érdekében.

A vádlott és védője enyhítésért fellebbeztek.

A fellebbviteli főügyészség átiratában az ügyészi fellebbezést fenntartotta és a súlyosítás indokait kiegészítette.

Az ítélőtábla a minden irányú fellebbezések folytán a törvényszék ítéletét a Be.348. § (1) bekezdése alapján a Be.361. § (1) bekezdése szerinti nyilvános ülésen bírálta felül a meghozatalát megelőző eljárással együtt teljes terjedelmében, figyelemmel a Be.554/A. § és a Be.554/B. § g) pontjára is.

A nyilvános ülésen a fellebbviteli főügyészség jelenlévő képviselője az átiratában foglaltakat fenntartotta.

A védelem a büntetés enyhítésére irányuló jogorvoslatát azzal indokolta, hogy a különös kegyetlenséggel elkövetés megállapíthatóságán túli további minősítő körülmények kizárólag a vádlott beismerő vallomásának eredményeképpen állapíthatók meg, ezért vele szemben maximális tartamú határozott idejű szabadságvesztés büntetés alkalmazása is elegendő.

Az ítélőtábla a felülbírálat során megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a perrendi szabályok maradéktalan betartásával eljárva széles körű bizonyítást folytatott, melynek eredményeképpen ügyfelderítési kötelezettségének teljes körűen eleget tett.

Az általa megállapított tényállás hibamentes, csupán az iratok tartalma alapján annyiban egészítendő ki az ítélet 9. oldal 1. bekezdését követően, hogy a vádlott 14 óra 26 perckor Debrecenből a ... környékéről az alábbi tartalommal SMS-t küldött a sértett telefonjára "Miért nem írsz? Nem tudok menni, mert dolgozom behívtak". Erre az SMS-re egyébként az elsőfokú bíróság is utalt indokolásában (ítélet 20. oldal 6. bekezdés és 21. oldal 2. bekezdés).

Az így kiegészített tényállás mindenben megalapozott, az ítélőtábla a felülbírálat során irányadónak tekintette.

A törvényszék a tényállást a vádlottnak a nyomozás során tett beismerő bűnösséget elismerő vallomására alapította, amelyet számos - az elsőfokú bíróság által részletesen elemzett - további bizonyítékok is alátámasztottak.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!